Budky pro sovy

Sdílej
 

Budka z plastového barelu poslouží sovám stejně dobře jako dřevěnáJedním z činitelů, které ohrožují královny noci, je nedostatek vhodných hnízdišť. Sovy si ve většině případů nestavějí vlastní hnízdo, ale využívají stromové dutiny, hnízda jiných ptáků a také tmavé kouty v lidských sídlech. Staré doupné stromy jsou však káceny, v lidských sídlech dochází k ničení hnízd při opravách, přesouvání uskladněného krmiva v zemědělských objektech ap. Sovám proto můžete nejlépe pomoci instalací hnízdišť umělých, především hnízdních budek.

Budka pro puštíka obecného

Mládě puštíka obecnéhoPuštík obecný žije ve všech typech lesních porostů od horských lesů po městské parky. K hnízdění využívá především dutiny ve starých stromech a méně často půdy budov. Hnízdní budka pro puštíky by měla mít vnitřní rozměr dna 30 x 30 cm a výšku 45 cm. Kruhový vletový otvor o průměru 12 - 15 cm umístěte v horní třetině přední stěny. Budku snadno vyrobíte z prken, pro prodloužení její životnosti ji natřete tmavým luxolem a střechu, která přesahuje okraje budky, opatřete dehtovou lepenkou. Sovy si nestavějí vlastní hnízda, a proto je budku nutné vystlat slámou nebo lesní hrabankou. Zavěsit ji můžete pomocí dřevěné lišty upevněné na zadní stěně nebo silnějšího nekorodujícího drátu. Budku můžete vyrobit také z plastového barelu o objemu 60 l. Po jeho obvodu musíte vyvrtat nejméně dvě řady otvorů o průměru 0,5 cm, které umožňují její větrání. Rovněž do dna musíte vyvrtat dostatečné množství otvorů pro odvod vlhkosti. Do horní třetiny budky vyřízněte vletový otvor o velikosti 13 x 13 cm a na jeho spodní okraj Sýc rousnýpřipevněte rozříznutou hadici, aby si dosedající ptáci nezraňovali pařátky. Opět nesmíte zapomenout na výstelku budky. Pro začlenění budky do prostředí tak, aby nelákala nezvané lidské návštěvy, je nutné ji natřít šedým či zeleným syntetickým nátěrem. Budky pro puštíky se vyvěšují na kmeny vzrostlých stromů do výšky 4 - 10 m. Vzdálenost od okraje lesa by neměla být větší než 100 m, lze je vyvěšovat podél lesních cest, na okraje pasek, ale také do větších lesoparků či ovocných sadů.

Budka pro sýce rousného

Budky je vhodné natřít tmavým luxolemSýc rousný patří mezi menší druhy sov. V posledních letech se rozšiřuje z horských lesů do všech lesnatých částí republiky. K hnízdění využívá dutiny vytesané datlem černým. Budky se zhotovují z prken a mají velikost 20 x 20 cm při výšce 45 cm. Vletový otvor o průměru 8 cm vyřízněte do horní třetiny přední stěny. Stejně jako budku pro puštíky i budku pro sýce natřete tmavým luxolem, střechu přesahující stěny opatřete dehtovou lepenkou a vytvořte základ hnízda ze slámy a drobných větviček. Budky pro sýce se vyvěšují do větších lesních celků na kmeny stromů při okrajích pasek a lesních cest do výšky 5-10 m. Vzhledem k tomu, že hnízda sýce rousného často ničí kuna skalní, je vhodné volit stromy s hladkým kmenem (např. buk) nebo přední stěnu oplechovat.

Pozor!

Než se rozhodnete pro stavbu budky, musíte si zjistit, které druhy sov se ve vašem okolí vyskytují. Je zbytečné vyvěšovat hnízdní budky pro sovu pálenou do horských lesů a budky pro sýce rousné na stodoly v zemědělských areálech. S informacemi o výskytu jednotlivých druhů sov vám mohou pomoci místní ornitologové, stejně jako s vyvěšováním budek, které jsou poměrně velké, a tak, i když je zvládnete vyrobit sami, při jejich instalaci musíte požádat o pomoc dospělé.

Autor

Pavel Koubek