Hledání severu

Sdílej
 
ZÁBAVNÁ FYZIKA

Hledání severuMagnetismus na Zemi Země se chová jako velký magnet. Vytváří magnetické pole, které způsobuje, že se ručičky kompasů a magnety orientují podle jejích magnetických polí. Soudí se, že příčina spočívá ve složení zemského jádra, které se skládá ze železa a niklu, jakož i v jeho otáčení, které je vyvoláno otáčením Země. Čáry, které charakterizují magnetické pole Země, probíhají od pólu k pólu. Ručička kompasu se orientuje podle těchto čar. Magnetický severní pól, ke kterému ukazuje jižní pól kompasové ručičky, neodpovídá však přesně geografickému severnímu pólu: magnetický severní pól se dnes nachází na ostrově Bathurst v Kanadě, ve vzdálenosti asi 1900 km od geografického severního pólu Země. Magnetický jižní pól se nachází v moři ve vzdálenosti 2600 km od geografického jižního pólu Země a oba póly se nyní zvolna posouvají. Poloha magnetických pólů se v průběhu geologického vývoje Země několikrát velmi podstatně změnila. Kompas První národ, který využíval magnetismus Země k orientaci, byli Číňané. Nechali plavat prkno s upevněným magnetitem na vodě a pozorovali jeho polohu. Do Evropy donesli první kompasy ve 12. století pravděpodobně arabští obchodníci. Existuje řada druhů kompasů, ale asi nejznámější je kompas magnetický. Volně pohyblivá magnetická jehla je upevněna uprostřed růžice, na jejímž obvodu jsou zakresleny světové strany. Ručička kompasu je stálá vzhledem k magnetickému poli Země vždy ve směru sever - jih, takže lze určit světové strany. Barevná část ručičky ukazuje k severu.

Potřeby

potřebyVelká mísa, voda, tyčový magnet, malá mělká miska (může to být umělé víčko z krabičky od tuku) a barevná izolepa.

Magnetismus na Zemi

Magnetismus na ZemiZemě se chová jako velký magnet. Vytváří magnetické pole, které způsobuje, že se ručičky kompasů a magnety orientují podle jejích magnetických polí. Soudí se, že příčina spočívá ve složení zemského jádra, které se skládá ze železa a niklu, jakož i v jeho otáčení, které je vyvoláno otáčením Země.

Pokus

PokusNaplňte mísu vodou. Doprostřed mělké misky upevněte magnet a misku vložte do mísy. Otočte miskou a počkejte, až se na hladině ustálí. Pak přilepte dva kousky izolepy na okraj mísy tam, kam ukazují póly magnetu. Ještě jednou otočte miskou. Až se ustálí, budou magnetické póly opět mířit na izolepu na okraji mísy.

Vysvětlení

Magnetické pole Země (projev zemského magnetismu) otáčí všechny magnety tak, že jeden z jejich pólů směřuje vždy k severnímu a druhý vždy k jižnímu pólu. Vysvětlení Vysvětlení