Tower Bridge

Sdílej
 
Vnější mostové věže Pokračování z předchozích čísel

Tower BridgeJednotlivá pole závěsné konstrukce jsou tvořena dvojicí dílů nestejné velikosti, ale stejného čísla. Z těchto dvojic vytvořte podle návodných kreseb kříž (viz detail C) tak, že modré proužky na kraji dílů budou osazeny na spodek stojky. Po dvojicích zkompletujte, sestavte, slepte a osaďte do závěsné konstrukce díly 42 (2x), 43 (2x), 44 (2x), 45 (2x), 46 (2x), 47 (2x), 48 (2x), 49 (2x), 50 (2x), 51 (2x), 52 (2x) a 53 (2x). Obdobně zpracujte držáky táhel (opět po dvojicích), tj. díly 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, a to tak, že jen u dílů 23 a 24 slepte jejich obě strany k sobě, u všech ostatních zkompletujte jen jejich horní část a svislé strany nechte volné tak, aby se do nich mohla zalepit svislá táhla (viz detaily A-A a B-B). Díly 19 - 23 přilepte na vyznačená místa dolního krytí závěsné konstrukce, tj. na díl 16; díly 24 - 32 lepte na vyznačená místa na dílu 18. Závěsnou konstrukci máte hotovou (pochopitelně 2x!) a můžete začít se stavbou mostovky. Zkompletujte díly 34, 35, 38 (2x), 40, 39, 41 (2x). Dva díly 38 osaďte na rozloženou mostovku 33 a doplňte dalšími připravenými díly 39, 40, 41, které rovněž osaďte na díl 33 a současně přilepte i k dílům 38. Celek lehce zatižte a nechte dokonale proschnout. Pak na rub dílu 33 (na rysky A-A) přilepte tři žebra 33, podle návodné kresby na oba konce dílu 33 obě připravená ukončení, tj. díly 34 a 35. Dolním dílem 36, který současně zalepte do dílů 34, 35, 37 (3x) a 33, mostovku uzavřete, lehce zatižte a nechte na rovné ploše dokonale proschnout. Nyní můžete začít s kompletací. Je stejná pro obě křídla, popisujeme levou část (návodné kresby a podložení čísel dílů v oranžové barvě): mostovku přilepte dílem 34 na vstupní bránu, a to na díly 81, 82 a 54. Při této práci dbejte na to, aby mostovka byla podložena podpěrou (kterou si sami vyrobíte) tak, aby její druhý konec dosedl na střední část. Nechte dokonale proschnout a pak na mostovku (na pilířek 38) osaďte dolní části dílů 3 a 6 závěsné konstrukce a na zábradlí mostovky 39 díl 23 závěsné konstrukce a na zábradlí 41 díl 24 závěsné konstrukce. Přitom připojte závěsnou konstrukci díly 2 a 6 na vyznačená místa na bráně, tj. na díl 54. V této poloze nechte levé křídlo dokonale proschnout - nejlépe přes noc. Další část návodu v příštím čísle

Pokud vás naše vystřihovánka zaujala a chybí Vám její první část (uveřejněná v ročníku č. 45 - vnitřní mostové věže Tower Bridge), můžete ji získat u firmy ERKOtyp, Roháčova 103, 130 00 Praha 3, tel. 697 60 87, rvyskovsky@erkotyp.cz