Běžící šipka

Sdílej
 
Běžící šipku můžete použít například jako poutač, který umístíte nad nástěnku, nebo jako ukazatel směru. Její využití je velice široké.

Běžící šipku můžete použít například jako poutač, který umístíte nad nástěnku, nebo jako ukazatel směru. Její využití je velice široké.

Foto
JAK FUNGUJE
Zobrazovací část tvoří celkem 27 LED diod červené barvy o průměru 5 mm. Diody jsou uspořádány do tří řad po devíti. Pokaždé jsou tři propojeny paralelně (na schématu zapojení je pro zjednodušení zakreslena vždy pouze jedna), výjimku tvoří pouze první D0 a dvě poslední označené na DPS (deska plošných spojů) D9. K jejich rozsvěcení je použito deset NPN tranzistorů, jejichž báze jsou buzeny z deseti výstupů integrovaného obvodu CMOS 4017 . Díky použití tranzistorů je možno připojit i větší zátěž, například miniaturní žárovičky. CMOS 4017 je desítkový čítač s deseti dekódovanými výstupy. Přivedením hodinového signálu na vstup 14 se zvýší stav čítače o 1 a na jeho výstupech dojde ke změně. V praxi to znamená, že se napětí na jednom z jeho výstupů posune na následující výstup, a to podle rychlosti vstupujícího hodinového signálu. Na jeho ostatních výstupech je mezitím nulové napětí proti kladnému pólu. Výstupy integrovaného obvodu pomocí tranzistorů spínají jednotlivé LED diody, což spolu s vhodným propojením diod vytváří dojem posouvající se šipky. Rychlost pohybu lze ovlivnit trimrem R5, s jehož pomocí měníme frekvenci astabilního klopného obvodu, který slouží jako zdroj hodinového signálu.

POSTUP STAVBY
Celé zařízení je umístěno na dvou cuprextitových deskách o rozměrech 70 x 75 a 70 x 40 mm. Ta menší slouží jako základna pro LED diody. Druhá je osazena zbylými součástkami. Oba spoje jsou propojeny pomocí plochého jedenáctižilového kabelu. Toto propojení umožňuje připojení více panelů s diodami na jednu základní desku s elektronikou a větší variabilitu zařízení. Panel s diodami tak můžeme natáčet do různých směrů a docílit tak i opačného směru pohybu šipky. Deska s elektronikou se může umístit na místo, kde nebude vidět a zbytečně zabírat místo.
Stavbu zahájíme vyleptáním obou desek. Vyleptané a vyvrtané desky začneme osazovat. Při osazování desky s LED diodami si musíme dát pozor na polaritu. V horní řadě směřují anody dolů, v prostřední doleva a ve spodní řadě nahoru. Desku s elektronikou začneme osazovat od nejmenších součástek k největším. Pro připojení integrovaného obvodu použijeme patici. Po osazení desek součástkami a po odzkoušení, zda vše funguje, jak má, přetřeme cesty ochranným lakem.

OŽIVENÍ
Oživení spočívá v připojení napájecího napětí, to je zvoleno 9 V, ale zařízení pracuje i s napájením 12 V. V žádném případě by však napájecí napětí nemělo klesnout pod 6 V a naopak stoupnout nad 13 V. Odběr zařízení činí zhruba 120 mA. Na závěr zbývá jen nastavit rychlost posunu a výrobek případně umístit do plastové krabičky.

SEZNAM SOUČÁSTEK
IO - CMOS 4017 + patice 16pin.
T1 - T12 - BC337/25
C1, C2 - 1 m F/ 50 V
C3 - 100 m F/ 16 V
D - 27 x LED 5 mm, rudá
R1, R4 - 1 k W / 0,6 W
R2, R3 - 6,8 k W / 0,6 W
R5 - trimr 500 k W / 0,15 W, ležatý
R6 - R15 - 5,6 k W / 0,6 W
baterie 9 V + konektor
CENA: 100 Kč