Jak chytrý je váš pes?

Sdílej
 
Spory kolem psí inteligence se táhnou snad už od doby, kdy se pes připojil k člověku. Do jaké míry nám lidem naši čtvernozí přátelé rozumějí? Dokážou plánovat svá rozhodnutí? Vzpomenou si na minulost? Nebo jsou to jen "biologické nástroje", automaticky reagující na naše povely?

I když žádný pes nedokáže složit operu či napsat báseň, majitelé nepochybují o tom, že jejich svěřenci jsou chytří. Jeden dokáže otevřít skříň, druhý klikou dveře, další si přitáhne deku na slunné místo, předstírá, že má v tlapce trn, aby se dostal do pánova náručí. Je pravděpodobné, že psí a lidská inteligence se zakládají na stejných principech. Stejná je například prostorová představivost, tělesná inteligence, schopnost sebepoznání. Psi rozumějí povelům v lidské řeči a sami - i když po svém - mluví. Štěkají, vrtí ocáskem, vrčí, kňučí. Mají určitou matematickou dovednost, dovedou srovnávat, učit se a řešit nové problémy. Tyto schopnosti nazýváme adaptivní inteligence. A právě k jejímu měření vyvinul kanadský psycholog Stanley Coren test, který si můžete vyzkoušet. Úkoly lze provádět v libovolném pořadí, jen osmý musí následovat po sedmém, a to záhy. Doporučujeme úkoly rozdělit do dvou až tří bloků, aby nebyly výsledky ovlivněny únavou psa. Test můžete provádět i doma, netrvá zpravidla déle než hodinu. Nezkoušejte jej na psovi mladším než jeden rok, kterého nevlastníte alespoň tři měsíce, a zásadně každý úkol řešte jen jednou. A nezapomeňte, je to zábava, která musí bavit vás i vašeho psa. Jak chytrý je váš pes? Jak chytrý je váš pes? Jak chytrý je váš pes? CO POTŘEBUJETE K TESTU Obojek, vodítko, stopky, prázdnou plechovou krabičku, velký a malý ručník, hromádku silnějších knih, prkno, velkou lepenkovou krabici, několik psích pamlsků. Výhodou je pomocník.

1. Učení pozorováním A

testTento cvik provádějte v době, kdy obyčejně nechodíte se psem ven. Tvařte se (nemluvte), že s ním tentokrát chcete vyrazit. Vezměte si kabát, klíče, vodítko, tedy vše, co berete obvykle na procházku, zůstaňte ale potom stát a nechoďte ke dveřím. Hodnocení: pes se k vám rozběhne = 5 bodů. Pokud si vás pes nevšímá, jděte ke dveřím. Jestliže za vámi přijde = 4 body. V opačném případě několikrát zmáčkněte kliku. Pes reaguje a přijde k vám = 3 body. Pes vás jen pozoruje, ale nejde k vám = 2 body. Žádná reakce = 1 bod.

2. Řešení problému A

testtestNechte psa očichat oblíbený a žádaný pamlsek (neprovádějte test po jídle). Ten potom s teatrálním gestem položte na zem pod převrácenou krabici. Vyzvěte psa, aby si pochoutku vzal. Když převrátí krabici a pustí se do jídla do 5 vteřin, má 5 bodů. Trvá mu to 5 - 15 vteřin = 4 body, 15 - 30 vteřin = 3 body, 30 - 60 vteřin = 2 body, pes se snaží neúspěšně = 1 bod, pes úkol neřeší = 0 bodů.

3. Učení pozorováním B

testKdyž je pes venku, přestavte alespoň pět kusů nábytku (posuňte skříň, přidejte nebo odeberte tři židle, přemístěte křesla, stoly). Pak psa vezměte do místnosti. Do 15 vteřin začne zkoumat novou situaci = 5 bodů, začne po 15 - 30 vteřinách = 4 body, trvá mu to 30 - 60 vteřin = 3 body, pes si změny všimne, ale nezabývá se jí = 2 body, žádná reakce = 1 bod.

4. Řešení problému B

testtestNechte psa očichat velký ručník nebo deku. Pak mu látku rychle hoďte na hlavu tak, aby ji měl překrytou celou, a navíc plece. Pes se osvobodí do 15 vteřin = 5 bodů, za 15 - 30 vteřin = 4 body, za 30 - 60 vteřin = 3 body, do dvou minut = 2 body, pes čeká na vaši pomoc = 1 bod.

5. Sociální učení

testSedněte si asi dva metry od psa (nedělejte to opačně, neusazujte psa na místo). Upřeně se na něj dívejte, v duchu počítejte do tří a pak se široce usmějte. Pes k vám přijde radostně s vrtěním ocásku = 5 bodů, přijde bez vrtění = 4 body, jen vstane = 3 body, vydá se na druhou stranu = 2 body, žádná reakce = 1 bod.

6. Řešení problému C

testDejte (před jídlem) psovi k očichání milovaný pamlsek. Pak ho položte na zem a přikryjte ručníkem (jiným než v úkolu č. 4), aby to pes viděl. Vyzvěte psa, aby si pamlsek vzal. Dokáže to do 15 vteřin = 5 bodů, za 15 - 30 vteřin = 4 body, za 30 - 60 vteřin = 3 body, do dvou minut = 2 body, pes se pokouší neúpěšně = 1 bod, žádná reakce = 0 bodů.

7. Krátkodobá paměť

testtestPřipněte psa na vodítko a posaďte doprostřed místnosti. Ukažte mu pamlsek a ten s přehnaným gestem položte do kouta, aby to pes viděl. Vyveďte psa z místnosti a chvilku s ním choďte po chodbě nebo dvorku (asi 15 vteřin). Pak ho pusťte bez vodítka do místnosti. Okamžitě se vrhne na pamlsek = 5 bodů, systematicky hledá na správném místě a pamlsek najde = 4 body, hledá nesystematicky na různých místech, pochoutku najde do 45 vteřin = 3 body. Hledá, ale marně = 2 body, nehledá = 1 bod.

8. Dlouhodobá paměť

testtestTento test navazuje na předchozí úkol. Postupuje se stejně, pamlsek ovšem položte do jiného kouta a psa vyveďte z místnosti asi na pět minut. Pak ho bez vodítka pusťte do místnosti. Okamžitě hledá na správném místě = 5 bodů, hledá v koutě, kde byl pamlsek v úkolu 7, a teprve pak se vydá do správného kouta = 4 body, hledá nesystematicky a do 45 vteřin pamlsek najde = 3 body, hledá, ale marně = 2 body, nehledá = 1 bod.

9. Řešení problému C

testtest Z několika tlustých knih a prkna postavte nízký stolek. Tak nízký, že pod něj pes nemůže strčit hlavu ani čumák, ovšem vejde se mu tam tlapka (u středně velkých psů asi 8 cm nad zemí). Stolek musí být pevný, aby ho pes neshodil a nepohyboval jím. Psovi dejte očichat pamlsek a ten teatrálním gestem položte pod stolek. Vyzvěte psa, aby si pamlsek vzal. Dokáže to do 60 vteřin = 5 bodů, do 3 minut = 4 body, pes se pokouší pamlsek získat tlapkou, ale marně = 3 body, pes jen čichá = 2 body, žádná reakce = 1 bod.

10. Porozumění řeči

testtestSedněte si dva metry od psa. Řekněte typickým hlasem některé běžně užívané slovo při vzájemné komunikaci (např. lednička, žrádlo, miska, jdeme ven). Počkejte na reakci psa a usaďte ho zpět. Poté stejným tónem zavolejte něco nesmyslného (např. kino, veverka, skoč do pole). Psa opět usaďte a po chvilce ho oslovte jeho jménem, pokud nevstane, jméno opakujte. Pes přišel na první oslovení ("lednička") a i na své jméno, jinak seděl = 5 bodů, pes přišel jen na své jméno = 4 body, pes přišel jen na "lednička" = 3 body, pes přišel i na "kino" (nevadí, že i na další povely) = 2 body, nepřišel nikdy = 1 bod.

11. Proces učení

testtestPsa budete učit nový povel "dopředu". Posaďte ho ke své levé noze. Dejte mu povel "dopředu" a lehce ho plácněte do stehen. Pes nebude reagovat. Dejte znovu povel "dopředu" a psa umístěte před sebe tak, aby čenichem směřoval k vám. Nešetřete přitom chválou a pamlsky. Celý proces stejně zopakujte dvakrát - psa u nohy vyzvěte, pak přemístěte a odměňte. Nyní následují další dva pokusy, při kterých mezi vyslovením povelu "dopředu" a uvedením psa do žádané pozice počkáte asi 5 vteřin. Šestým pokusem začíná vlastní test. Dejte opět povel "dopředu". Pes správně reaguje = 6 bodů, nereaguje-li do 5 vteřin, uveďte ho do do správné pozice a vše procvičte desetkrát za sebou. Zkuste znovu test. Pes reaguje správně = 5 bodů. Pokud ne, opět cvik desetkrát procvičte s přemístěním a odměnou. Poté zkuste test. Pes reaguje správně = 3 body. Pes zaujme pozici vpředu, ale nesedne si = 2 body, pes se po povelu jen zvedne = 1 bod, nereaguje nebo odejde = 0 bodů.

12. Řešení problému D

testtestStarou lepenkovou krabici (třeba od televize) postavte na bok a vrchní část otevřete nebo odstraňte chlopně. V spodní (nyní je přední) stěně vyřízněte svislý, jen 8 cm široký otvor, vysoký 30 - 60 cm. Před něj posaďte psa. Potom mu z druhé strany tímto okýnkem ukažte pamlsek a ten položte do krabice tak, aby ho pes viděl, ale nedosáhl na něj otvorem packou. Pes krabici okamžitě oběhne a pamlsek si vezme = 5 bodů, trvá mu to 15 - 30 vteřin = 4 body, potřebuje 30 - 60 vteřin = 3 body, stihne to do dvou minut = 2 body, snaží se otvorem = 1 bod, nezkouší to, nebo to vzdá do 2 minut = 0 bodů.

Vyhodnocení testu

PSÍ INTELIGENCE

psí inteligence54 a více bodů - váš pes je brilantní, tohoto výsledku dosahuje méně než 5 % psů. Dokáže se naučit téměř všechno, co od něj budete chtít. Ale hodně očekává i od vás - stále nové podněty a úkoly, jinak se bude nudit. 48 - 53 bodů - úžasný pes s vysokou inteligencí. 42 - 47 bodů - nadprůměrně inteligentní pes, který se naučí vše, co se od normálního psa očekává. 30 - 41 bodů - průměrně inteligentní pes, ideální domácí společník. Na rozdíl od vysoce inteligentních jedinců nevyžaduje stálé zaměstnání. Nenuťte ho do soutěží agility a jiných, kde se vyžaduje inteligence. 24 - 29 bodů - váš pes má podprůměrnou inteligenci. Jen na vaší trpělivosti bude, zda se naučí vše potřebné pro život. 18 - 23 bodů - pes na hranici debility, kterého je takřka nemožné cokoliv naučit. V prostředí, kde se od něj nebude příliš očekávat, ale může normálně fungovat. Méně než 18 bodů - problémový pes s vážným nedostatkem inteligence. Soužití s ním je pro každého člověka nesmírně obtížné.

Žebříček podle inteligence

S. Coren testoval mnoho psích plemen a stanovil toto pořadí podle inteligence: 1. border kolie, 2. pudl, 3. německý ovčák, 4. zlatý retrívr, 5. dobrman, 6. šeltie, 7. labrador, 8. papillon, 9. rotvajler, 10. australský ovčák ..., 70. ši-tzu, 71. baset, 72. mastif, bígl, 73. pekinéz, 74. bladhaund, 75. barzoj, 76. čau-čau, 77. anglický buldog, 78. basenži, 79. afgánský chrt.

-les- Foto archiv