Osudová šifra

Sdílej
 

Z historie šifrování 4/8

Anglie a Skotsko 16. století byly rozděleny na dva znepřátelené tábory - katolíky a protestanty. Roku 1542 porazil anglický král Jindřich VIII. skotskou armádu krále Jakuba V. Krátce poté Jakub V. zemřel a jeho devítiměsíční dcera Marie byla korunována skotskou královnou. Vzhledem k dalším válkám byla Marie roku 1548 převezena do bezpečí do Francie, kde prožila celé dětství. V šestnácti letech byla provdána za francouzského krále Františka II., který rok po korunovaci zemřel, a Marie se roku 1561 vrátila do Skotska.
Čtyři roky vládla sama a pak se provdala za Jindřicha Stuarta, hraběte z Darnley, který vedl spory se skotskou šlechtou; byl zavražděn roku 1567. Marii skotští páni uvěznili a donutili, aby se vzdala koruny ve prospěch svého syna Jakuba. Po roce z vězení uprchla a hledala pomoc u své sestřenice královny Alžběty I. Ta ji však dala uvěznit znovu z obavy, že angličtí katolíci vidí v Marii pravou anglickou královnu.

ZPRÁVY Z VĚZENÍ


Po osmnácti letech věznění v Chartley Hall, v roce 1586, byla Marii propašována neznámá zásilka z Londýna. Pisatelem byl Anthony Babington, který s dalšími spiklenci plánoval odstranění Alžběty I., osvobození Marie a její zvolení anglickou královnou. K tomuto plánu potřeboval Mariin souhlas a spolupráci. Dopisy mezi Marií a Babingtonem byly šifrované a do vězení se dostávaly v zátkách sudů s vínem. Celé spiknutí bylo ještě tentýž rok vyzrazeno, Babington byl dopaden a popraven.
Život Marie Stuartovny záležel na tom, zda bude rozluštěna šifra Babingtonových dopisů, které obsahovaly i jeho návrh na zavraždění královny Alžběty I. Dopisy byly psány symboly, které nahrazovaly jednotlivá písmena, slova nebo kombinaci čísel a slov. Královský odborník na analýzu zpráv, Thomas Phelippes, dopisy dešifroval a předal je soudu. Soud na základě důkazů o Mariině podílu na spiknutí pro ni navrhl trest smrti a Marie Stuartovna byla 8. února 1587 na zámku Fotheringhay popravena.

ŠIFROVÁNÍ MARIE STUARTOVNY


Šifra Marie Stuartovny vycházela z nahrazení běžných liter jinými symboly. Na obrázku jsou zobrazeny symboly, které nahrazovaly jednotlivá písmena, slova nebo kombinaci čísel a slov. Celkem bylo symboly nahrazeno 23 písmen a tři písmena - J, V a W - nebyla použita. Dále tu existovalo několik desítek symbolů nahrazujících slova, předložky nebo fráze (neuvádíme všechny). Zvlášť byly použity symboly pro nulu a zdvojená písmena. Označení některých symbolů uvádíme v originální anglické verzi. Chcete-li používat tuto na pohled záhadně vypadající šifru, doporučujeme vytvořit si vlastní symboly i pro písmena J, V a W a symboly pro slova nepoužívat.