Závodní motocykl

Sdílej
 
Minilekce papírového modelářství

pro začínající modeláře Závodní motocykl Především si vyzkoušejte a naučte se lepit modely z nejjednodušších vystřihovánek. Složitější konstrukce a rozkresy, z nichž dobrý modelář sestaví nádherný model, odložte a schovejte na pozdější dobu. Nepouštějte se do rozsáhlé městské památkové rezervace, do různé kolové, bojové nebo kosmické techniky či motorky Harley-Davidson z minulých čísel ABC, pokud nebudete umět postavit "dokonalou jednoduchost". Již před lety navrhl pan František Kobík univerzální typ závodního motocyklu pro nejmladší čtenáře ABC, kteří se teprve učí pracovat s papírem, postupně se seznamují s problematikou, a zejména se záludnostmi, které jim může obyčejný papír přinést. Každý zkušený modelář kdysi začínal, a pokud se mu podařilo překonat první úskalí papírové modelařiny, i ten nejjednodušší, vlastnoručně postavený model mu přinesl hodně radosti. Aby i vám práce přinášela úspěchy, zapamatujete si desatero nejdůležitějších zásad: 1. Nepodceňujte návod! Vždy si ho řádně přečtěte a promyslete pracovní postup. 2. Předem si připravte potřebný stavební materiál, který v návodu navrhují autoři. 3. Před zpracováváním vystřihovánky proveďte přípravné práce. 4. Nepřeskakujte uvedené pořadí stavebních dílů. 5. Neustále pozorně sledujte pokyny a číslování dílů a jejich umístění na návodné kresbě. Každou provedenou práci v návodu odškrtněte. 6. Nevystřihujte dopředu víc dílů než budete právě potřebovat, abyste některý neztratili nebo nevynechali. 7. Po sestavení dílu (nebo celku) je zapotřebí provést dokončovací práce, tj. barevné retušování střihů a spojů, lakování apod. 8. Při stavbě členitějšího modelu odkládejte samostatně zpracované díly a celky do krabice a každý díl si řádně označte, např. levý, pravý atd. 9. Pracujte trpělivě, beze spěchu, každý lepený spoj nechte vždy řádně proschnout. 10. Používejte vždy čisté a kvalitní pracovní nástroje a nářadí. Na obrázku jsou nakresleny nejdůležitější pomůcky a nástroje používané v papírovém modelářství.


Přípravné práce se týkají podlepování dílů a jejich zpracování.

Podlepování dílů se provádí pro zpevnění papírové konstrukce modelu. Autoři vystřihovánek předem upozorňují, který díl a jakým papírem je nutné podlepit. Špičkoví modeláři si vystřihovánky z ABC běžně podlepují nejčastěji kancelářským papírem, větší plochy rýsovacím kartonem. K natírání ploch papíru je nejvhodnější bílé tubové lepidlo Kores. Pro zvláště tvrdé a pevné podlepení je vhodné acetonové lepidlo Kanagom. Zpracování dílů představuje orýhování potřebných linií, vystřižení dílů, naohýbání hran a zalepovacích chlopní a konečně vlastní sestavení, zformování a slepení dílu. Rýhování provádějte na aršíku ještě před vystřižením dílu načisto na pracovní desce. Tupou stranou špičatého nože nařízněte (protlačte) linii v místě budoucí hrany podle pravítka, oblé linie rýhujte podle křivítka. Na pracovní desce současně proveďte do dílu případné prořezy. Narýhovaný díl pečlivě vystřihněte podle plných čar, nikdy nezastřihujte do kresby, pokud na ní není označený zástřih. Na malé díly použijte menší ostré nůžky s rovnými hroty, na oblé linie a prostřihy nůžky se zakulacenými hroty. Hrany, které budete ohýbat do rubu (od sebe), jsou většinou v našich vystřihovánkách kreslené plnou čarou s malou čer-nou šipkou směřující na lom. Linie určené k ohýbání do tisku (k sobě) jsou obvykle kresleny čerchovanou (-.-.-) čárou, u dnešní vystřihovánky čárou přerušovanou (- - -). Malá červená čísla označují plochy, na něž budete lepit další příslušné díly. Značky % označují místa lepená na díl zezadu. Pokud je nutné zpracovat díl do oblouku, vytvarujete ho přetažením papíru o hranu pracovní desky. K lepení je nejvhodnější bílé disperzní lepidlo Herkules. Neznečisťuje papír, dovoluje jím po natřené ploše podle potřeby posunovat, než začne zasychat, lepené spoje zůstávají i po zaschnutí pružné a nelámou se. Zbytky lepidla lze otřít vlhkým hadříkem, aniž byste kresbu rozmazali.


NIC NOVÉHO POD SLUNCEM

To si řeknou mnozí ze starších čtenářů ABC a nebudou ztrácet čas čtením známých pravidel a pokynů, jimiž je doprovázen každý papírový model. Nebudeme jim to mít za zlé, neboť čas věnovaný stavbám a práci na složitých modelech je jistě drahocenný. Co si ale má počít začínající modelář, který se pustí do těžkého modelu a po čase zjistí, že mu lepení nejde, že náročnou vystřihovánku zbytečně rozstříhal, slepil do nevzhledného útvaru a že se model hodí k jediné věci, vyhodit ho? V té chvíli je škoda jak vynaloženého času, tak rozstříhaného ABC i peněz, které za ně zaplatil. Proto dnes přicházíme s minilekcí papírového modelářství. Nejdůležitější pomůcky a nástroje používané v papírovém modelářství: 1 - pracovní deska (rýsovací prkno) 2 - středně velké a malé nůžky 3 - sada nožíků, modelářský nůž, skalpel, žiletky apod. 4 - pravítko, trojúhelník, křivítko 5 - sada jehlic, propichovátko, modelářské špendlíky aj. k vytváření kulatých otvorů v papíru 6 - pinzeta, kolíčky, špejle 7 - různé dřevěné nebo umělohmotné špalíčky k lepení a podkládání stavebních dílů 8 - štětce, tuše, tempery, anilinové barvy apod. k retušování modelů 9 - disperzní a acetonové lepidlo 10 - různé druhy nití 11 - podložka z PVC na prořezávání papíru 12 - modelářský lak (lepicí, napínací apod.) 13 - krabice na odkládání hotových celků