Voda jako jeden z živlů

Sdílej
 
CELOROČNÍ SOUTĚŽ Ahoj, kluci a holky,

jméno vítěze zadání z č. 5, které již určitě znáte z informací Radia na polštáři nebo z vodních internetových stránek (www.koniklec.cz/informacnikampan), je Pavel Štorch z Vaňova u Ústí nad Labem, který vyhrál soubor "vodních" videokazet.

Odpovědi z minulého zadání

1. Voda v přírodě. Hlavní příčinou vzniku oceánských proudů, jež přenášejí v mořích a oceánech ohromné množství vody je: působení pravidelných větrů - tzv. nucených proudů (cirkulace vzdušných hmot v přízemních vrstvách atmosféry), rozdíly v teplotě a salinitě vod jednotlivých moří a oceánů, vyrovnávání úbytku vody přítokem ze sousední oblasti (tzv. vyrovnávací neboli kompenzační proudy), vlnění a slapové jevy vyvolávající periodické proudy při pobřeží nebo mezi řetězy ostrovů. Zvláštní lapací pasti české bahenní masožravky 2. Voda a rostliny. Zvláštní lapací pasti české bahenní masožravky, bublinatky obecné, které vypadají jako měchýřky (viz obrázek), pracují na principu podtlakové záklopky. 3. Voda a živočichové. Trilobitům se podobají dva druhy korýšů, vzácně se vyskytující v periodických tůních: listonoh jarní a listonoh letní. Jejich vajíčka mohou ve vyschlém dně přežívat i mnoho let. Oba dorůstají velikosti až 5 cm a liší se především dobou výskytu. Zatímco listonoha jarního můžeme nalézt od března do května, letního od května do srpna. 4. Voda a člověk. Škodlivé látky, které obsahuje voda užitková, ale nesmí je obsahovat voda pitná, jsou patogenní mikroorganismy a toxické (jedovaté) látky. Pitná voda musí mít vhodné složení a musí obsahovat některé stopové prvky. Musí mít vyhovující vlastnosti (tzv. "organoleptické") - vhodnou teplotu (10-12 0C), barvu, průzračnost, osvěžující chuť, která je do jisté míry ovlivňována tvrdostí vody a přítomností CO2 ve vodě, a konečně má být bez zápachu. Je-li určena pro hromadné zásobování, musí vyhovovat i technickým požadavkům vodáren, neboť některé látky obsažené ve vodě mohou poškozovat rozvodné potrubí, aniž by byly pro člověka škodlivé (např. agresivní oxid uhličitý). Listonoh letní (Triops cancriformis)5. Voda v domácnosti. Ve čtyřčlenné domácnosti se při vaření spotřebuje průměrně asi 1200 l vody za měsíc. 6. Znečištění vody. Kvetením vody se nazývá silné namnožení vodních sinic, které je obvykle způsobeno velkým obsahem živin ve vodě. Sinice jsou drobnohledné organismy příbuzné baktériím, jejichž vlákna však můžeme vidět pouhým okem. U citlivých osob mohou některé sinice vyvolat kožní problémy.

A teď již nové otázky

(vítěz tohoto kola získá Vodní badatelskou soupravu):

1. Voda v přírodě 1. Voda v přírodě
a) Co je hlavní příčinou (hlavní hnací silou) koloběhu vody v přírodě? b) Opět uveďte rychlost, teplotu a barvu vody, pokles či zvýšení hladiny a případný pach ve vámi pozorovaném potoce nebo řece.
2. Voda a rostliny 2. Voda a rostliny
a) Jak se nazývá jev, kdy se na jedné rostlině vyskytují dva různé typy listů (např. lakušník vodní má nad hladinou listy s laločnatou listovou čepelí, ale listy ponořené pod hladinu jsou niťovité)? b) K čemu slouží lakušníku vodnímu listy niťovité a k čemu listy laločnaté?
3. Voda a živočichové 3. Voda a živočichové
Jak je možné, že některý hmyz může chodit po vodní hladině? Znáš některý druh?
4. Voda a člověk 4. Voda a člověk
Je zdravé se pravidelně umývat?
5. Voda v domácnosti 5. Voda v domácnosti
Kolik vody spotřebujete při splachování záchodu a jak je možné vodu ušetřit?
6. Znečištění vody 6. Znečištění vody
Jakým způsobem se zneškodňovaly dešťové a odpadní vody na venkově na konci minulého, tj. 19. století?

Ze zadaných témat si opět vyberte alespoň tři (můžete však odpovědět na všech šest) a odpovědi zašlete na adresu ABC nejpozději do 24. května. Nezapomeňte uvést své jméno, adresu a heslo VODA. V Českém rozhlase 2 bude vítěz tohoto soutěžního zadání zveřejněn ve středu 7. června v pořadu Radio na polštáři. Na internetových stránkách vodní informační kampaně budou výsledky uvedeny již od začátku června.