Mostní tank MT-55

Mostní tank MT-55
Sdílej
 
Ženijní vojsko patří k nejlépe technicky vybaveným druhům ozbrojených sil. Součástí jeho výzbroje jsou i mostní tanky - mnohdy užitečnější než tanky útočné.


Řeky vždy představovaly z hlediska bojových operací překážku v pohybu vojsk, jakousi přírodní obrannou linii. Nejefektivnější způsob překonání řeky je od nepaměti most. I dnes je nenahraditelný při přesunu těžších dopravních prostředků, vojenské techniky či velkého počtu osob.

Lodě ani obojživelná vozidla nedokážou pokrýt potřeby transportu. Na menších a mělkých řekách je často nelze použít. Proto značný problém z hlediska pohyblivosti armád představují právě užší řeky, ale i rokle, prohlubně po explozi na cestách, protitankové příkopy atd. V takových případech slouží k zajištění průjezdnosti mostní tanky. Jejich výhodou je především pohyblivost v terénu a jejich mostovka unese i tank. Položení mostovky pomocí hydraulického systému trvá několik minut. Mostní tanky jsou proto důležitý bojový prostředek, zajišťující mobilitu při bojových operacích, a patří k výzbroji každé moderní armády.


První mostní tanky byly testovány v období mezi světovými válkami. Vývoj pokročil zejména v Británii, kde jej urychlila příprava invaze v Normandii v červnu 1944. V období po druhé světové válce zavedly mostní tanky do výzbroje všechny vyspělé armády světa. Tato ženijní vozidla se osvědčila v řadě válek a mnohdy i v civilním životě. Při přírodních katastrofách, především povodních, nahrazují mostovky z mostních tanků zničené pevné mosty. Zajišťují hladký průběh záchranných akcí a zásobování obyvatelstva v postižených oblastech. Naše armáda používá již řadu let mostní tanky MT-55. V minulém roce byl jeden z nich předváděn také na akci Den pozemního vojska - Bahna 2008.MT-55 v číslech

Osádka 2 (řidič a velitel)
Hmotnost 36 t
Délka 9,9 m
Šířka 3,35 m
Délka mostovky 18 m
Max. rychlost 50 km/hod.