Příběhy vyhynulých zvířat: Ptáci moa

Příběhy vyhynulých zvířat: Ptáci moa
Sdílej
 
Ptáci velcí skoro jako žirafa nepatří do pohádek o Guliverovi - takoví na Zemi doopravdy žili. A není to ani tak moc dávno.

 

Nový Zéland je pozoruhodný kout Země. Před 70 miliony lety se oddělil od Antarktidy a dalších kontinentů a „zakotvil“ daleko v Tichém oceánu. Od té doby se na něm vyvíjelo zcela jedinečné společenství živočichů. Nežili tu žádní savci, vládu nad ostrovem proto převzali ptáci a nahradili všechna savčí společenstva ostatních kontinentů. Včetně velkých býložravých kopytníků.

Opeřené žirafy

Svět bez savců znamená také svět bez nebezpečných šelem. Nový Zéland se proto stal rájem nelétavých ptáků, kteří se zde mohli nerušeně vyvíjet. A protože nelétaví ptáci nepotřebují být lehcí, aby je unesla křídla, nemusejí nijak omezovat svůj vzrůst a váhu. Na Novém Zélandu se tak vyvinuly opravdové ptačí „žirafy“, ptáci moa. Ti menší se živili trávou, ti vyšší spásali úplně stejně jako dnešní žirafy listí a větve keřů a nízkých stromů. Na rozdíl od současných pštrosů byli skutečně bezkřídlí – nemají ani pozůstatky pažních kostí.

Obři z domorodých legend

Když připluli na Nový Zéland první Evropané a domorodí Maorové jim vyprávěli o obrovských nelétavých ptácích, moc jim to nevěřili. Teprve v roce 1839 obdržel sir Richar Owen z londýnské chirurgické společnosti od obchodníků několik kostí, a po čtyřletém bádání došel k závěru, že jde o kosti obřích ptáků příbuzných pštrosům. Pojmenoval je Dinornis. Zpočátku se mu vědecký svět smál, ale později začaly nálezy přibývat a jeho teorie byla potvrzena. Vědci začali podle kosterních nálezů popisovat jednotlivé druhy obřích nelétavých ptáků známých pod maorským jménem moa.

Obří matky

Zoologové původně popsali víc druhů těchto vyhynulých ptáků, ale novější výzkumy prozradily, že se v některých případech nejednalo o odlišné druhy, ale o samce a samice stejného druhu. Také největší pták, který kdy na Zemi žil, Dinornis novaezealandiae, byl původně popsán jako dva druhy. To proto, že samice byly 1,5krát vyšší a téměř 3krát těžší než největší samci stejného druhu (samice měřila v kohoutku až 190 cm, samci jen 120 cm, samice vážily 242 kg, samci 85 kg). Je to vůbec největší velikostní rozdíl mezi samcem a samicí, jaký byl kdy u ptáků či savců zaznamenán.

Kdo jsou ptáci moa

Tito nelétaví ptáci patří do příbuzenstva pštrosů – dnes vědci uznávají devět druhů v šesti rodech. Ještě donedávna se domnívali, že jejich nejbližšími žijícími příbuznými jsou australští kasuáři a emuové, ale novější studie DNA prozradila, že mnohem bližší jsou jim jihoamerické tinamy.

 

 

 

Cesta k zániku

-70 milionů let – Nový Zéland se odděluje od ostatního světa

-18,5 milionů let – objevili se první ptáci moa a začaly se vyvíjet jednotlivé druhy

1200–1300 – Nový Zéland osídlují první lidé, kteří připluli z Polynésie

1400 – většina ptáků moa je pravděpodobně vyhubena Maory lovem pro maso

1770 – první Evropané objevují Nový Zéland

1770 – maorští lovci údajně spatřili poslední jedince obřích ptáků

1773 – oficiální datum vyhubení ptáků moa

1820 – Nový Zéland osídlují první Evropané

1839 – sir Richar Owen získává od obchodníků úlomky neznámého vyhynulého živočicha

1843 – sir Richard Owen pojmenovává a popisuje první druh ptáka moa (Dinornis novaezealandiae)

 

 

To je ale pěkný pařátek! •  Wikipedia

 

Proč vyhynuli?

Letos v létě vědci zveřejnili výsledy studií, při nichž zjišťovali, jaké příčiny vedly k vyhubení či ohrožení novozélandských druhů ptáků. V ostatním světě měly na vymření tzv. megafauny (obřích druhů zvířat) vliv především změny klimatu. Pro Nový Zéland ovšem tato příčina neplatí - během uplynulých 40 milionů let se na něm klima změnilo několikrát, přesto ptáci moa nevyhynuli, ale přestěhovali se do vhodnějších oblastí. Vyhynuli teprve po příchodu Maorů, ale ještě před příchodem Evropanů. Přitom právě v tomto období byly klimatické podmínky stálé. Příčinou tedy byl skutečně, jak se předpokládalo, jejich nadměrný lov.  

 

 

Příběhy vyhynulých zvířat: Papoušek karolinský

Příběhy vyhynulých zvířat: Papoušek karolinský

Příběhy vyhynulých zvířat: Holub stěhovavý

Příběhy vyhynulých zvířat: Holub stěhovavý

Příběhy vyhynulých zvířat: Želvy sloní

Příběhy vyhynulých zvířat: Želvy sloní

Klíčová slova:
ptak, pribehy vyhynulych, moa
 

Články odjinud