Hrdinové i třasořitky: Žraloci mají svou osobnost

Hrdinové i třasořitky: Žraloci mají svou osobnost
Sdílej
 
Na Zemi se objevili už před 450 miliony lety. Přesto žraloci nejsou primitivní tvorové, ale velmi inteligentní bytosti, které zase jednou překvapily vědce.

 

 

Pohled do tváře žraloka vyvolává v mnoha lidech mrazení. To se ale netýká australského žraloka s podivným českým jménem různozubec portjacksonský (Heterodontus portusjacksoni). Ten působí spíš komicky: Místo řady ostrých zubů má v usmívající se tlamě jakési struhadlo a nozdry navazující přímo na tlamu vypadají jako legrační licousy. Navíc to není žádný obr – průměrná délka dospělých jedinců je kolem 1,5 m.  

Neškodný druh žraloka

Různozubec obývá pobřežní vody jižních a jihovýchodních oblastí  Austrálie a je to jeden z nejhojnějších australských žraloků. Ale člověku skutečně není nebezpečný. Na lov vyplouvá v noci, den tráví v úkrytu ve skalních puklinách, v porostech řas, případně jen nehybně leží na písčitém dně. Lidé se s ním proto tak snadno nesetkají. A jeho podivná tlama ani neumožňuje pořádné  kousnutí: Čelisti má slabé a ostré zoubky jeho "struhadla" jsou příliš drobné na to, aby pronikly lidskou kůží.

Struhadlo na škeble

Komický vzhled a neobvyklé čelisti různozubcům  dokonale vyhovují. Přestože občas uloví i nějakou tu rybku, jejich hlavní potravou jsou různí mořští měkkýši a ostnokožci. "Struhadlo" jim slouží k drcení a strouhání tvrdých vápnitých schránek. Krmení měkkýši je nenáročné i v chovu v zajetí. A protože jsou různozubci navíc malí, hojní, společenští a mírumilovní, jsou ideálním modelem pro výzkum žraloků.

Útočící elektrický úhoř: Šokuje i krokodýla!

Útočící elektrický úhoř: Šokuje i krokodýla!

Individualisté

Různozubce si vybrali i vědci z univerzity v Sydney, když chtěli letos na jaře zjistit, jak žraloci reagují na stres a změny prostředí. Výsledky je překvapily - ukázalo se, že to vůbec nejsou jednoduší tvorové, jak se dosud předpokládalo. Každý se projevoval jako osobnost. Přestože osobnost dávno není považována za výlučnou vlastnost lidí a byla prokázána u nejméně 200 druhů živočichů, u žraloků se tak stalo poprvé.

Jak vyděsit žraloka

Hlavními hrdiny pokusu bylo 17 různozubců, které vědci podrobili dvěma testům. V tom prvním zkoumali, jak rychle se jednotliví žraloci odváží opustit úkryt v novém prostředí, do kterého je přemístili, a začnou zkoumat neznámé okolí. Ve druhém je podrobili stresové situaci: Manipulovali s nimi mimo nádrže a přenášeli je,jako by je ulovili rybáři. A pak sledovali, za jak dlouho se vyděšení žraloci vzpamatují a začnou se chovat přirozeně.

Nejpodivnější žraloci světa •  Profimedia.cz

Hrdinové i třasořitky

Vědci oba testy několikrát zopakovali. Každý ze 17 pokusných žraloků pokaždé reagovalo stejně. Někteří se v obou testech projevili jako nejstatečnější. Jako první se odvážili opustit úkryt a vydat se na průzkum neznámého prostředí. A také se nejdřív "oklepali" ze stresující situace. Naproti tomu těm bázlivým pokaždé trvalo déle, než vystrčili nos z úkrytu. A stejní jedinci zůstávali i mnohem déle vyděšení ze zážitku, který je zdánlivě ohrožoval na životě.

Nečekaná komplikace

Výsledek pokusu dokázal, že každý žralok je vybaven jinými psychickými předpoklady, tedy osobností. Ta se může projevovat v odlišném přístupu k potravě, volbě úkrytů i strategii rozmnožování. Toto zjištění ale nejspíš ztěžuje ochranu žraloků, z nichž mnozí patří mezi ohrožené druhy. Každý jedinec v populaci totiž může na určitá ochranářská opatření reagovat jinak – některým opravdu pomohou, zatímco jiným mohou život spíš  komplikovat.


Co je to osobnost

Zjednodušeně lze říct, že je to psychická výbava, která řídí reakce či chování jedince (člověka či zvířete) v určitých situacích. Tyto reakce se při stejných podnětech opakují bez ohledu na místo nebo čas. U jedince, kterého známe, proto můžeme předvídat, jak se v určitých situacích zachová. Osobnost má každý do značné míry vrozenou, ale následně ji vlivňuje i prostředí, výchova a zkušenosti.

Žralok žere žraloka: Podívehte se tady

Konec megalodona: Proč vymřel nejděsivější žralok

Konec megalodona: Proč vymřel nejděsivější žralok

Souboj mořských příšer: "Pražralok" versus "pravorvaň"

Souboj mořských příšer: "Pražralok" versus "pravorvaň"

Klíčová slova:
ryba, zvíře, žralok, různozubec
 

Články odjinud