Tamarau: Návrat zakrslých buvolů

Tamarau: Návrat zakrslých buvolů
Sdílej
 
Buvol tamarau je jeden z nejmenších a nejohroženějších turů na světě. A možná bude i jedním z největších ochranářských úspěchů.

 

Tamarau patří do příbuzenstva asijských buvolů (r. Bubalus), ale žije pouze na filipínském ostrově Mindoro. Proto se mu také přezdívá mindorský zakrslý buvol. Jeho osud byl donedávna nejistý: Po vysazení domácího skotu na ostrov ve 30. letech minulého století vyhynula většina jeho populace na dobytčí mor.

Kriticky ohrožený Tamarau

Svůj podíl na vymírání zakrslých buvolů měl i nadměrný lov pro maso a trofeje i kácení původních lesů a jejich přeměna v zemědělskou půdu. V 70. letech minulého století tak na ostrově přežívalo posledních asi 100 jedinců a tamarau se ocitl na seznamu druhů kriticky ohrožených vyhynutím. V roce 1979 proto dala filipínská vláda podnět ke vzniku komise pro záchranu tamarau a zasadila se o ochranu posledních míst, kde přežívali.

Býci žijí po většinu roku samotářsky •  Barney Long/GWC

Nezdařený návrat

Jedním z prvních pokusů ochranářů byla již v roce 1982 snaha o vytvoření záložní populace v zajetí. Tento pokus ale dokonale selhal – dvaceti jedincům chovaným v zajetí se do roku 1999 narodilo a přežilo jediné mládě! Poslední šancí pro buvoly tak zůstala jejich důsledná ochrana ve volné přírodě. Do projektu záchrany tamarau se postupně zapojila řada mezinárodních ochranářských organizací a dobrovolníci z řad místních obyvatel.  

Na rozdíl od domácích buvolů má tamarau krátké a dozadu směřující rohy •  Profimedia.cz

První kroky

Ochranáři se zpočátku zaměřili na úplné vymýcení nelegálního lovu buvolů a s podporou chovatelů domácího skotu zastavili šíření dobytčího moru. Nejdůležitějším krokem ale bylo navázání spolupráce s domorodými obyvateli ostrova, pro které býval lov buvolů součástí jejich tradičního způsobu života. Jejich zapojení bylo o to důležitější, že většina domorodých komunit obývá s buvoly stejná území. 

Samice s mláďaty žijí v menších skupinách •  Gregg Yan

Tři lokality

V posledních letech přináší úsilí ochranářů nečekaně slibné výsledky. Ještě před 22 lety přežívalo na ostrově posledních 150 jedinců, ale při sčítání v loňském roce už jich bylo 523. Tato čísla ovšem mají háček - většina buvolů žije na jediném místě, v národním parku Mt. Iglit-Baco uprostřed ostrova. Jediné další dvě populace jsou velmi malé - v jedné žije asi 50 jedinců a v té druhé dokonce jen 12. Tak malé počty prakticky odsuzují celou skupinu k postupnému vyhynutí.

Do ochrany vzácných buvolů se zapojili i místní obyvatelé •  Profimedia.cz

Nové plány

Přesto lze mluvit o výjimečném ochranářském úspěchu. Na jeho základě ochranáři začátkem roku vypracovali nové plány, jejichž hlavním cílem bude posílení obou málopočetných populací. Tím se zvýší jejich šance na přežití, a pokud by všechno šlo podle předpokladů, počty jedinců v nich by se mohly stabilizovat a následně zvyšovat.

K výzkumu vědci použili i fotopasti s nočním viděním •  Gregg Yan

Národní poklad

Optimismus ochranářů jde dokonce tak daleko, že věří, že do roku 2050 budou tamarau žít na většině území ostrova, jako tomu bývalo v minulosti. Jsou považováni za národní poklad ostrova Mindoro a jeden z jeho klíčových druhů. Ostrov totiž sdílí s dalšími 16 druhy vzácných endemitních živočichů (tj. druhů, kteří jinde nežijí). Záchrana tamarau tak pomůže zachránit i je.


Zakrslý buvol

Tamarau (Bubalus mindorensis) je opravdu malý, dospělí jedinci měří v kohoutku přibližně metr a váží kolem 200–300 kg. Samci žijí samotářsky a jsou značně agresivní. Pokud se cítí ohrožení, neváhají na domnělého nepřítele zaútočit. Původním prostředím tamarau byly horské lesy, ale jejich vykácení je vytlačilo do otevřené travnaté či křovinaté krajiny.


Poražený král: Buvol versus lev

Poražený král: Buvol versus lev

Nejhledanější zvířata: Pátrání po ztracených druzích

Nejhledanější zvířata: Pátrání po ztracených druzích

Král fosilií: Tyranosaurus rex mezi trilobity

Král fosilií: Tyranosaurus rex mezi trilobity

 

Články odjinud