Hororový Červený seznam: Kdo zemře?

Hororový Červený seznam: Kdo zemře?
Sdílej
 
Zvířata o tom sice neví, ale existuje hororový seznam, na který se určitě nechtějí dostat. Červený seznam ohrožených druhů zvířat z celého světa je známý taky jako Červený seznam IUCN. Kdo na něm je, tomu hrozí smrt. 

Červený seznam ohrožených druhů zvířat z celého světa, nebo také Červený seznam IUCN je opravdový seznam živočichů a rostlin, který poprvé sestavil v roce 1964 Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN - International Union for Conservation of Nature), nejvýznamnější celosvětové společenství zabývající se ochranou přírody a přírodních zdrojů. IUCN, v němž pracuje řada odborníků z celého světa, tento seznam každé dva roky aktualizuje. Při poslední aktualizaci v něm bylo zapsáno téměř 64 tisíc druhů, z toho skoro 20 tisíc ohrožených vyhynutím. Co to znamená?

Stupně ohrožení

Ohrožené druhy jsou v seznamu roztříděné do několika kategorií podle stupně ohrožení. V ABC 22/2017 píšeme o dvou (vyhynulý nebo kriticky ohrožený), ale celkem jich je devět, případně, zařadíme-li tam i kategorii druhy běžné či domestikované, tak jedenáct. Hlavních sedm kategorií má svou barvu a dvoupísmenovou mezinárodní zkratku. Pojďme si tedy představit, co jednotlivé zkratky znamenají a jaký mají význam.

Pátrání po vakovlkovi: Vyhynul nebo nevyhynul?

Pátrání po vakovlkovi: Vyhynul nebo nevyhynul?

Černé kolečko s červenými písmenky EX znamená Extinct. Tedy vyhynulý. A to jak v přírodě, tak v zajetí. Takovými druhy je např. vakovlk nebo zebra qvaga.

Černé kolečko s bílými písmenky EW znamená Estinct in the Wild. Tedy vyhynulý v přírodě. Znamená to, že několik jedinců ještě přežívá v zajetí. Takovým druhem je například lev berberský nebo jelen pátera Davida.

Červené kolečko s písmeny CR znamená Critically Endangered. Tedy kriticky ohrožený. Jsou to druhy, kterým hrozí vyhynutí v nejbližší době nebo možná už dokonce vyhynuly, ale jisté to není. Týká se to i druhů, jichž zbývá jen velmi malý počet, obývají jen velmi malé omezené území nebo byl zničen jejich biotop. Takovými druhy je např. nosorožec sumaterský, ale do této kategorie byla zařazena i většina živočichů, o nichž jste si přečetli v ábíčku 22/2017.

Oranžové kolečko s písmeny EN znamená Endangered. Tedy ohrožený druh. Do této kategorie jsou zařazeny druhy, které jsou silně ohrožené vyhynutím ve velmi blízké budoucnosti. Přežívá jich jen malý počet nebo obývají malé omezené území. Do této kategorie patří např. ďábel medvědovitý, levhart sněžný nebo panda červená.

Ktegorie Červeného seznamu ohrožených druhů •  Wikipedia

Žluté kolečko s písmeny VU znamená Vulnerable. Tedy zranitelný. I tyto druhy jsou ohrožené vyhynutím a rychle v přírodě ubývají. Je ale čas změnit podmínky, které by zajistily jejich přežití a obnovily jejich rozmnožování a následný nárůst populace. To je snad nejpočetnější kategorie v seznamu, patří sem i tak známé druhy, jako je třeba slon africký, panda velká nebo lední medvěd.  

Zelené kolečko se zelenými písmeny NT znamená Nearly Threatened. Tedy téměř ohrožený. V této kategorii jsou zařazeny druhy, které sice nesplňují podmínky pro zařazení mezi ohrožené druhy, ale v blízké budoucnosti se to může změnit. Nebo druhy, které obývají dostatečně velký areál, takže případné vyhynutí v určité oblasti ještě neznamená vyhynutí druhu. V této kategorii najdete např. koalu, naši vydru říční nebo třeba harpyje pralesní.

Nejhledanější zvířata: Pátrání po ztracených druzích

Nejhledanější zvířata: Pátrání po ztracených druzích

Zelené kolečko s bílými písmeny LC znamená Least concern. Tedy málo dotčený. Tyto druhy jsou sice zařazeny v Červeném seznamu, ale stupeň jejich ohrožení je velmi nízký. Přesto je nutné věnovat jim pozornost a sledovat podmínky, v nichž žijí a jejichž změna k horšímu by mohla druh ohrozit. Do této kategorie patří třeba jihoameričtí vřeštěni, velryba grónská a keporkak, nebo i náš rys ostrovid.

Lev berberský je na Červeném seznamu ohrožených druhů •  Wikipedia, Irbis75

Další dvě kategorie nemají žádné kolečko, označují se jen písmeny:

DD neboli Data Deficient znamená chybí údaje. Sem jsou zařazeny druhy, o nichž nevíme jak velká je jejich populace, jaká nebezpečí je ohrožují nebo chybí další informace nutné k jejich zařazení do jedné z předchozích kategorií. Do této kategorie by zařazen třeba znovuobjevený činčilák z článku v ABC 22/2017.

NE neboli Not evaluted znamená nevyhodnocený. Do této kategorie se zařazují druhy, ke kterým chybí data k přesnějšímu zařazení, ale dosud jim vědci z IUCN nevěnovali pozornost. Nejčastěji jde o špatně pozorovatelné plazy, obojživelníky či ryby.

Kompletní Červený seznam IUCN  

Kompletní Červený seznam IUCN v nejaktuálnější verzi je dostupný na internetu na stránce www.iucnredlist.org.  

Válka o slony: Pytláci nemají slitování

Válka o slony: Pytláci nemají slitování

Nejvzácnější mláďata: Zoologické zahrady nejsou jen přehlídka zvířat

Nejvzácnější mláďata: Zoologické zahrady nejsou jen přehlídka zvířat

Nosorožec bez nosu: ZOO Dvůr Králové uřízne nosorožcům roh

Nosorožec bez nosu: ZOO Dvůr Králové uřízne nosorožcům roh

 

Články odjinud