Tajemství biometrie 5: Rozpoznávání písma

Tajemství biometrie 5: Rozpoznávání písma
Sdílej
 
Dnešním dílem se rozloučíme s miniseriálem o biometrii, který pro vás napsal profesor Martin Drahanský z Fakulty informačních technologií VUT v Brně.

 

Biometrické rozpoznávání se nemusí týkat jen lidského těla a jeho vlastností, ale i toho, co vytváří – písma. Psanému textu se věnuje písmoznalectví (grafognózie), které patří mezi obory soudního znalectví. Zabývá se identifikací pisatele ručně psaného textu a spadá sem i ověřování podpisu – např. na smlouvách.

Statický a dynamický

Podpis, kterým se podepíšeme na papíře a pak jej naskenujeme nebo který vytvoříme na obyčejném tabletu, je takzvaně statický. Získáme obrázek v šedých tónech, který obsahuje informace o tazích pera. Takový podpis není příliš obtížné napodobit. Situace se však rázem změní, pokud digitalizační zařízení umí zaznamenat i dynamické vlastnosti – rychlost psaní, rychlost jednotlivých tahů nebo informace o položení či zvednutí pera. To vše přináší velké množství informací, které můžeme použít pro přesné určení pisatele. Existují dokonce pera, která jsou osazena akcelerometrem, gyroskopem a dalšími senzory, které doplňují dynamické informace o psaném textu.

Autorizace pomocí elektronického podpisu •  iStock

Samá komplikace

Jako biometrická charakteristika je podpis velmi komplikovaný. Důvodem je především to, že jen málokdy se nám povede úplně stejný podpis. Je to způsobeno nejen naším momentálním fyzickým i duševním rozpoložením, ale také okolnostmi, za nichž podpis píšeme. A to může být druh pera a podložky i její výška. Budeme-li psát něco na zemi, na stole či na skříni nám významně mění pozici naší ruky vůči podložce, což má za následek změnu stylu psaní. Další komplikací u statických podpisů je, že mohou pocházet od různých lidí se stejným příjmením a přitom si být velmi podobné. U dynamického podpisu toto odpadá, protože lidé budou mít natolik odlišné tahy perem, že je pramalá šance je zaměnit.

Příklad různých podpisů stejného člověka před a po "vyčištění" a normalizaci •  archiv autora

Odhalí jej rychlost

Podpis si člověk může celkem snadno změnit. U písma jako takového je to již obtížnější – naučení se nového stylu rukou psaného písma je velmi náročný úkol. Zkušený písmoznalec však pozná jak falešný podpis, tak i písmo. Rukou psaný text lze totiž analyzovat pod mikroskopem, kde je poměrně dobře vidět rychlost tahů pera. Padělatel sice může napodobit tvar písmen, ale jasně znatelné rozdíly v rychlosti tahu mezi ním a pravým pisatelem jej odhalí.

Komplikací u rozpoznávání znaků rukou psaného textu jsou také zaměnitelné znaky – třeba g a 9 nebo 0 a o. (Dopis na obrázku napsal bývalý americký prezident Abraham Lincoln) •  iStock

Kritické body

Při počítačovém zpracování písma či podpisu je třeba podpis či písmo nejprve "vyčistit" a normalizovat jeho velikost, abychom jej mohli porovnat s jiným podpisem. Pokud totiž máme na podpis celý papír velikosti A4, určitě se pořádně rozmáchneme. Naopak když máme pouze malý chlíveček, bude podpis úsporný. Pro rozpoznávání písma v počítači existují různé metody, které mohou pracovat například se vzdálenostmi mezi jednotlivými písmeny nebo strukturou sekvencí mezi zvedáním a pokládáním hrotu pera. Velký význam mají takzvané kritické body – části tahů, které nesou významnou informaci. Jsou to zejména zlomy v tahu pera (např. oblouk písmene "l"), případně jejich ukončení. Právě kritické body jsou velmi typické pro daného pisatele.


Grafologie

Vedle písmoznalectví je s lidským rukopisem spojena také grafologie – psychologický rozbor ručně psaného textu, z něhož lze odvodit osobnostní rysy pisatele. Problém je, že tato disciplína není exaktní a vědecky podložená, proto také často nebývá řazena mezi vědecké disciplíny. Grafolog může však sloužit jako podpůrná osoba, která týmu kriminalistů pomáhá při profilování pachatele (určení vzorců jeho chování, které souvisejí s trestnými činy). Rozbory písma a určení autorství však náleží pouze písmoznalci.


Tajemství biometrie 1: Otisky prstů

Tajemství biometrie 1: Otisky prstů

Tajemství biometrie 2: Rozpoznávání obličeje

Tajemství biometrie 2: Rozpoznávání obličeje

Tajemství biometrie 3: Duhovka a sítnice

Tajemství biometrie 3: Duhovka a sítnice

Tajemství biometrie 4: Lidská ruka

Tajemství biometrie 4: Lidská ruka

Co je biometrie

Co je biometrie

 

 

Články odjinud