Košíkářská škola pletení: Oslavy dožínek

Košíkářská škola pletení: Oslavy dožínek
Sdílej
 
Dožínky se slavily od nepaměti. Dokonce ještě v časech před příchodem křesťanství. Jídlo lidé potřebovali vždy a v dřívějších dobách se rozhodně nejednalo o takovou samozřejmost, jako dnes. Obživa celých vesnic a měst závisela dlouhá staletí pouze na úrodě z okolních polí, a když se vše povedlo tak, jak má, musela přijít náležitá oslava.

 

Historické prameny uvádějí, že kořeny oslav dožínek začínají už před několika tisíci lety. Tehdy ještě název dožínky neexistoval, ale prakticky každá rodina, kmen a národ na celém světě cítili potřebu úspěšnou sklizeň oslavit a odměnit se za měsíce dobře odvedené tvrdé práce. V dobách předkřesťanských panovalo při oslavách dožínek všeobecné obžerství a opilství. Lidé ale také dávali oběti bohům a nechávali si věštit, jak dopadne úroda příští rok.

Košíkářská škola pletení: Jak se začalo plést ze slámy

Košíkářská škola pletení: Jak se začalo plést ze slámy

Poslední snop

Mnohem více víme o dožínkách v pozdějších letech. Velkou roli při nich hrál poslední uvázaný snop obilí. Lidově se mu říkalo baba, nebo nevěsta a vesničané ho často zdobili, malovali a oblékali do ženských šatů. Potom ho takto vystrojený jako opravdovou nevěstu odvezli hospodáři a slavnostně mu ho předali. Při tom byli i sami pracovníci ozdobeni květy a klasy, aby dali najevo jejich úctu k přírodě, která jim dala obživu.

Takový věnec vyrobil košíkář Petr Král pro redakci Ábíčka •  Anna Šolcová

Dožínkový věnec

Jak už jsme nastínili v minulém bonusu a tištěném Ábíčku, důležitou roli hrál při dožínkách i věnec. Ten začínaly dívky z vesnice plést už týden před dožínkami. Vyrobený býval ze všech druhů obilí a zaplétalo se do něj všelijaké luční kvítí, větvičky z keříků, další plody pole, ale i kousky chleba a koláče. Věnec potom předávaly společně s nevěstou hospodáři, jako symbol hojnosti. Čím větší věnec byl, tím větší úroda měla být příští rok. Hospodář si ho doma nechával zpravidla až do jarního setí.

Košíkářská škola pletení: Jak vyrobit košík - 1. část

Košíkářská škola pletení: Jak vyrobit košík - 1. část

Košíkářská škola pletení: Jak vyrobit košík - 2. část

Košíkářská škola pletení: Jak vyrobit košík - 2. část

Košíkářská škola pletení: Jak uplést čarodějnické koště

Košíkářská škola pletení: Jak uplést čarodějnické koště

 

Články odjinud