Word V - kopírování a vkládání

Sdílej
 

Často se stává, že při práci s více texty najednou chceme použít úryvek z jednoho dokumentu a vložit jej do jiného. Nebo upravujeme celé dlouhé věty a nechce se nám něco zbytečně opisovat. K tomu slouží funkce kopírovat, vyjmout a vložit.

Můžeme použít náš první příklad: Jo, domácí dráček, to zní pěkně. Ale jenom zní. Pak si lidi uvědomí, že to znamená puchýře od jisker, ožehnuté vlasy a nepořádek všude po nábytku.

Kopírování a vkládání

VložitBudeme chtít například spojení "domácí dráček" zkopírovat a vložit jako název odstavce. Nejdříve si jej označíme myší, potom buď vybereme z textového menu (z horní lišty) Úpravy - Kopírovat, nebo použijeme klávesovou zkratku Ctrl + C.

Tím si uložíme tento kousek textu do pomyslné schránky a můžeme jej vložit na jiné místo. Nejdříve umístíme myší kurzor tam, kam chceme text vložit, pak zvolíme Úpravy - Vložit, nebo použijeme klávesovou zkratku Ctrl + V. Tím jsme dosáhli toho, že máme slova "domácí dráček" na dvou místech - zkopírovali jsme je.

označíme myší

Přesouvání

Word VKromě kopírování můžeme text také přesouvat. První možností je označená písmena či slova nejdříve vyjmout. Postup je stejný jako při kopírování - nabídka Úpravy - Vyjmout, nebo klávesová zkratka Ctrl + X. Nyní text zmizí z původního místa a zůstane jen ve schránce. Pomocí Ctrl + V jej pak vložíme na nové místo, čímž jsme ho přesunuli. U kratších dokumentů můžeme k přesouvání použít také tažení myší. Text si opět nejdříve označíme, potom na něj najedeme myší, stiskneme a držíme levé tlačítko, a aniž bychom je pustili, přetáhneme text na nové místo.

Kromě klávesových zkratek a textového menu lze kopírovat a přesouvat také pomocí pravého tlačítka myši. Nejprve si označíme text levým tlačítkem, pak na něj klikneme jednou pravým a ukáže se nabídka, ve které bude nejdříve aktivní volba Kopírovat a Vyjmout - vybereme jednu z nich. Pak klikneme opět pravým tlačítkem na místo, kam vkládáme text, a tentokrát bude aktivní nabídka Vložit, kterou potvrdíme.

Obrázky

Vložit jinakNyní jsme si ukázali kopírování a vkládání textu, do Wordu ovšem můžeme umístit také obrázky. Ty jsou většinou uloženy jako samostatné soubory s příponou .jpg, .gif, setkáváme se také s formáty .tif, .bmp, .png.

Obrázek lze do dokumentu vložit několika způsoby. Musíme dbát zejména na to, aby zůstal ostrý a zřetelný, ale zároveň aby nebyl příliš velký. Proto si jej předem upravíme v nějakém grafickém programu, aby neměl více než 100 - 500 kB. Máme-li obrázek otevřený v prohlížeči, stačí ho zkopírovat a vložit stejně jako text - nejrychleji pomocí pravého tlačítka. Do Wordu se vloží tam, kde je v ten okamžik kurzor. Tím ovšem značně naroste velikost celého dokumentu.

Proto je lepší použít funkci Vložit jinak, kterou najdeme v nabídce Úpravy. Otevře se nám okno, ve kterém vybíráme typ obrázku. Buď jej vložíme jako rastrový obrázek nebo, nezávislou bitovou mapu. Bitmapa je přesnější, ovšem zpomaluje práci s dokumentem a způsobí značný nárůst velikosti celého souboru. Vhodnější je vybrat rastrový obrázek.

Zvětšit nebo zmenšit

Word VS vloženým obrázkem je možné dále pracovat. Pokud na něj klikneme myší, objeví se po obvodu malé čtverečky jako označení. Nyní lze obrázek například přemisťovat v textu, zvětšit nebo zmenšit. Pro rovnoměrné zmenšení nebo zvětšení obrázku najedeme myší do rohu označeného obrázku, uvidíme oboustrannou šipku a budeme táhnout v požadovaném směru, bohužel při příliš velké změně velikosti dojde ke zkreslení. Stejným způsobem vkládáme také grafy vytvořené v programu Excel, prezentace z PowerPointu a podobně.