Excel X

Sdílej
 
Ze základů práce s programem Excel už nám toho mnoho nezbývá. V minulém dílu jsme si poradili s kontingenční tabulkou, dnes budeme mít podobný úkol - třídění a filtrování tabulek. Kontingenční tabulka je vhodná v případě, že potřebujeme na velké množství dat rychle uplatnit souhrnně vzorce.

TŘÍDĚNÍ, FILTRY A NĚCO NAVÍC

Foto
Ze základů práce s programem Excel už nám toho mnoho nezbývá. V minulém dílu jsme si poradili s kontingenční tabulkou, dnes budeme mít podobný úkol - třídění a filtrování tabulek. Kontingenční tabulka je vhodná v případě, že potřebujeme na velké množství dat rychle uplatnit souhrnně vzorce. Někdy nám ale stačí jen rychle ručně tabulku setřídit například podle data, abecedy nebo v číselných hodnotách od největší po nejmenší a naopak.
Jako příklad použijeme tabulku s výpisem poboček z minulého dílu. Před samotným řazením si musíme tabulku označit, pak vybereme z nabídky Data - Seřadit.

Foto
TŘÍDĚNÍ

Otevře se okno Seřadit s nastavením polí, podle kterých chceme tabulku řadit. Pokud jsme vybrali tabulku i s názvy sloupců, nabídne Excel tato záhlaví sloupců jako třídicí kritéria. Při tomto způsobu řazení se nemusíme bát, že se data z jednotlivých sloupců pomíchají, protože se setřídí vždy celé řádky.
V našem případě by bylo vhodné si data setřídit podle firmy. Vybereme sloupec Skupina a ponecháme volbu Vzestupně. V abecedním řazení bude vzestupně od A do Z, v číselném řazení od nejnižšího čísla po nejvyšší. Potvrdíme tlačítkem OK.

Foto
FILTRY

Při nastavování třídicího kritéria lze nastavit řazení postupně podle více sloupců, například nejdříve podle názvu firmy, poté podle počtu hovorů apod. Druhou možností setřídění tabulky jsou filtry. Nemusíme tabulku označit, stačí vybrat libovolnou buňku
v tabulce, na kterou chceme filtry uplatnit. Opět se podíváme do nabídky Data a vybereme Filtr - Automatický filtr.
Volba automatického filtru způsobí, že se u každé buňky v záhlaví sloupců objeví malé tlačítko se šipkou směrem dolů. Pokud na něj klikneme myší, rozbalí se nabídka obsahující všechny položky seznamu (sloupce), podle kterých je možné filtrovat. Pokud bychom chtěli obdobné třídění jako v předchozím případě, vybrali bychom ve sloupci Skupina "firma A". Tím zadáme filtrování podle "firma A" a na obrázku je vidět výsledek. V tabulce zůstanou pouze ty řádky, které vyhovují vybranému filtru. Abychom nepřehlédli, že máme zapnutý filtr, obarví se malá šipka ve sloupci Skupina namodro a modrá jsou také čísla řádků. Budeme-li chtít opět vidět celou tabulku, stačí ve stejném sloupci vybrat "vše".

Foto
SCHOVANÁ HRA

Nyní opustíme všechny užitečné funkce Excelu - napadlo by vás, že v tomto programu může být schována hra? Postup k jejímu spuštění není složitý, jen je záměrně trochu zdlouhavý, aby nás to nesvádělo si více hrát než pracovat. Je třeba přesně dodržet postup spuštění, jediná chybička vede k tomu, že se hra nespustí a zobrazí se pouze informativní okno MS Office. Podmínkou je mít IExplorer veze 4.0 a vyšší a DirectX.

Foto
POSTUP

Spustíme Excel a prázdný list uložíme jako WWW (webovou stránku, formát .htm), přitom zvolíme Výběr: List a zaškrtneme Přidat možnost interakce. Soubor uložíme s původním názvem: Stránka.htm do složky Dokumenty, zavřeme Excel, najdeme si soubor Stránka.htm ve složce Dokumenty a spustíme ho. Protože jsme zachovali interaktivitu, můžeme do listu kliknout myší a pohybovat se po buňkách. Vybereme buňku A1 a šipkou vpravo se posuneme až na sloupec WC, poté šipkou dolů dojedeme až na řádek 2000, tedy na buňku WC2000. Nyní se posuvníkem přemístíme na začátek řádku 2000, vybereme kliknutím na záhlaví řádku celý řádek, tím se označí buňka A2000. Necháme označený řádek a tabulátorem (TAB) vpravo opět posuneme výběr až na sloupec WC.
Stále máme vybraný řádek 2000 a označenou buňku WC2000. Nyní stiskneme současně klávesy Shift+ Ctrl+Alt a poklepeme myší na barevné logo MS Office vlevo nahoře v tabulce. Pokud jsme vše provedli přesně podle návodu, spustí se race. K pohybu používáme šipky a ke střelbě mezerník. Hru zavřeme klávesou Esc. Ať se vám práce s MS Excelem daří.
FotoFoto