Můj WEB 9

Sdílej
 
Tvorba vlastní stránky - provázání více stránek, jednoduchá navigace

Můj WEB 9Dříve než vám ukážeme, jak převést všechny díly seriálu Můj web, které již vyšly, do HTML podoby, seznámíme vás s jednoduchou navigací. Tak se budete moci mezi stránkami snadno a rychle pohybovat. Je logické umožnit postupné procházení článků od prvního dílu. Seznam všech dílů umístíte na hlavní stránku, kde již máte přehledný seznam všech kroků, které jsme vám vyložili. Hlavní stránku upravíte do standardní podoby, zadáte název, nadpis a úvodní text: <html&gt <head&gt <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"&gt <title&gtSeriál o Internetu II </head&gt <body bgcolor="#D0F5EC"&gt Hlavní stránka v prohlížeči IE<font face="Arial, sans-serif" size="5"&gtSeriál o Internetu II <P&gt <font face="Arial, sans-serif" font size="3"&gt Tato stránka slouží jako rozcestník ke všem článkům seriálu, který vychází v časopise ABC pod názvem <b&gtMůj web</b&gt. <p&gt ... </font&gt </body&gt </html&gt Nastavení barvy a písma bude shodné jako u dalších stránek, nyní je nutné přidat odkazy na stránky. Protože budete mít řadu dílů seriálu a několik kroků, je jednou z variant seznam. Takto byste ale vytvořili seznamy dva, nevýhodou by však bylo jejich umístění pod sebou, takže by byla stránka zbytečně dlouhá. Přehlednější formy dosáhnete použitím tabulky. Do jednoho sloupce vložíte odkazy na články, do druhého odkazy na kroky. Můj WEB<table border="0" width="80%"&gt <tr&gt<td&gtSeznam článků letošního seriálu</td&gt <td&gtSeznam kroků obsahujících příklady</td&gt</tr&gt <tr&gt<td&gt<A HREF="cl0100.htm"&gtMůj web 1</A&gt</td&gt <td&gt<A HREF="krok1.htm"&gtkrok 1</A&gt</td&gt</tr&gt <tr&gt<td&gt<A HREF="cl0200.htm"&gtMůj web 2</A&gt</td&gt <td&gt<A HREF="krok2.htm"&gtkrok 2</A&gt</td&gt</tr&gt <tr&gt<td&gt<A HREF="cl0300.htm"&gtMůj web 3</A&gt</td&gt <td&gt<A HREF="krok3.htm"&gtkrok 3</A&gt</td&gt</tr&gt ... </table&gt

KONTROLA VÝSLEDKU

Výsledek si můžete prohlédnout na stránce http://abc.planeta.cz. V buňkách tabulky jsou vložené odkazy na požadované HTML stránky. Šířka tabulky je nastavena na 80 % stránky. Kliknete-li na odkaz na první článek, přenesete se na stránku s prvním dílem seriálu. Na tuto stránku musíte také umístit jednoduchou navigaci. V tomto případě bude velice praktické opakovat odkazy nad textem i pod ním, aby se návštěvník stránek nemusel vždy vracet na začátek stránky. Jako odkazy zadáte předchozí a následující článek a kromě toho návratový odkaz na hlavní stránku. U prvního článku nebude odkaz na předchozí. U druhého dílu může řádka odkazů vypadat například takto: <A HREF="cl0100.htm"&gtPředchozí článek</A&gt I <A HREF="index.html"&gtHlavní stránka</A&gt I <A HREF="cl0300.htm"&gtNásledující článek</A&gt Což se ukáže nejspíše takto: ZobrazitText nemůže mít větší rozsah než jeden řádek! Hlavní stránka I ZobrazitText nemůže mít větší rozsah než jeden řádek! Graficky můžete linku odkazů oddělit čarou, jednoduchý příkaz bude <HR&gt - zobrazí se horizontální čára na šířku celé stránky. Pokud byste chtěli umístit navigaci do sloupce nalevo od textu, jak to bývá na internetu časté, mohli byste celou stránku vložit do tabulky. Odkazy pod sebou by byly v jednom sloupci, text článku pak ve druhém sloupci. Nevýhodou je opět fakt, že u delších stránek musíte kvůli odkazům rolovat zpět nahoru. Standardním řešením je používání tzv. rámů. Programování rámů je samostatnou kapitolou při tvorbě stránek a v tomto seriálu se k němu nejspíše nedostaneme, ale pomoci mohou odborné publikace o HTML.