Číslicová technika - XXXIV

Sdílej
 
Minule jsme si teoreticky objasnili princip činnost a využití děličů frekvence v číslicové technice. Pro dnešní zapojení použijeme nám již dobře známý obvod 74HC90, který jsme použili také pří pokusu s čítačem BCD. Tento obvod naleznete v katalogu pod označením dekadický čítač, ale dobře poslouží i jako dělič frekvence.

Děliče kmitočtu, pokus s 7490.

Minule jsme si teoreticky objasnili princip činnost a využití děličů frekvence v číslicové technice. Řekli jsme si, že díky nim můžeme získat z jednoho zdroje obdélníkového signálu stálé frekvence frekvencí několik a to v odstupu, který stanovíme pomocí těchto děličů. Děliče tedy slouží k zmenšování výsledné frekvence hodinového signálu, který můžeme dále použít například pro řízení klopných obvodů a čítačů.

Foto
Pro dnešní zapojení použijeme nám již dobře známý obvod 74HC90, který jsme použili také pří pokusu s čítačem BCD. Tento obvod naleznete v katalogu pod označením dekadický čítač, ale dobře poslouží i jako dělič frekvence. Uvnitř bychom nalezli čtyřbitový asynchronní čítač, který je složen ze čtyř klopných obvodů J-K rozdělených na čítač modulo dvě a pět.
Kromě tohoto obvodu budeme dále potřebovat dvě Led diody, dva 100Ohmové rezistory, nepájivé pokusné pole, drátové propojky a univerzální zdroj.
Schéma není nijak složité a naleznete ho na obrázku. Nejprve umístěte do pole integrovaný obvod a postupně ho propojujte s ostatními součástkami. Jako první připojte napájecí kontakty. Piny 5 a 10 (5 – plus, 10 – mínus). Po té propojte resetovaní vstupy 2, 3, 6, a 7 s log. nulou, tedy s mínusem. Dále připojte Led diody s předřadnými rezistory. Ty nám budou indikovat velikost frekvence vstupující a vystupující do děliče.
Pokud máte vše propojeno, tak ještě jednou vše překontrolujte a pokud opravdu vše souhlasí připojte napájecí napětí a zdroj hodinového signálu. Na univerzálním zdroji nastavte potenciometr regulující velikost frekvence výstupního signálu zhruba na polovinu a sledujte co se bude dít.
Led dioda připojená ke vstupu děliče bude blikat stejnou frekvencí jako dioda na zdroji. Dioda druhá, připojená k výstupu děliče frekvence, pin 12 integrovaného obvodu bude blikat také, jen s tím rozdílem že desetkrát pomaleji. A o to nám právě jde. Dělič plní tedy svou funkci, dělí vstupní signál deseti. Přivedeme-li tedy na jeho vstup například signál o frekvenci 100Hz bude na jeho výstupu pouhých 10Hz. Získáme tak z jednoho zdroje signálu dvě frekvence.
Dnes jsme si tedy v praxi vyzkoušeli činnost děliče frekvence a příště se budeme věnovat dekodérům BCD.