Papírová archeologie aneb Historie vystřihovánek v ABC - 17

Papírová archeologie aneb Historie vystřihovánek v ABC - 17
Sdílej
 

Přemysl Kubela – mistr papírových výjevů

Máme pro vás tip, jak si vkusně vyzdobit stěny dětského pokojíku, pracovny, klubovny, či školní třídy – slepte a zavěste si tam některý z prostorových obrázků Přemysla Kubely!Poznámka úvodem: Jak bylo zmíněno v předešlém povídání, s koncem jubilejního 20. ročníku přerušíme nyní souvislý chronologický text a uvedeme několik portrétů významných tvůrců vystřihovánek v ABC. O Vladimíru Procházkovi, Jaromíru Svobodovi, Richardu Vyškovském, Pavlovi Blechovi, Václavu Šorelovi, Františku Kobíkovi a Ladislavu Müllerovi zde již zaznělo hodně slov, dejme nyní prostor dalším důležitým autorům. Stručnější verze následujícího textu o Přemyslu Kubelovi vyšla v ABC č. 23/49.


Výtečný kreslíř, ilustrátor časopisů i knih, znalec historie a tvůrce vystřihovánek Přemysl Kubela se narodil 13.9.1921. První stopy jeho prací nacházíme již v 1. čísle III. ročníku časopisu Vpřed v září 1947 – přinášel zde obrázky vojáků v dobových uniformách. Dokonce namaloval obálku Vpředu č. 28, roč. III. – vojáky bojující u Sokolova a ve Vpředu také ilustroval dějepravný seriál nazvaný Film minulosti. Byl již téměř v důchodovém věku, když si jeho výtvarného umění všimli redaktoři ABC a v č. 6, roč. 24 (19.11.1979) vyšlo jeho první a hned rozsáhlé, dvou a půl stránkové dílo – městské tržiště v době přemyslovské. Vystřihovánky prostorových obrázků nebyly tehdy v ABC novinkou, především díky RNDr. Josefu Benešovi a Jaroslavu Drahokoupilovi, kteří ve 20.-25. ročníku vytvořili sérii jednoduchých diorámat s tématikou prehistorie, s typicky do oblouku prohnutým pozadím scenérie, a dále díky tvorbě Václava Šorela a Jaroslava Velce, kteří do 22. ročníku přinesli výborný nápad – diorámata pro plastikové modely letadel (MiG-19, Avia CS 199/S199 a La-5 FN). V. Šorel myslel i na stavitele kosmických lodí a jeho kmenový spolupracovník František Kobík nakreslil dvoustránkové pozadí s kosmickým prostorem (č. 14/21). Za zmínku stojí i dioráma kosmodromu Bajkonur s velkou figurou sovětského kosmonauta, což bylo ojedinělé dílko kreslíře Boba Rakušana (č. 19/20).
Ovšem Přemysl Kubela přinesl do ABC ještě něco víc – dobově věrně zkreslené figurky, doplňky k různým papírovým modelům, didaktické ilustrace, řadu monografií a návodů k modelům historických lodí a především krásnou sérii prostorových obrázků v krabičce.

Závodníci, stavbaři a hasiči jdou do akce!

Ten nápad dostal tehdejší vystřihovánkový redaktor ABC Martin Pilný a s F. Kobíkem jej také zrealizoval pro ABC č. 8/24 – figurky k autodráze velikosti 1:32. P. Kubela na ně později navázal a modeláři tak mohli postavičkami oživit modely stavebních strojů arch. Richarda Vyškovského (figurky vyšly v č. 12/27 a v sešitu Déček č. 2/1986), hasičských vozů (č. 1/29, 10/29, 4/35), autodráhu či závodní vozy (č. 14/27, 24/30, 4/34). Unikátní jsou jeho detailně vypracované minifigurky k architektuře R. Vyškovského: pro zájezdní hostinec ze Slezska (č. 4/28, upravená reedice v č. 4/49), pro Městskou památkovou rezervaci nebo pro Miniboxy 1:160 arch. M. Weinera (č. 9/36), pro cirkus Kludsky (včetně drezurovaných slonů a tygrů, č. 4/38) a skvělé doplnění prostorové pohlednice z románského období (č. 21/36). Nelze přehlédnout ani dobové postavičky k autoveteránům 1:32 (č. 1/37, reedice v č. 6/46), k bojovému beranidlu Římanů (č. 15/37) či např. vzducholoď NC-P11 (Speciál ABC Zima 90) – samozřejmě s figurkami.

Časoprostor uložený v krabičce

S odvěkou touhou člověka zachytit a zachovat co nejvěrněji obraz okolní reality se Přemysl Kubela vyrovnal kouzelným způsobem – s kouskem lepenky a tapety imitující dřevo. Předložil modelářům sérii působivých prostorových obrázků, které jsou umístěny v lepenkovém rámečku šířky 30-35 mm s imitací dřeva. Promyšlenou perspektivní kresbou docílil dojmu většího prostoru. Prvním takto zpracovaným výjevem bylo setkání dvou historických lodí, fénických gaul (č. 19/28, 14.6.1984). Během následujících 14 let vytvořil P. Kubela dalších 20 takovýchto obrázků – posledním je dramatická scéna Praha v červnu 1848, která vyšla v č. 21/42 (na obrázku je výjev První vzduchoplavci – vzlet montgolfiéry v r. 1783, vyšlo v č. 3/33. Slepení a foto modelu: autor textu).
Ještě za Kubelova života se inspirovalo několik dalších autorů jeho dílem a vytvořili zajímavé prostorové obrázky, např. Petr Moudrý – Obléhání Prahy Švédy roku 1648 (č. 22/32), ilustrátor-specialista na železnici Josef Janata (celkem čtyři obrázky s železniční tématikou), Jiří Petráček s Rudolfem Baudisem – Sever proti Jihu (Boj o Cumberlandský most) – č. 14/36 a Ladislav Badalec – První tábor českých junáků, červenec 1912 (č. 22/39, původně vydáno v časopise Skaut Junák, č. 4-5, roč. 36 v červnu 1993).

Zná Ministerstvo školství P. Kubelu?

Pokud se najde učitel dějepisu, který je zároveň papírový modelář, je to osvícený člověk. P. Kubela vytvořil velkou řadu atraktivních diorámat s vesměs historickou tématikou od pravěku po začátek 20. století, která mohou výtečně zpestřit suchý výklad kantorův.
Ojedinělým didaktickým projektem byla Malá encyklopedie ABC s názvem Jak to bylo, jak to je. I když měla v podtitulku „malá“, šlo o rozsáhlé dílo o 47 pokračováních. Celostránkové dějepisné pojednání o historii vybraného předmětu od redaktora a autora M. Pilného výtečně doplnily ilustrace P. Kubely. 1. díl vyšel v září 1986 (č. 2/31) a tématem byl vývoj loveckých zbraní. Autorská dvojice tvořila toto velmi náročné dílo 5 let. Poslední část vyšla v č. 22/35 a pojednávala o historii svítidel.
Historického předchůdce nejen tohoto seriálu, ale i známých obrazových škol, které léta letoucí vycházely v ABC, nacházíme rovněž v poválečném časopise Vpřed, který vedl dr. Bureš s Jaroslavem Foglarem – tam se naučné, bohatě a názorně ilustrované texty skutečně nazývaly „Naše obrazová škola“ (od č. 1, roč. II., 1946). ABC tento nápad později přejalo. A některé z těchto dávných „škol“ kresbami doprovázel právě P. Kubela (na obrázcích můžete porovnat jeho zpracování zemědělské tématiky ve Vpředu v r. 1948 a v ABC o 38 let později).

Přemysl Kubela přinesl během 19 let do ABC celkem 115 vystřihovánek, především figurek (dvojrozměrných, mírně prostorově zaoblených) a prostorových obrázků v krabičce, v drtivé většině s historickou tématikou. Jeho ilustrátorský a tvůrčí záběr byl však širší, v ABC nalézáme množství jím ilustrovaných Atlasů ABC a monografií, vesměs s tématikou historických lodí. Jeho láska k plavidlům se odráží i v několika vystřihovánkách lodí: pramice Delfín (s posádkou, č. 21/30), nástavba kolesového parníku Vltava (č. 15/32), vorová loď Inků (č. 23/32) a obytný člun Šárka (s neodmyslitelnými figurkami, č. 21/34). Dokonce v č. 13/29 na pravidelných stránkách pro techniky přispěl do seriálu Fotofinty článkem o světelném kyvadle, což je záznam pohybu kývajícího se světelného zdroje (svítilny) fotoaparátem – na výsledném snímku se dosáhne zajímavých geometrických obrazců. Pro ABC také nakreslil několik stolních her a dokonce hracích karet s historickými kostýmy a řemesly.

Se čtenáři ábíčka se Přemysl Kubela navždy rozloučil figurkami vojáků československých legií 1918-1920, které vyšly v č. 6/43 (2.11.1998) – přesně 19 let po jeho prvním přemyslovském tržišti. Éra krásných prostorových obrázků se uzavřela. Letos v srpnu jsme si připomněli 6 let od úmrtí Přemysla Kubely (7.8.1999). Nezapomeneme na tohoto skvělého ilustrátora-historika.


Příště: Portrét Miloše Čiháka


Za pomoc a spolupráci děkuji kolegovi sběrateli Josefu Kropáčkovi.