Papírová archeologie aneb Historie vystřihovánek v ABC - 20

Papírová archeologie aneb Historie vystřihovánek v ABC - 20
Sdílej
 
Těžko najít autora papírových modelů, který by na scénu vstoupil tak impozantně, jako Ladislav Badalec.

Muž na báječných létajících strojích - Ladislav Badalec

Jeho prvotinou nebyla žádná triviální krabička, ale komplikovaná maketa ruské rakety Sojuz 28 na pohyblivé odpalovací rampě, nakreslená na 16 stranách. Sojuz vyšel v nakladatelství Albatros před 25 lety. Nový autor, Ladislav Badalec (*1947), rodák ze severu Čech, chtěl pro svoji dceru postavit kvalitnější papírový model, než jaké nacházel v Albatrosu, a rozhodl se pro tehdy aktuální kosmickou loď s prvním Čechoslovákem na palubě.

Sto roků v šachtě žil, kreslil jsem

Od mládí modelařil, jeho doménou byly především lodě, se kterými dosáhl velkých mezinárodních úspěchů. Byl talentovaným kreslířem a hudebníkem, chtěl tyto umělecké obory studovat a stát se ilustrátorem, ale kvůli nesnadné éře normalizace po r. 1968 se stal horníkem. Přes tvrdé řemeslo neztratil kreslířský cit v ruce a znalost hornictví využil i ve vystřihovánkách a ilustracích. V Albatrosu vydal další dodnes ceněné modely: mnoharotorové letadlo Albatros podle Julese Verna (1982), soubor Starověké lodi (1985), kolesový parník Mark Twain (1987) a parní plachetnici James Watt (1989). Nabízel tehdy svůj um i redakci ABC, ale neměl zpočátku štěstí. Začal proto publikovat ve slovenských časopisech Zenit pionierov a Elektrón. V Albatrosu se L. Badalec potkal se známým špičkovým ilustrátorem Jaroslavem Velcem, od něhož získal cenné zkušenosti, a nakonec se prosadil i v ABC.

Pracovní stroje

Poprvé nacházíme v ABC jméno Ladislava Badalce jako autora fotorealistické kresby řezu motorovou pilou Husqvarna k článku o těchto strojích v č. 15, roč. 31 (16.4.1987), kterou dokázal, že opravdu umí i s americkou retuší, a za přísného dohledu redaktora Martina Pilného tímto složil „ábíčkovskou maturitu“. Podílel se na hře Prázdninová autoškola ABC v čísle 18/31. Hned v následujícím č. 19/31 (12.6.1987, reedice ve 3. sešitu Století vystřihovánek, 2000) čtenáři nalezli první model nového autora – stavební stroj UNC 060, který obsahuje výměnné přídavné nástroje. Nese výmluvný autorský kód LB-0.1. Do téhož ABC autor připravil list Atlasu ABC věnovaný hornictví a důlním strojům – L. Badalec zúročil svoji znalost této techniky a kvalitních Atlasů vytvořil vícero. Jmenujme ještě model důlního stroje z č. 6/32, je jím přepravníkový nakladač PNH-5. S vozidlem rychlé záchranné pomoci Neretva (č. 24/32) přinesl našim modelářům konstrukční novinku – tvarované boky pneumatik, dnes běžně používané např. u vozů F1. Autor skromně podotýká, že se inspiroval na polských modelářských akcích u tamních modelů.

Jules Verne z papíru

Svět fantazie a dobrodružství Julese Verna jej natolik očaroval, že některé z verneovských vynálezů ztvárnil ve svých modelech. V č. 1/34 a 19/41 modeláři nalezli funkční plovoucí model ponorky Sword z filmu Vynález zkázy, ve speciálu ABC „Dramatické momenty energetiky“ z r. 1997 se objevila pokladnička parní slon. Další modely inspirované knihami francouzského klasika včetně reedice vzácného vzdušného plavidla Albatros Robura Dobyvatele mohou fandové najít v nejnovějším vystřihovánkovém speciálu ABC nazvaném Vynálezy Julese Verna, který se dostal na pulty 18.10.2005. Tento specializovaný výtisk je výsledkem a naplněním dávného záměru Ladislava Badalce a spisovatele Ondřeje Neffa. Zalistujme nyní v ABC č. 24/35, které vyšlo v srpnu 1991. Nalezneme tam článek Papírové mistrovství doplněný o foto L. Badalce se záhadným modelem v ruce – trojživelným vozidlem Epouvanta. V článku se píše: „...Celkem šest vystřihovánek mělo doplnit encyklopedii Ondřeje Neffa Vynálezy pana Verna. Nakladatelství Albatros ji tři roky nestíhalo vydat a asi už ji nevydá, protože dnes by stála až 90 korun. Bude-li nám přát štěstí, dočkáme se alespoň knihy jako paperbacku a samostatných vystřihovánek.“ Papírový modelář je tvor trpělivý a dočkal se. (Poznámce o ceně 90 korun se dnes již musíme usmívat, ale tehdy prostě byly jiné cenové relace.) Výhodou po letech „uzrávání“ projektu je to, že modelů není šest, ale dvojnásobek. Jelikož šlo pro tvůrce o velké sousto, po rozhodnutí o vydání navíc připravované v neodmyslitelném časovém presu, L. Badalcovi pomohli kolegové tvůrci Michal Dudáš a Miloš Čihák (papírová busta J. Verna v podání Ladislava Jakubča se bohužel do sešitu nevešla. Původně se dokonce uvažovalo o modelu Tajemného hradu v Karpatech či alespoň o zjednodušeném diorámatu s touto stavbou, ale arch. Richard Vyškovský musel tento nesnadno realizovatelný návrh odmítnout).

Stará láska nerezaví – vodní a létací stroje

Ladislav Badalec dosud jen v ABC publikoval na 100 modelů, z toho 14 plavidel a 30 modelů letecké a kosmické techniky. Zajímají jej především historické lodě a letadla. Perličkou je jeho série pěti lodí v láhvi. V dobách publikování na Slovensku navázal úzkou spolupráci s vynikajícím slovenským autorem a špičkovým modelářem ing. Ladislavem Jakubčem. Potkávali se na modelářských akcích v Polsku a vytvořili řadu modelů pod společnou autorskou značkou BaJ. Jedním z výsledků jejich tvůrčí činnosti je např. model historického letadla Eole III (E+Z č. 2/91, ABC č. 20/41 a 9/50). Modeláři stále čekají na dokončení rozsáhlého projektu Mezinárodní kosmické stanice ISS, který se klenul ročníky 47 až 49 a dosud zabral 19 stran vystřihovánek (snad se historie nebude opakovat a nebude to trvat 17 let, jako u verneovského speciálu. Bohužel, redakce o dokončení díla ztratila zájem).

Od r. 2001 Ladislav Badalec tvoří na počítači, anilínky byl nucen „pověsit na hřebík“ – náročná drobnokresba je fyzicky velmi namáhavá a obrazovka PC skýtá nové možnosti. Prvním jeho modelem vytvořeným elektronicky byla stavba vysílače na Ještědu včetně části kopce (č. 12-21/46). Autorův výrazný kreslířský talent se s novými technologiemi neztratil.


Stručnější verze tohoto textu vyšla v ABC č. 9/50. Za spolupráci velmi děkuji panu Ladislavu Badalcovi.


Příště: Portrét Milana Weinera.