Soutěž o 7 voucherů na kurz přežití

Soutěž o 7 voucherů na kurz přežití
Sdílej
 
Věděli byste co dělat? Uměli byste si poradit? Kurz přežití se rozhodně hodí! Můžete ho mít zadarmo, když správně odpovíte na otázku.

 

Gepard a kuře: To je fofr!

Gepard a kuře: To je fofr!

 

 

Co znamená zkratka KPZ?

 

A) Krabička poslední záchrany

B) Krabička první záchrany

C) Krabička pomocné záchrany

 

Výhra: Voucher

Výhry věnuje firma Outdoor Survival s. r. o., která kurz přežití také provozuje.

 

Odpovědi posílejte od 13. 8. do 26. 8. 2013 prostřednictvím SMS na číslo 907 99 10 ve tvaru:

KPZ mezera ODPOVED mezera JMENO PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC.

Např. KPZ A Jan Novak Prazska 10 Teplice 41500.

 

SMS pište bez diakritiky. Cena 1 SMS je 10 Kč vč. DPH. Provozuje Ringier Axel Springer CZ a.s. mobil@ringier.cz www.platmobilem.cz.

 

 

Vyzkoušeli jsme: Tablet GoGEN TA 8300 DUAL

Vyzkoušeli jsme: Tablet GoGEN TA 8300 DUAL

Je vedro? Počkejte si na vlnu!

Je vedro? Počkejte si na vlnu!

Rozbouřené atmosféry: 3 planety, na kterých pořádně fouká

Rozbouřené atmosféry: 3 planety, na kterých pořádně fouká

 

Vyhrává 7 výherců, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku a jejichž SMS byla doručena ve výherním pořadí jako 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. SMS v pořadí ze všech SMS obsahujících správnou odpověď.

 

V případě, že do soutěže přijmeme méně SMS se správnou odpovědí než je počet SMS potřebných k určení všech 7 výherních pořadí (tj. méně než 7 SMS se správnou odpovědí), vyhrávají soutěžící, jejichž SMS obsahuje správnou odpověď, které zároveň dosáhli výherních pořadí výše uvedených. Zbývající výhry, u kterých není s ohledem na počet SMS se správnou odpovědí možné určit výše uvedené výherní pořadí, propadají ve prospěch společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s.

 

Výhra: voucher na jednodenní kurz přežití – 1. úroveň: Civilní survival platný na neděli 1. 9. 2013. Jeden voucher platí vždy pro jednoho výherce (dětského čtenáře) a jednu dospělou osobu jako doprovod. Pokud si výherce nebude moci výhru vybrat, propadá ve prospěch společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. a ta má právo určit dalšího výherce (dalšího soutěžícího v pořadí se správnou odpovědí). Vzhledem k plánované reportáži se žádný náhradní termín nekoná.

 

Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději 30 dní od ukončení období pro zasílání SMS pro příslušnou soutěž na webu www.abicko.cz v sekci Soutěže. Výherce bude kontaktován na telefonním čísle, ze kterého byla odeslána výherní SMS. Povinnosti kontaktovat výherce učiní společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. zadosti, pokud výherce kontaktuje alespoň 3x v období dvou pracovních dní od ukončení soutěže. Pokud se kontaktování výherce nezdaří ve výše uvedeném období, propadá výhra ve prospěch společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s.

 

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností Ringier Axel Springer CZ a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou tajenku křížovky, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Při určení pořadí se přihlíží pouze k SMS zprávám ve správném tvaru obsahujícím správnou tajenku křížovky. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla a zároveň může účastník soutěže obsadit pouze jedno výherní pořadí v soutěži. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více telefonních čísel, nemá takový účastník soutěže nárok na získání výhry a výherní pořadí, které takový účastník obsadil v rozporu s pravidly, obsadí účastník soutěže, jehož SMS se správnou odpovědí byla doručena jako následující po SMS, která byla doručena ve výherním pořadí ovšem v rozporu s pravidly soutěže. Při určení dalších výherních pořadí se přihlíží i k takovým SMS zprávám, které byly zaslány do soutěže shora uvedeným způsobem v rozporu s pravidly, pokud jsou zaslány ve správném tvaru a obsahují správnou odpověď. V případě, že by účastník soutěže při užití jednoho telefonního čísla obsadil v rozporu s pravidly dvě či více výherních pořadí, započítá se mu pouze nejdříve dosažené výherní pořadí. U zbývajících výherních pořadí, která takový účastník obsadil v rozporu s pravidly se bude postupovat shora uvedeným způsobem. V případě, že účastník soutěže soutěží z vícero telefonních čísel či účastník soutěže, který již obsadil výherní pořadí, zasílá do soutěže v rozporu s pravidly další SMS zprávy, v takovýchto případech nemají účastníci soutěže nárok na vrácení nákladů na SMS zaslaných v rozporu s pravidly soutěže.

 

Organizátorem soutěže je společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18-ti let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, bydliště a fotografie v časopise ABC a na serveru www.abicko.cz. Účastník soutěže dále dává souhlas s tím, že společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. a jejích klientů. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. a jejich rodinní příslušníci.