Nectus - Inteligentní létající robot

Nectus - Inteligentní létající robot
Sdílej
 
Po úspěšném použití inteligentního robota typu Krab na Žluté planetě (= Malý bůh u Gron-c-chů) rozhodli se pozemští konstruktéři vytvořit obdobný typ, ovšem létající.

A pochopitelně dokonalejší. Zdokonalení se týká především přímé audiovizuální komunikace s lidmi přímo i přes vysílač nebo spojový satelit – Nectus tedy myslí a mluví!

Konstruktéři dali robotovi záměrně tvar létajícího dravce moa (blanitá křídla), který se na Žluté planetě hojně vyskytuje. Křídla současně fungují jako intenzivní solární zdroj pro zesílení energetických zdrojů. Robot je použitelný jako laboratoř, je schopen provádět řadu výzkumných prací, a současně je dokonalou létající zbraní. Například dvě kombinované jednotky nesené nad zádí robota slouží nejen jako manévrovací, ale jsou to také laserová děla – použitelná i pro střelbu dozadu.

Lehké palné zbraně jsou umístěny na přídi, kde jsou i mechanické vysouvací ruce pro manipulaci s různými předměty. Také křídla se mohou pohybovat (mávat) a vytvářejí tak iluzi letu moa. Současně však hroty na nich jsou použitelné jako bodná zbraň a zdroj blesků. Nohy umožňují pohyb po zemi krátkými kroky.

VLASTISLAV TOMAN

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Jednotlivé díly vystřihněte.

2. Hrany, jež budete tupým nožem rýhovat z líce tisku, jsou zakresleny čárkovanou čarou (- - -), papír ohněte lícem od sebe. Hrany, které budete rýhovat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovanou čarou (-.-.-), papír ohněte lícem k sobě.

3. Jednotlivé díly lepte pomocí chlopní. Umístění dílů je vyznačeno v místě přilepení shodným číslem.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Nejprve slepte nosný trup z dílů 1 a 2. Na trup do přední části nalepte dvě směrové antény 7 a výsuvný mechanizmus zbraní složený ze základny 5 a na ní následně nalepených kulometů 6.

2. Na horní stranu trupu 1 nalepte hnací mechanizmus křídel 3 a dva kusy půlválcových čidel 4. Dbejte na značení TOP na obou dílech a těmito značkami oba díly lepte k sobě.

3. Potom slepte čtyři kusy nohou skládajících se z horní části nosníku 10, spodní části nosníku 9 a chodidla 8. Všechny čtyři nohy nalepte na hlavní trup 1.

4. Slepte pravou kombinovanou jednotku z dílů 11, 12 a 13. Nejprve zkompletujte držák z hlavního obalu 11 a jeho vrchní části 12. Na něj nalepte turbínu motoru 13. Stejně slepte levou kombinovanou jednotku z dílů 14, 15 a 16. Obě dvě jednotky nalepte na hlavní trup 1.

5. Slepte redukci 17 a přilepte ji na zadní část trupu 2. Na redukci připevněte hlavní reaktivní motor složený z pláště 18 a trysek 19. Opět dbejte značení TOP.

6. Zbývá slepit netopýří křídla. Levé křídlo je složeno z dílů 20 a 21, pravé pak z dílů 22 a 23. Obě křídla nalepte na hlavní trup 1 ke hnacímu mechanizmu křídel 3.

ABC 13/2010
KONSTRUKCE Jan Rükr
SLEPENÍ František Sochor
ŘADA technika
SÉRIE sci-fi
NÁZEV Nectus
ROZMĚRY V CM D 15 V 10 Š 39
DOBA PŘÍPRAVY ± 4 hodiny
NÁROČNOST 4

Klíčová slova:
3D, model, nectus