Expediční trabant EGU

Expediční trabant EGU
Sdílej
 
Tento Traband projel Afriku křížem krážem.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Oranžově podložené díly jsou základní. Modře podložené díly jsou rozšiřující, a není je tedy nutné na model osazovat.

2. Na stavbu modelu budete potřebovat nůžky, pravítko, nožík (odlamovaní nůž) na nařezávání hran a vyřezávání dílů z plochy listu, pinzetu a lepidlo (nejlépe disperzní, např. Herkules). Ze špejle o průměru 2 mm zhotovíte osy 23(2x).

3. Místa ohybu papíru označená černými trojúhelníčky budete nařezávat z líce tisku a ohyby značené bílými trojúhelníčky budete nařezávat z rubu tisku (počátek a konec čáry si přenesete propíchnutím).

4. Před slepením dílu je vhodné jeho hrany zatřít patřičným odstínem vodové barvy. Každý díl po vystřižení vytvarujete na sucho. Ověříte si tím správnost nařezání hran i sestavení. Oblé části tvarujete přes hranu stolu nebo pomocí válcových předmětů – tužky, štětce a podobně.

6. Otvory, které je nutno propíchnout jsou značeny červenou úhlopříčkou. Otvory propíchnete v dílech 17, 20, 25(4x). 7. Na rub dílů 1 a 3 si přenesete úsečky A-A, B-B, C-C, D-D.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Nejprve slepíte levý bok z dílů 1 a 2 a pravý bok z dílů 3 a 4. Před lepením je nutné díly 1 a 3 natvarovat podle návodné kresby a nalepit chlopně v zadních částech dílů na jejich ruby. Na takto vytvořené plochy nalepíte zadní světla 5(2x).

2. Oba boky spojíte dílem 6. Dále doplníte čelní sklo 7 a kapotu 8. 3. Na zadní část mezi díly 1 a 3 vlepíte díl 11. Ve spodní části budou díly 1, 3 a 11 vzájemně slícované. Dále model doplníte zadními dveřmi 10.

4. U střechy 9 je nutné nejprve v předních rozích vystřihnout malé trojúhelníčky, nalepit rubovou zadní část střechy a nakonec díl v prstech mírně natvarovat do oblouku. Přední rohy střechy spojíte pomocí chlopní 9a(2x). Hotovou střechu nalepíte na vyznačená místa na dílech 2, 4, 7 a 10. Lepení začnete v zadní části jednoho z boků karoserie, pak přilepíte druhý bok, oblast čelního skla a nakonec přilepíte chlopničky v zadní části. Střecha by měla být na modelu osazena tak, že v přední části budou prostřihy navazovat na spojení čelního okna a boků. V zadní části bude mít střecha přesah cca 1 mm. 5. Doplníte přední světlomety z dílů 12(2x) a 13(2x). Spoje na dílech 12 orientujte směrem dolů.

6. Budete pokračovat podvozkem. Nejprve si připravíte přední nápravu z dílů 16, 17 a 18. Hotovou nápravu nalepíte na rysky A-A a B-B. Dále do modelu vlepíte zadní nápravu z dílů 18, 20 a 21 na rysky C-C a D-D. Podvozek dokončíte nelepením dílů 15, 19 a 22. Do otvorů v dílech 17 a 20 vsunete osy 23(2x) a vycentrujete je. Na osy nasunete a zalepíte zarážky 24(4x). Kola sestavíte z dílů 25(4x), 26(4x) a 28(4x), která nasunete na osy a zalepíte. Kola by se měla po zalepení volně otáčet.

7. A nakonec nepovinné detaily. Na kapotu doplníte vzduchový filtr z dílů 29, 30, 31 a 32. Celek nalepíte na šedý puntík na kapotu 8. Přední nárazník sestavíte z dílů 34(2x), 35 a nalepíte na vyznačená místa, doplníte kanistry 33(2x) a SPZ 36. Zadní nárazník slepíte z dílů 37(2x) a 38. Do vnějšího dílu střešní zahrádky 39 vlepíte vnitřní část 40. Příčky dílu 40 lepíte natupo k bokům a doplníte držáky 41(6x), které nalepíte od kraje dílu 39. Ze šesti držáků jsou dva jiné. Ty přijdou nelepit úplně dopředu ve směru jízdy. Zahrádku bodově nalepíte na střechu 9. Na zahrádku podle návodné kresby rozmístíte náhradní kola z dílů 27(2x) a 28(2x), kanystry 42(2x). Kanystry nemusíte na zahrádku pevně lepit, můžete je jen na zahrádku volně položit. Dále nalepíte zpětná zrcátka 42 a 43. Model doplníte nalepením světel z dílů 43(2x), 44(2x) a 45(2x). Světla nalepíte natupo podle návodné kresby na díl 40.

Fotografie ze stavby expedičního trabanta EGU najdete na stránkách autora: http://www.firebox.wz.cz/egu.html.

EXPEDIČNÍ TRABANT EGU
ABC 16/2010
ŘADA technika
SÉRIE automobily
NÁROČNOST 4
MĚŘÍTKO 1 : 32
ROZMĚRY V CM D 11 V 5 Š 5
DOBA PŘÍPRAVY ± 8 hodin
KONSTRUKCE František Sochor
SLEPENÍ František Sochor

Klíčová slova:
trabant