Papírový model železničního vozu řady Da

Sdílej
 
Služební vozy řady Da byly vyráběny od roku 1948 do roku 1957 v několika sériích. Jednotlivé série se liší malými změnami rozměrů a provedením detailů, například počtem oken. Také značení vozů se měnilo (Ds, Daa) podle aktuálně platných předpisů železnic a vybavení vozů.

Služební vozy řady Da byly vyráběny od roku 1948 do roku 1957 v několika sériích. Jednotlivé série se liší malými změnami rozměrů a provedením detailů, například počtem oken. Také značení vozů se měnilo (Ds, Daa) podle aktuálně platných předpisů železnic a vybavení vozů. Vnitřní prostor vozu je rozdělen na zavazadlový oddíl, WC a oddíl vlakvedoucího. Vůz je charakteristický svými vystouplými okny v oddílu vlakvedoucího. Po ukončení parního provozu byly vozy vybavovány kamny. Jejich značení potom dostalo příponu "-k" (Da-k). Původní provedení vozů se postupně měnilo patrně vlivem oprav, takže dnes asi nenajdeme vůz, který by přesně odpovídal vozům vyjíždějícím z výrobního závodu.

Foto
Jako vzor pro model posloužil vůz řady Da-k, který jsem viděl v létě roku 2001 v Krnově. Provedení modelu není do detailu přesné, vypustil jsem i kamna (vůz je bez komínu), ale základní rysy odpovídají skutečnosti a model lze při pečlivé práci umístit do kolejiště.
Stavba modelu
Model má některé nepovinné části. Jsou jimi vrata - díly 15 a 43, boční výztuže svislé i šikmé - díly 7, 16, 17, 25, 26, 27, vodicí lišta vrat 45, dále schůdky 28, 29 a 30, 31 a hák 41. Čísla nepovinných dílů jsou ve vystřihovánce i návodné kresbě podložena modrou barvou.
Zábradlí plošiny (díl 13) je možné vyrobit z drátu nebo nakreslit na fólii.
Přípravné práce
Všechny uvedené díly jsou nakresleny ve vystřihovánce. Ze špejlí o průměru 2 mm si připravte díly 36 (2x) a díly 37 (4x). Z drátu průměru 0,5 mm připravte díly 18 (2x) a díly 41 (2x). Díly obarvěte černým lihovým fixem nebo barvou na plastikové modely.
Kladívkovou čtvrtkou podlepte díly 15, 34 a 43, kartonem 1 mm silným díly 9 a 10. Kancelářským papírem podlepte díly 2, 3, 4, 19 a případně nepovinné díly 7, 16, 17, 25, 26, 27.
Ohyby označené plnou čárou nařízněte z líce tisku a čáry označené čerchovaně nařízněte z rubu.
Z rubu si označte tužkou úsečky A-A, B-B, C-C na dílu 1 a C-C na dílech 2 a 4 a D-D na dílu 5.
Postup práce
Foto
Směr jízdy je pro snadnější orientaci na dílech naznačen červenými šipkami. Pojmy přední a zadní, levý a pravý jsou myšleny ve směru jízdy.
Práci začněte zpracováním dílu 1. Díl vystřihněte, vyzkoušejte ohyby a vytvarujte střechu do oblouku. Díl neslepujte. Budete-li lepit nepovinné díly, zpracujte vrata 15 a 43 a nalepte na rozložený díl 1 (levá vrata 43 a pravá vrata 15) - orientujte se podle závor na vratech. Dále nalepte na rozložený díl 1 nepovinné šikmé výztuhy bočnic - díly 16 a 17. Orientujte se podle návodné kresby. Díl 1 s nalepenými díly zatižte a nechte proschnout.
Díl 1 vytvarujte. Do dílu 1 vlepte zadní stěnu 2, střední výztuž 3 lepte na úsečku B-B (u dílu 3 nelepte střešní oblouk, jen bočnice) a přední stěnu 4 lepte na úsečku A-A. Úsečky C-C na všech dílech musí lícovat, jinak bude skříň vozu nakřivo. Slepené díly postavte na základnu, lehce zatižte a nechte proschnout. Do střechy představku vlepte čelo 11 a dovnitř střechy mezi díly 11 a 4 vlepte strop 12. Zpracujte pozorovací okna 14 a nalepte na díl 1. Nad vrata nalepte stříšky - díl 49 -, místo pro lepení není označeno, stříšky lepte tak, aby jejich horní okraj nepřesahoval přes okraj střechy.
Zpracujte rám podvozku - díl 5. Díl vystřihněte, vyzkoušejte ohyby a díl znovu rozložte. Tvar sestaveného dílu 5 vidíte na návodné kresbě. Nejdříve ohněte a slepte podélníky se závěsy dvojkolí. Pozor, ať se vám neslepí chlopně pro přilepení dílu 1. Díl 5 zatižte a nechte důkladně proschnout, nejlépe celý den, jinak se zkroutí. Po proschnutí proražte otvory pro dvojkolí. Díl 5 vytvarujte a uzavřete z obou stran přilepením čelních chlopní. Zpracujte čelníky 9 a 10; pokud budete používat nepovinný hák 41, provrtejte do dílů 9 a 10 otvory o průměru 0,5 mm v místě označeném červenou tečkou. Na zadní chlopeň dílu 5 přilepte zpracovaný čelník 9. Nyní slepte díly 5 a 8. Střed máte na dílu 5 vyznačen čarou D-D a na dílu 8 krátkými čarami na koncích. Nejdříve potřete lepidlem pouze střední část dílu 5, na boční chlopně pro přilepení k dílu 1, díl 8 přiložte na doraz k zadnímu čelníku č. 9 a přilepte k dílu 5. Pozor, aby se vám nepřilepily i boční chlopně. Sestavu položte dílem 8 na rovnou plochu, dobře zatižte a nechte opět alespoň jeden den proschnout. Po proschnutí přilepte k dílu 8 i boční chlopně, zatižte a nechte proschnout.
Nyní do dílu 5 vlepte příčnou výztuž 6. Na čelo dílu 5 nalepte čelník 10.
Slepte sestavené díly 1 a 5. Díl 1 musí lícovat s přední hranou dílu 8. Lepte nejdříve chlopněmi dílů 2, 3 a 4 na díl 8, nakonec přilepte boční chlopně dílu 1 zespodu k dílu 5.
Zpracujte plošinu a zábradlí 13 a nalepte na díl 5. Do dílu 13 a 5 prorazte otvory pro sloupky 18. Místo pro otvory je označeno červenými tečkami na obou dílech. Do otvorů kolmo na plošinu vlepte sekundovým lepidlem sloupky 18, sloupky zasahují až pod střechu vozu. K sloupkům přilepte i zábradlí dílu 13.
Zpracujete dynamo - díl 22. Vystřižený díl 22 naviňte na špejli o průměru 3 mm, konec slepte a vzniklou trubičku ze špejle stáhněte. Na trubičku nalepte díl 22A (řemenice) na stranu s tmavším páskem a díl 22B na stranu se světlejším páskem. Podobně slepte brzdový válec 23, díl 23A na tmavší stranu, a vzduchojem - díl 24, díl 24A na světlejší stranu. Hotové díly nalepte na vyznačená místa na dílu 5. Díl 22 orientujte tmavším páskem na pravou stranu, díly 23 a 24 orientujte tmavším páskem k přední straně vozu. Zpracujte bednu na akumulátory - díl 20 - a nalepte na závěs 21. Celou sestavu přilepte na vyznačené místo na dílu 5.
Sestavte dvojkolí z dílů 32, 33, 34, 35 a 36. Orientujte se podle návodné kresby. Kola přilepte k ose tak, aby vzdálenost vnitřní hrany dílů 35 nebyla větší než 16,5 mm (rozchod H0).
Zpracujte brzdové mechanismy 19 a nalepte na vyznačená místa na dílu 5. Pozor, chlopně pro přilepení musí být orientovány ke středu vozu, viz návodná kresba. Pro jistotu si vyzkoušejte nasucho umístění dílu 19 při nasazeném dvojkolí. Po nalepení dílů 19 můžete nasadit dvojkolí do otvorů v dílu 5. Osy dvojkolí jsou záměrně delší, aby dvojkolí nevypadávala ze závěsů.
Zpracujte schůdky na plošinu, buď díly 42 a 47, nebo místo dílu 47 zpracujete nepovinné díly 30 a 31, a přilepte na díl 5. Podobně zpracujte schod pod vraty z dílu 48 nebo nepovinně z dílů 28 a 29 a přilepte je zespodu na díl 1. Zpracujte nárazníky z dílů 37, 38, 39, hotové nárazníky vlepte do otvorů v dílech 9 a 10. Zpracujte hák a šroubovku 40 nebo nepovinný díl 41 a vlepte na vyznačené místo na dílech 9 a 10. Základní sestava vozu je hotova.
Kdo chce, může pokračovat nepovinnými detaily. Na zadní stěnu vozu - díl 2 - nalepte svislé výztuže 7, na díl 1 rohové výztuže 25, 26 (pozor na orientaci) - svislé výztuže 27 -, a nakonec dolní vodicí lištu vrat 45.
Hotový model přestříkněte lakem, osvědčil se lak na vlasy, ten má antistatické účinky, zabraňuje sedání prachu a nepřidává modelu nežádoucí lesk. Navíc zvýrazní barvy.