Cisterna pro rozvoz mléka

Sdílej
 
Součástí našeho seriálu o historii vystřihovánek v časopise ABC jsou i reprinty některých zajímavých nejstarších modelů. Dnes vám přinášíme reedici mlékárenského vozu autorů P. Blechy a R. Vyškovského, který byl poprvé uveřejněn v ABC č. 7, roč. 16 (6.12.1971).

Znovu v ABC

Přípravné práce
Celou stránku si nejdříve nalepte na list kancelářského papíru nebo na tenkou kladívkovou čtvrtku, aby se jednotlivé díly zpevnily. Čára - - - - - (ze strany tisku) a -.-.-.-.- (z rubu) značí místa ohybu papíru. Před vystřižením je narýhujte. Složitější části vystřihovánky si nejprve zkusmo složte a teprve potom postupně slepujte.

Slepení modelu

Foto
Začněte spodní částí kabiny 1, ke které postupně přilepte horní díl kabiny 2. Po zaschnutí oblých částí přilepte zespodu podlahu (část dílu 2). Slepte dohromady střechu 9 a nasaďte na hotovou kabinu. Vpředu nalepte na kabinu horní 7 a čelní 8 část nárazníku. Vytvarujte v prstech a slepte k sobě obě části blatníků: 3, 4 (levý blatník) a 5, 6 (pravý blatník). Blatníky nasaďte na vyznačená místa na kabině.
Zpracujte spodní část nosného rámu 10 a vnitřní vzpěry rámu 12, 13 a 14, 15. Tyto vzpěry nasaďte a nalepte na spodní stranu (bez tisku) dílu 11, a to vždy pod nebarevné, bílé obdélníčky. Po zaschnutí slepte díly 10 a 11 k sobě. Na hotový rám připevněte kabinu. Držáky cisterny 34 překryjte horním dílem 35 a hotové držáky nalepte na rám na vyznačená bílá místa. Zpracujte můstek za kabinou 40 (vnější část) a 41 (vnitřní část) a rezervní nádrž paliva 42. Nádrž nalepte na můstek a hotový díl nasaďte na rám za kabinu. Pak slepte přední 20 a zadní 21 osu a nalepte je na vyznačená místa spodní strany nosného rámu. Nezapomeňte prorazit otvory pro osy. Zpracujte držák rezervního kola 16 a 17 a rovněž přilepte zespodu k rámu.
Vytvarujte v prstech plášť cisterny 23, spojte ho a postupně k němu přilepte přední 24 a zadní 52 čelo. Postupně slepte zadní díl cisterny 22, manipulační nástavbu 37 a spodní část nástavby 36. Potom přilepte k rámu hotový díl 36 a k cisterně díly 22 a 37. Kompletní cisternu přilepte k nosnému rámu.
Zpracujte držák nádrže 18 a tělo nádrže 19. Spojte oba díly dohromady a tento celek nalepte zleva na boční část rámu.
Na horní plochu cisterny patří ještě hrdla plnicích otvorů 25, 26, 27 (přední) a 25, 26, 28 (zadní). Dále žebřík 29 a lávka 33, která je nesena držáky 30, 32 a 31. Zbývají ještě zadní blatníky, a to 38 (levý) a 39 (pravý).
Obrys kola si obkreslete na silnou lepenku tak, aby síla lepenky dala šířku obvodového pláště 49. Až získáte tuto sílu (auto má celkem sedm kol), přilepte nejprve obvodové pláště 49 a potom vnější 44 a vnitřní 43 plochy. Tak dostanete obě přední kola. Zadní kola (čtyři) mají tyto plochy: vnější 45 a u podvozku 46. Na vnitřní plochy 47 nalepte kroužky 48 zesílené silným kartonem, na nějž si díly 48 obkreslíte. V návodné kresbě má tato část číslo 53. Tím dostanete potřebnou sílu mezi zadními dvoukoly. Rezervu 50 a 51 slepte obdobně a pak ji nalepte na držák na spodní straně nosného rámu. Osy (tuhy do krejonů, špejle) provlékněte díly 20 a 21 a hotová kola na ně nasaďte.

Autor

Pavel Blecha a Richard Vyškovský