Postřikovač Amazone UG 4 500 - dokončení

Sdílej
 
Dokončení vystřihovánky postřikovače Amazone v měřítku 1 : 32, který můžete použít jako doplněk k vystřihovánce traktoru Massey Ferguson 8140, který vyšel v předchozích číslech.

Pokračujte slepením přední oje, díly 64 a 65. Hotovou oj přilepte na vyznačená místa na přední a horní části podvozku 1.

Foto
Jako poslední slepte kola. Stočte a spojkou 67 slepte plášť kola 66 a přilepte k němu vnitřní čelo kola 71. Dále stočte a slepte ráfek 69 a vlepte do něj vnitřní čelo 70. Druhou stranu ráfku zakončete přilepením vnějšího čela, díl 68. Nyní oba celky kola slepte k sobě a nechte proschnout. Druhé kolo slepte stejným způsobem.
Vezměte připravenou osu kol, díl 72, nasuňte ji do proražených otvorů v dílu 3, upravte tak, aby vyčnívala po obou stranách stejně, a zalepte. Na osu nasuňte zpracované zákolníky 2x 73, usaďte je na ose usaďte podle vzoru ve vystřihovánce a zalepte. Na konce osy nasaďte hotová kola na doraz k zákolníkům a proti vysunutí je zajistěte maticemi, které slepte tak, že pláště matic 2x 74 namotáte a zalepíte na pracovní špejli. Po proschnutí pláště stáhněte matice z pracovní špejle a ukončete je čely 2x 75.
Foto
Hotové matice nasaďte na konce os a zalepte. Pozor, matice musí být přilepeny pouze na koncích špejle. Kola se musejí na ose volně otáčet.
Tím je model postřikového vozu hotov. Pro zpevnění a zvýraznění barev jej doporučuji natřít nebo nastříkat bezbarvým lakem. Pohyblivé části modelu lakujte jednotlivě, abyste je nezalepili.
Doufám, že se vám model podařilo úspěšně dokončit a traktor Massey Ferguson tak získal svůj první doplněk.
Hezkou zábavu s celou soupravou vám přeje