Most

Sdílej
 
Dnešní papírový model ze sbírky historických vystřihovánek nás opět přenese do druhé poloviny 19. století, kdy tiskařské dílny obohacovaly svoji produkci o papírové hračky. Neznáme jméno autora ani vydavatele, a tak se můžeme opět jen domnívat, že vystřihovací aršík pochází z Německa, z přelomu 19. a 20. století. Stavba mostu se dvěma věžemi je typickou ukázkou mostní architektury.

Stoletá novinka abc

O VYSTŘIHOVÁNCE

Dnešní papírový model ze sbírky historických vystřihovánek nás opět přenese do druhé poloviny 19. století, kdy tiskařské dílny obohacovaly svoji produkci o papírové hračky. Neznáme jméno autora ani vydavatele, a tak se můžeme opět jen domnívat, že vystřihovací aršík pochází z Německa, z přelomu 19. a 20. století. Stavba mostu se dvěma věžemi je typickou ukázkou mostní architektury. Věže, mezi kterými je vystavěna kovová konstrukce mostního oblouku, se stavěly odpradávna a měly ryze obranný charakter. Pokud byl most zavěšený na ocelových lanech nebo řetězový, plnily věže ještě funkci prodlouženého pilíře, do kterého byly ukotveny konce lan či řetězů. Naše vystřihovánka mostu vzdáleně připomíná slavný londýnský Tower Bridge. Pravděpodobnější ovšem je, že se autor vystřihovánky inspiroval mostem stojícím - v Německu.


PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Ke zdárnému sestavení modelu mostu dnes budete potřebovat nejen přesnou a pevnou ruku při vyřezávání figurek plovoucích v lodičkách po řece, ale především konstrukční přemýšlení při sestavování lamp, kterými je most osvětlen. Jak jste si jistě všimli, jednotlivé chlopně a části dílů jsou označeny malými čísly. Jde o značky, podle kterých poznáte, na který díl která chlopeň patří.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Nejprve sestavte věže včetně střech. Nezapomeňte prořezat otvory průchodu. Stěny věže zevnitř zabarvěte nebo vytvořte z barevného papíru vnitřní zdivo vzniklých průchodů. Dále zabarvěte příslušnou barvou lícové strany bočních stěn schodišť a konstrukce přemostění včetně zábradlí. Dále upravte vnitřní stěny průchodu pod oběma schodišti tak, že je zúžíte na šířku dílu schodišťových stupňů (už před sto lety se dopouštěli autoři vystřihovánek drobných chybiček). Sestavená schodiště přilepte ke slepeným věžím tak, že dveře u paty věže směřují pod mostní oblouk. Po přilepení schodišť k věžím zkrátíte spodní chlopně bočních stěn schodiště na příslušnou délku tak, aby byl průchod volný. Asi se podivujete nad strmostí schodů, vypadají spíše jako žebřík, ale celý most je konstruován především jako hračka, a nikoli zmenšenina skutečného mostu. Nejsložitější částí stavby je instalace osvětlení. Autor modelu předpokládal, že lampy se pouze obstřihnou s bílým okrajem, ale chcete-li je mít detailně provedené, nevyhnete se kompletní stavbě stojanů z tence nařezaných proužků černého papíru, slepených do tvaru lampy - trojzubce. „Skleněné“ koule a červené podstavce použijete původní, proto pozor při jejich vystřihování. Most tím máte hotov. Doporučujeme, stejně jako u předchozích vystřihovánek z dávnověku papírových modelů, umístit jej na pevnou podložku, třeba pivní tácek, odpovídající velikosti a tvaru.

Vystřihovánku můžete umístit na pivní tácek