Sikorsky HH-60J Jayhawk USCG - dokončení

Sdílej
 
Dokončení z minulého čísla...

Pilotní prostor: Na podlážku 3 přilepte pomocná podélná žebra 3A L/P s příčníkem 3B a k celku připojte zadní stěnu 3C. Vně pilotního prostoru doplňte pomocná žebra 3D L/P. Připravenou kostru polepte pláštěm v tomto pořadí – bočnice 3E, do kterých pro zpevnění vlepte vnitřní plášť 3Ei L/P, horní kapotu 3F, dolní kapotu a podlážku 3G, čelní štítek 3H a stropní plášť 3I. Po slícování a začištění slepte pilotní prostor se středovou sekcí.
Motorová sekce: Lepte od zadní části v pořadí 4, 4A a 4B. Pokračujte turbínami motorů. Na středový plášť 1N nalepte 2 držáky turbín 5 L/P. Slepte kostru z podélníku 5A a 5B a zakončete sáním 5C a výstupem 5D L/P. Kostru obalte pláštěm 5E L/P. Výtokovou část pláště turbíny uvnitř začerněte. Připravené turbíny zalepte do nosníků a přechod mezi trupem doplňte přechodovým páskem 5F L/P. V horní části doplňte přechodový pás 5G L/P. V přední části nalepte na motorový kryt 4B před sání odledovač 5H L/P.
Ocasní část: Slepte kostru z podélníku 6, příčníků 6A (horní), 6B (dolní) a čelního profilu 6C. Vytvarujte a nasuňte plášť 6D, v zadní části nalepte kryt 6E. Připravenou ocasní část slepte s trupem – pozor na geometrii! V horní části ocasu nalepte po vytvarování kryt hřídele 6F. Do směrového stabilizátoru 6G vlepte výztuhu 6H a celek přilepte na kryt hřídele. Výškové kormidlo 6I vlepte výřezem pod směrovku na kryt hřídele – pozor na geometrii! Tím je základní skelet modelu hotov.
Zpracujte levé posuvné dveře přepravního prostoru z dílů 7, fólie 7A a vnitřní strany 7B. Nalepte je podle úvahy v uzavřené, nebo otevřené poloze. Stejným postupem připravte pravé dveře přední/zadní z dílů 8, 8A a 8B. Pokračujte pravým držákem přídavné nádrže 9 s kartonovou výztuhou 9A. Držák nalepte na vyznačené místo na plášti 2F. Levý integrovaný držák přídavných nádrží slepte z dílu 10, dvou pomocných příček 10A, dna 10B a dvou výztuh 10C. Celek nalepte pod dolní pojezd dvojitých posuvných dveří. Vytvarujte plášť podvozkového pylonu 11 L/P a vlepte do něj bok 11A L/P. Celek nalepte se sklonem proti podélné ose stroje na vyznačené místo počínaje u dveří pilota na 3A a konče na 1N. Vytvarujte plášť radaru 12 s čelem 12A a špicí 12B. Celek nalepte vpředu do středu přední kapoty. Slepte dlouhé přídavné nádrže (2x) z pláště 13, čela 13A, zadního čela 13B, špice 13C a koncového krytu 13D se stabilizátorem 13E. Na nádrže nalepte závěsník 13F a přilepte k trupovému nosníku. Obdobně slepte malou přídavnou nádrž z dílů 14, 13A, 13B, 13C, 13D, stabilizátoru 13E a závěsníku 14A – celek nalepte na trupový závěsník. Na boky středové sekce nalepte po vytvarování kryt tlumičů 15 L/P. Ze špejle vyrobte dvě hlavní podvozkové nohy 16 a z párátka dva odlehčovací tlumiče 17 – nabarvěte šedě! Vlepte do pylonu 11 a krytu 15. Vně podvozku nalepte dva disky 18. Slepte dvě hlavní podvozková kola z pláště 19, 19A (čelní), vnitřního disku 19B + 19C a běhounu 19D. Kola nalepte na disky 18. Na osu zadních kol 20 (opět natřete šedě) nalepte střihovou pružinu 20A (2x) a kola z bočnic 20B (4x) a běhounů 20C (2x). Celek nasuňte do trupu na vyznačeném místě na plášti 2G a zalepte k vnitřní kostře. Vymodelujte palubní jeřáb z nosníků 21 L/P a pásku 21A (horní a dolní). Nosník přilepte nad dveře na vyznačené místo na plášti 1N. Na konec výložníku přilepte naviják 22.
Vytvarujte kryt rozvodu rotoru 23 a nalepte na spodní profil 23A. Celek nalepte na pravou stranu směrovky. Z druhé strany po vytvarování nalepte kryt 24 s hřídelí 25 (pozor, vrtule pomocného rotoru bude mít odklon od podélné osy stroje asi o 15°!). Slepte vrtuli rotoru z dílu 26, plášťů listů 26A (4x), stavěcího mechanismu 26B čelní/zadní strana a zadní strany středového segmentu 26C. Rotor nalepte na připravenou hřídel 25. Pokračujte hlavním rotorem. Slepte hřídel rotoru z osy 27 a pláště 27.1, dolního talíře 27A, stavěcích táhel 27B + 27C a horního talíře 27D. Zpracujte listy rotoru 28 a pláště 28A (4x). Připravené listy vlepte do organizéru 29 a shora zajistěte dílem 29A. Po proschnutí nalepte miskové osazení 29B a na něj vyvažovací protizávaží 29C + 29D s čepičkou radiomajáku 29E. Celek slepte s připravenou hřídelí a nasuňte do osazení na motorovém krytu 4B.
Z drátu vytvarujte madla 30 L/P a nalepte na plášť 3E. Na rám čelního okna přilepte zpětná zrcátka 31 s držákem 31A. Podle nákresu doplňte model anténami 32 (4x). Tímto krokem je model vrtulníku HH-60J USCG dokončen.
Ve vystřihovánce je pro vaši potřebu připraven alternativní značení stroje SN 6038 ze základny Clearwater. Stroje se liší pouze taktickým číslem, a proto je možno standardní označení přelepit alternativním.
Hodně zábavy a na shledanou na nejbližší modelářské akci se těší
Stavba pracovního modelu Petr Šenfeld st.