Motocykl JAWA 125 POLICIE - dokončení

Sdílej
 
Dokončení vystřihovánky z minulého čísla...

Dokončení vystřihovánky z minulého čísla...

Nezapomeňte bodově přilepit konce řetězu na vyznačená místa na dílu 1.
Pokračujte přední vidlicí. Vystřihněte a slepte horní a spodní brejle, díly 23 a 24. Tyto díly zatím odložte.
Stočte a slepte pláště předních tlumičů díly 2x 25 a ukončete je spodními čely 2x 26. Vezměte díly přední vidlice, horní 2x 27, spodní 2x 28 (špejle průměr 3 mm), které jste si již dříve upravili do potřebného tvaru a délky podle vzoru ve vystřihovánce.
Na tyto díly nasuňte na zeslabená místa pružinky 2x 29, zakápněte lepidlem a nechte proschnout. Po proschnutí nasuňte hotové díly vidlice 2x 27, 2x 28 a 2x 29 do držáků 23 a 24. Na dolní konce vidlice nasuňte zkusmo pláště tlumičů 2x 25. Pozor, vidlice (špejle a pružinka) se musejí v tlumiči volně stlačovat a uvolňovat.
Slepte přední kolo stejným způsobem jako zadní z dílů 32, 33, 2x 34, 2x 35, 2x 36, 2x 37 a 2x 38.
Sestavte celou přední část motocyklu. Osu předního kola (špejle o průměru 1 mm) díl 30 vsuňte do jednoho tlumiče 25, dále na osu nasuňte hotové kolo, přední brzdový kotouč, díl 57, a na konec osy nasuňte druhý tlumič 25. Hotovou sestavu nasuňte na sestavené díly přední vidlice 23, 24, 2x 27, 2x 28 a 2x 29. Spodní díly 2x 28 musejí být nasunuty na doraz k ose kola 30. Po vymezení kola, brzdového kotouče a tlumičů konce osy napevno zalepte. Opět dejte pozor, kolo se musí volně otáčet!
Dále vymezte prostor mezi horním a dolním držákem 23, 24 tak, abyste mezi ně mohli vsunout krk rámu motocyklu. Po vymezení držáky napevno přilepte k vidlici. Mějte pod kontrolou, zda jsou jednotlivé díly vidlice rovnoběžné. Nyní zkontrolujte funkci vidlice. Při stlačení vidlice v tlumičích zapéruje a po uvolnění tlaku se vrátí do původní polohy. Je-li vše v pořádku, přední vidlici nasaďte držáky na krk rámu a zajistěte čepem 31. Konce čepu zakápněte lepidlem. Pozor, celá vidlice se musí volně natáčet do stran.
Vystřihněte a slepte plášť předního blatníku 39, k němu přilepte boky 40L a 40P. Hotový blatník po vytvarování a proschnutí vlepte na vyznačená místa mezi přední tlumiče a zalepte. Na pravý tlumič ještě přilepte zpracovaný brzdič 58.
Pokračujte motorem. Začněte dílem 41 - na něj po slepení přilepte válec sestavený z dílů 42, 43, 44, 45, 46, 47 a 48. Při lepení této sestavy se orientujte podle návodné kresby. Slepte díly 49, 2x 50 a přilepte je na vyznačené místo za válcem na díl 41. Do proříznutého otvoru v zadní části válci 43 nasuňte a zalepte „palivovou soustavu“ díl 56.
Pokračujte boky motoru. Na levý bok dílu 41 přilepte slepené celky 51, 52 a 53. Na pravý bok přilepte díly 54 a 55. Hotový motor po proschnutí vložte do rámu motocyklu, usaďte a přilepte. Po proschnutí dokončete boky motoru přilepením dílů 59L a 59P.
Zpracujte sedadlo díl 60 a přilepte na vyznačené místo na zadní části rámu 6.
Pokračujte nádrží. Vytvarujte pečlivě plášť 61, k němu postupně přilepte vytvarované boky 62L a 62P. Tyto boky pečlivě vytvarujte tím, že narýhujete oblou čáru uprostřed dílů a bok prohnete v horní části směrem ven, ve spodní části „prolomíte“ díl dovnitř. Nádrž dokončete vlepením spodního dílu 63. Po pečlivém dotvarování nechte nádrž proschnout. Nádrž usaďte a přilepte na rám 1 a na vnitřní část sedadla 60. Slepte víčko nádrže díly 64, 65 a přilepte jej na vyznačené místo na nádrži. Pečlivě vystřihněte a vytvarujte boční kapotáž motocyklu, díl 66. Kapotáž nyní nasuňte podél boků rámu pod sedadlem na doraz k nádrži a po usazení ji postupně přilepte. Za sedadlo a na konec kapotáže přilepte zadní díl 67. Pozor, u zadní části kapotáže 66 nezapomeňte prostřihnout a vyhnout část chlopně označenou nakreslenými nůžkami. Na tuto chlopeň později přilepíte brzdové světlo. Pokračujte zadním blatníkem 68: zespodu jej přilepte na rubovou stranu kapotáže 66 a na zadní část dílu 6. Zpracujte koncové světlo, díl 69, a přilepte jej na vyhnutou chlopeň kapoty 66. Vystřihněte a přilepte SPZ 70 na vyznačené místo na blatníku 68.
Pokračujte spodní částí rámu: zespodu a na boky k ní přilepte zpracované stupačky díl 71. Slepte zadní stupačky 2x 73, přilepte je k držákům 2x 72 a celky přilepte na vyznačená místa na bocích rámu 1. Nyní slepte stojánek motocyklu. Stočte a slepte váleček díl 75 a ukončete jej čely 2x 76. Hotový váleček přilepte na horní část stojánku 74. Slepte držák stojánku díl 77. Do připraveného držáku vsuňte váleček se stojánkem a stojánek zajistěte čepem 78 (drát průměr 1 mm). Konce čepu zakápněte lepidlem. Kompletní stojánek přilepte držákem 77 na vyznačené místo na spodní části rámu 1. Po proschnutí zkontrolujte, zda lze stojánek sklápět.
Pokračujte předním reflektorem, který slepíte z dílů 79, 80, 81 a 82. Hotový reflektor vlepte do zpracovaného držáku 83 a celek přilepte vyznačenými místy na přední vidlici mezi díly 23 a 24. Slepte přední blinkry 2x 84, nasuňte je na osičky (špejle průměr 1 mm) 2x 85 a zalepte. Na konce osiček namotejte a zalepte pásky 2x 86 a celky přilepte na vyznačené místo na bocích držáku reflektoru 83. Pokračujte řídítky. Zpracujte úchyty řídítek díly 2x 87 a přilepte je na horní brejle 23.
Z hliníkového drátu vytvarujte řídítka 88. Slepte držáky páček, díly 2x 90 a 4x 91. Na hotové držáky přilepte páčky brzdy a spojky díly 2x 92 a celky nasuňte a přilepte na řídítka 88. Na konce řídítek nasuňte a zalepte rukojetě (brčko) díly 2x 89. Na pravou stranu řídítek přilepte nádobku brzdové kapaliny díl 96. Slepte zpětná zrcátka z dílů 2x 93 a 2x 94. Zrcátka nasuňte a zalepte na připravené vytvarované držáky (viz vystřihovánka) 2x 95. Po proschnutí konce držáků vsuňte do proražených otvorů v pláštích 2x 90 a po usazení je napevno přilepte.
Slepte kontrolní budíky 2x 97, 2x 98, 2x 99, 100, 101 a 102. Po proschnutí dva větší budíky přilepte na vyznačená místa na držáku 103. Malý budík vlepte mezi oba větší a celou sestavu přilepte držákem 103 zespodu na horní brejle 23.
Pokračujte řadicí pákou: slepte ji z dílů 104, 105 a přilepte ji na vyznačené místo na levém boku motoru 41. Na pravý bok motoru přilepte startovací páku 106.
Slepte výstražná světla, díly 2x 107, přilepte je na držáčky 2x 108. Hotová světla usaďte a přilepte na vyznačená místa na přední části brejlí 23.
Pokračujte výfukem. Stočte a slepte plášť výfuku 110, zakončete jej předním dílem 111 a zadním čelem 112. Vezměte koncovku výfuku (brčko), díl 113, a protáhněte ji výfukem tak, aby v přední části vyčnívala asi 1 mm.
Vytvarujte podle vystřihovánky výfukové potrubí díl 114. Potrubí vytvarujte tak, aby se mohlo ke stupačce přilepit, to znamená, že po vsunutí horní části do válce motoru bude pokračovat těsně pod pravou stupačkou motocyklu. Na konec potrubí nyní nasuňte hotový tlumič.
Po usazení celý výfuk bodově přilepte k válci motoru, zespodu k pravé stupačce a tlumič výfuku na část boku zadní vidlice a pod zadní tlumič. Slepte a vytvarujte nožní brzdu 109 a přilepte ji pod výfukovým potrubím na pravý bok rámu motocyklu 1. Zpracujte ochranný rám motocyklu 115 a po slepení jej přilepte vyznačenými místy na přední část rámu 1.
Pokračujte zadními blinkry, slepte je stejně jako přední, tj. z dílů 2x 84, 2x 85 a 2x 86. K hotovým blinkrům přilepte zpracované přídavné držáky, díly 2x 118 a 2x 119. Celky po proschnutí usaďte a přilepte na vyznačená místa na bocích zadního blatníku 68.
Pečlivě zpracujte boční kufry 116L a 116P. Na vyznačená místa na bocích kufrů přilepte zpracované držáky 2x 117 a nechte proschnout. Přilepte kufry a držáky na vyznačená místa na bocích kapoty 66. Vytvarujte držák zadního kufru, díl 122, a přilepte jej na boky zadního dílu 67. Na tento držák přilepte zadní kufr, slepte jej z dílů 120, 121L a 121P. Vezměte nosnou tyč majáčku (špejle průměr 2 mm) díl 123, na ni nasaďte hotový majáček slepený z dílů 127, 128, 129 a na doraz zalepte. Na druhý konec tyče nalepte spodní držák 124 a přibližně do jedné třetiny horní držák 125. Rozmístění všech dílů na tyči je znázorněno ve vystřihovánce. Na horní držák 125 přilepte přídavné brzdové světlo 126.
Nyní hotový komplet přilepte podle návodné kresby spodním držákem na vyznačené místo na dílu 122 a horním držákem natupo ke hraně boku kufru 121P. Tím je model policejního motocyklu hotov. Pro zpevnění a zvýraznění barev doporučuji model natřít nebo nastříkat bezbarvým lakem. Pozor, pohyblivé části motocyklu lakujte zvlášť opatrně, aby se nezalepily. Věřím, že jste model úspěšně dokončili.