Železniční osobní vůz řady BDsee

Železniční osobní vůz řady BDsee
Sdílej
 
V ABC číslo 20 a 21 ročníku 47 jsme vydali model motorové lokomotivy řady 754 určené pro vozbu osobních vlaků. V dnešním čísle přinášíme vystřihovánku osobního vozu, který bývá řazen do vlaků vezených právě touto lokomotivou.

PŘEDLOHA VYSTŘIHOVÁNKY

V polovině sedmdesátých let dvacátého století byl pro ČSD vyvinut kombinovaný osobní vůz se služebním oddílem, který byl tehdy označen řadovým označením BDa. Později byl přeznačen na BDms a dále na BDs. V současnosti jsou vozy tohoto typu provozovány jak u ČD, tak na Slovensku u ZSSK (Železničná spoločnosť, a.s.). Předlohou modelu je právě vůz ZSSK řadového označení BDsee, číslo vozu 50 56 82-48 027-0, domovská stanice Žilina. Vůz je rozdělen na dvě poloviny. Jedna je určena pro cestující, je zde celkem pět sedadlových oddílů s celkovým počtem 40 míst. Druhá je určena pro přepravu zavazadel a je zde oddíl pro vlakvedoucího. Vůz je charakteristický vystouplým vyhlídkovým oknem v oddílu vlakvedoucího a širokými vraty zavazadlového oddílu. S těmito vozy se můžete setkat u osobních vlaků i rychlíků. Vůz je vybaven podvozky typu Görlitz V. Délka vozu přes nárazníky je 24 500 mm, váha prázdného vozu 38 tun, zatíženého 43 tun. Vyrobeno bylo asi 440 kusů ve více výrobních sériích. Vozy jednotlivých výrobních sérií se liší jen nepatrně (např. počtem větráků na střeše).


POPIS MODELU


Tentokrát jsem model vybavil i zjednodušeným vnitřním zařízením. Model lze postavit ve třech verzích, v základní verzi pro méně zkušené modeláře, vylepšené základní verzi a verzi s vnitřním vybavením, kterou doporučuji ke stavbě jen zkušenějším modelářům. Díly, které se použijí pro vylepšenou základní verzi, mají čísla podložena zelenou barvou, díly pro verzi s vnitřním vybavením mají čísla podložena modrou barvou. Ostatní díly, kromě dílů 27, se použijí pro všechny verze. Díly s modrými čísly 5, 53, 54, 73, 71, 72, 57, 55 lze použít i v ostatních verzích. POZOR! Číslem 3 jsou označeny dva díly. Ten s bílým číslem se použije při stavbě první a druhé varianty.


PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Ze špejle průměru 2 mm zhotovte osy dvojkolí 69 - 4 kusy, osy nárazníků 31 - 4 kusy, ze špejle o průměru 3 mm zhotovte točny podvozků 70 - 2 kusy. Rozměry a zbarvení dílů jsou ve vystřihovánce. Z drátu o průměru 0,5 mm zhotovte madla - díly 71, 72 - barva bílá a hák 73 - barva černá.

Kancelářskou čtvrtkou podlepte díly 1, 2, 62, 63. Kladívkovou čtvrtkou nebo hladkým výkresem podlepte díly 27, 57 a 67.


STAVBA JEDNODUCHÉ VARIANTY


Zpracujte rám vozu 1. Z rubu na oba konce dílu 1 přilepte technické chlopně 3 (bílé číslo). Po proschnutí k dílům 1 a 3 přilepte představky rámu 2. Celek nechejte pod zátěží dobře proschnout. Z rubu dílu 1 na úsečky M-M až R-R nalepte zpracované výztuže skříně 27. Chlopně dílu 1 ohněte, vznikne tak rám vozu ve tvaru písmena "U". Vystřihněte skříň vozu 4, vyřízněte otvory pro pozorovací okna, do nich vlepte okna 6. Hrany oken k sobě neslepujte, okno vytvarujte a přilepte jen k dílu 4. Mezi úsečky A-A a B-B na koncích dílu 4 nalepte chlopně 8. Střechu dílu 4 vytvarujte do oblouku. Z dílů 11 a 12 zpracujte dveře, které nalepte z rubu na díl 10. Díl 10 nyní spojte s dílem 9. Lepte od úseček E-E

Na rub dílu číslo 4 přeneste úsečky A-A, B-B, na rub dílu 3 úsečky C-C, D-D, na rub dílu 9 úsečky E-E, F-F a na rub dílu 1 úsečky M-M, N-N, O-O, P-P, R-R, S-S, T-T. Začerněte z rubu díly 47, 48, 49 a 65.

Ohybové čáry ukončené trojúhelníčkem narýhujte z lícní strany, ohybové čáry ukončené kolečkem narýhujte z rubu. V dílech vyřežte otvory označené červenými úhlopříčkami. Směr orientace dílů 1, 3, 4 je označen červenými trojúhelníčky. A F-F na dílu 9. Hotový představek spojte pomocí chlopní 8 s hotovou skříní vozu 4. Podobně zpracujte i představek na druhé straně vozu. Po proschnutí hotovou skříň vozu nalepte z rubu na chlopně dílu 1. Při práci postupujte velmi pečlivě, model je dlouhý a má tendenci k příčnému kroucení. Začněte lepit jednu stranu, lepte nejdříve na jednom okraji v délce asi 2 cm, přesně zarovnejte vodorovné i svislé hrany skříně i rámu, po částečném zaschnutí dolepte zbytek strany. Rám musí ležet na rovné ploše a hrany skříně se k němu musí dorovnat, jinak se slepené díly kroutí. Slepenou stranu položte na rovnou podložku na bok tak, aby vystouplá okna neležela na podložce, slepené místo lehce zatižte a nechejte dobře proschnout. Druhou stranu přilepte podobným způsobem. Po proschnutí dokončete přilepení představků k dílům 2 rámu podvozku, lepte na úsečky E-E a F-F. Na čelní dveře představku 12 nalepte přechodové můstky 52.

Spodek vozu a další práce jsou společné pro všechny varianty a uvedu je na závěr. Další varianta se od předchozí liší v úpravě skříně. Pro zvýraznění plastičnosti skříně proveďte následující úpravy. V dílu 4 vyřízněte horní tmavou část oken (u oken WC je bílá). Dále vyřízněte vrata. Z rubu dílu 4 na otvory vzniklé v oknech nalepte černé díly 13, 14 a na okna WC bílé díly 22.


Dokončení v příštím čísle