Železniční osobní vůz řady BDsee - dokončení

Železniční osobní vůz řady BDsee - dokončení
Sdílej
 
Pokračování z minulého čísla...

Na místo vrat z rubu nalepte díly 5. Pozor, ať nalepované díly nepřesahují přes ohybové hrany u střechy dílu 4! Dále na místo větracích mřížek na líci dílu 4 nalepte díly 7. Hotový díl 4 položte na rovnou plochu a pod zátěží nechte proschnout. Další práce jsou stejné jako v předchozí variantě.

VARIANTA S VNITŘNÍM ZAŘÍZENÍM

Tuto variantu doporučuji zkušeným modelářům. Použijete díly s čísly označenými modrou barvou. Nebudete používat díly 27. Úpravy se týkají dílů 4, 5, 6, 9, 12. V těchto dílech vyřízněte všechna tmavá (u WC oken bílá) pole v oknech tak, abyste nepoškodili rámy oken dílu 4 (jsou světle šedé) a dílu 6. Na rub dílů potom nalepíte fólii. Tak získáte zasklená okna. Pro díly 5 a 6 jsou připraveny šablony (díl 29 a 74). Na díl 4 z rubu před lepením fólie nejprve nalepte chlopně 8, vyhlídkové okno 6 bez fólie a střechu dílu vytvarujte do oblouku. Doporučuji použít fólii na kopírování, je dostatečně tuhá a navíc budete potřebovat okopírovat šablony 29 a 74. Rozměry fólií pro ostatní okna jsou následující: díl 4 - 147 x 16 mm 2 kusy, 12 x 16 mm 2 kusy; díl 9 - 7 x 15 mm 4 kusy, díl 12 - 12 x 15 mm 2 kusy. Doporučuji potřebný počet fólií nakreslit na bílý papír a spolu se šablonami 29 a 74 okopírovat. Fólii lepte sekundovým lepidlem.
Odlišné je i sestavení rámu vozu. Díl 1 vystřihněte a z rubu na něj nalepte díl 3. POZOR! Lepte mezi úsečky C-C, D-D dílu 3 a S-S, T-T dílu 1, dodržte orientaci. Sestavu položte na rovnou plochu, zatižte a nechte důkladně proschnout. Po proschnutí prorazte otvory pro točny podvozků. Nyní na konce dílu 3 z rubu nalepte zpracované díly 2 a po proschnutí na ně z rubu nalepte díly 16.
Na takto připravený rám začněte lepit příčky a vnitřní zařízení. Na dílech 15, 19, 23 a 26 je u dolních chlopní označena levá a pravá strana ve směru orientace. Tyto strany je třeba dodržet. Začněte lepit postupně díl 26, 28. Díl 24 nejprve přiložte k dílu 26 a označte si místo pro přilepení dílu 23, záleží totiž na tloušťce použitého papíru. Díl 23 přilepte a potom mezi díly 26 a 23 vlepte zpracovaný díl 24. Dále přilepte díl 19. Díl 21 bez lepení vložte mezi díly 23 a 19, a pokud je to potřebné, díl 21 zkraťte. Přilepte stěnu 15, dále 18 a 17. Nakonec nalepte na určená místa zpracovaná sedadla 25, skříně 59 a 60, stůl 58. Hotovou sestavu nechte dobře proschnout.

Z dílů 9, 10, 11, 12 slepte představky vozu. Hotové představky slepte se zpracovaným dílem 4. Postup je popsán výše.
Spodek vozu je pro všechny varianty podobný. Z dílů 38 a 39 zkompletujte točny podvozků a spolu s osou otáčení podvozku 70 vyrobenou ze špejle nalepte zespodu na díl 1.
Zpracujte bedny na akumulátory 34, 35, bedny na příslušenství 37, 50, 51, vzduchojem z dílů 20, 41, 42, blok filtrů 36 a hotové nalepte na díl 1. POZOR! Díl 36 má na chlopních označenu orientaci L a P, tato musí odpovídat stejným písmenům na místě pro přilepení na dílu 1. Zpracujte díly 30, pozor na orientaci, do nich vlepte nárazníky zhotovené z dílů 31, 32 a 33. Šikmé plošky nárazníků směřují k podélné ose vozu. Hotový díl 30 nalepte na díl 1. Zpracujte stupačky zavazadlového prostoru z dílů 43 a 44 a nalepte na určená místa na dílu 1. Na díly 30 přilepte stupačky 45 a 46. Zpracujte přechodové měchy z dílů 47, 48. Díly srolujte na průměru 2 mm, slepte a přilepte na čela vozu (díly 10). Lepte těsně vedle dveřních otvorů od dolní části dílu 10, dbejte, aby horní okraj dílů 47 byl v jedné rovině. Na díly 47 přilepte vodorovné díly 48, které překryjete díly 49. Na určené místo na dílu 30 nalepte hák se šroubovkou 56 nebo hák z drátu 73. Zbývá zpracovat hadice vzduchotechniky 53 a 54 a přilepit na díl 30. Místo není označeno, lepte do poloviny vzdálenosti mezi nárazníkem a šroubovkou. Žluté hadice směrem ke kraji vozu, červené ke šroubovce. Z dílů 55 vytvořte vysokonapěťový kabel a přilepte koncem se zásuvkou na díl 10 na místo nakreslené zásuvky, druhým koncem ze spodu na díl 30. Na závěr můžete na střechu vozu nalepit znázornění větráků z dílů 57.
Model lze doplnit madly vyrobenými z drátu. Otvory pro madla vyvrtejte na koncích bílých čar, které znázorňují madla na modelu. Madlo 71 vedle vstupních dveří, madlo 72 na vratech zavazadlového prostoru. Madla lepte sekundovým lepidlem.
Poslední částí vozu jsou podvozky. Zpracujte díly 62, slepte bočnice a pod zátěží nechte proschnout. Potom díl 62 ohněte do tvaru písmene „U“ a na středovou část z rubu nalepte díl 63. Z dílů 64, 66, 67,68 sestavte kola. Hotová kola nasuňte na osy dvojkolí 69, vycentrujte, nastavte vzdálenost mezi okolky 16,5 mm, řiďte se návodnou kresbou, a kola k ose přilepte. Hotová dvojkolí zevnitř nasuňte do otvorů v bočnicích podvozku. Podvozek doplňte příčnými výztuhami 65. Sestavené podvozky nasuňte na osu otáčení 70 úplně na doraz k točně podvozku a zajistěte dílem 40. Díl 40 lepte tak, aby zůstalo zachováno otáčení podvozků. Model osobního vozu je hotov.