Model železniční jednotky 680 ČD - Pendolino - 2

Model železniční jednotky 680 ČD - Pendolino - 2
Sdílej
 
O kyvadlovém vlaku Pendolino, který jezdí na českých tratích, jste jistě slyšeli. V novém seriálu papírových modelů ABC si jej můžete slepit. Seriál začal v minulém ABC (č. 11) a bude pokračovat až do čísla 15.

K vystřihovánce
Jednotka 680 ČD - Pendolino je složena ze sedmi vozů, tomu odpovídá i rozsah vystřihovánky. Ta je rozložena do pěti čísel ABC a v každém čísle bude vždy zařazen alespoň jeden celý vůz. Model je v měřítku 1:120 a je řešen tak, aby si ho mohli postavit i méně zkušení modeláři. Přesto je potřeba pracovat pečlivě, jednotlivé vozy jsou poměrně dlouhé a náchylné k podélnému kroucení.
Skutečné vozy jsou mezi sebou propojeny množstvím různých kabelů, zejména vedením vysokého napětí na střeše. Vzhledem k malému měřítku modelu je vynechána většina detailů, kabely vysokého napětí na střeše jsou znázorněny kresbou. Pouze některé izolátory jsou do vystřihovánky zařazeny jako možná varianta. Vozy mohou být postaveny jako samostatné, nebo propojené do soupravy, což je přirozenější. Řazení vozů je znázorněno v kresbě vystřihovánky.

Díl 2. - Vůz 081 jednotky 680 ČD Pendolino

Přípravné práce
Díly 1, 5, 6, 19 a 27 podlepte kancelářským papírem. Díly 2 a 24 podlepte hladkým výkresem. Ze špejlí o průměru 3 mm si připravte díly 3 (2 kusy), z kulatých párátek o průměru 2 mm připravte osy dvojkolí 22 (4 kusy). Na rub dílu 4 přeneste úsečky A-A, B-B, dílu 1 úsečky C-C, D-D, E-E, na rub dílu 5 úsečku F-F a na rub dílu 6 úsečku G-G.
Červené šipky na některých dílech ukazují směr orientace, všechny takto označené díly lepte jedním směrem.
Stavba modelu

Začněte rámem vozu. Do dílu 1 prorazte otvory pro otočné čepy podvozků. Narýhujte ohybové čáry a díl 1 vystřihněte. Bočnice dílu 1 ohněte. Zpracujte díly 2 a nalepte je z rubu na díl 1 na úsečky C-C, D-D, E-E. Nejprve lepte vodorovné chlopně, po proschnutí postupně přilepte i svislé chlopně. Díl 1 musí ležet celou plochou na rovné podložce a nesmí se kroutit. Díl 1 na okrajích a ve středu zatižte a nechte proschnout. Po proschnutí vlepte do dílu 1 otočné čepy podvozků 3.
Na dílu 4 lehce narýhujte ohybové čáry, díl vystřihněte a vytvarujte, střechu vozu mírně ohněte do oblouku. Bočnice v místech ohybových čar mírně prohněte. Takto připravený plášť vozu nalepte na rám 1.
Nelepte celé plochy naráz. Díl 1 přilepte na úsečky A-A a B-B dílu 4. Přesně vyrovnejte hrany dílu 4 a dílu 1, dolní okraje musí lícovat. Potom lepte odzadu nejprve jeden bok vozu, potom druhý. Je potřeba neustále kontrolovat přesnost lícování obou stran, jinak se vůz bude kroutit.
Slepenou sestavu položte na bok a po celé délce zatižte tak, aby lepené plochy ležely na podložce. Nechte ji přes noc proschnout.
Do čel vozu vlepte přechodové stěny, díl 5 a 6. Úsečky F-F a G-G musí být rovnoběžně s hranou rámu vozu. Na spodek vozu nalepte díl 8, krajní části spodku uzavřete díly 7. Zpracujte jednotku klimatizace a brzdových odporníků 12 a nalepte je na vyznačené místo na dílu 4. Pozor na orientaci. Z dílů 9, 10 a 11 sestavte přechodové můstky a nalepte je na díly 5 a 6. Nezapomeňte v dílech 10 a 11 prorazit špendlíkem otvory pro klíny zajišťující propojení vozů mezi sebou.
Vystřihněte a zpracujte podvozky - díl 19, 20. Z dílů 23, 24, 25, 26 a 26A sestavte kola. Díl 26A natočte na špejli, takto vzniklou spirálu vložte do slepeného dílu 26 a volným koncem ji do něj vlepte. Spirálu rozviňte a přitlačte po obvodě slepeného dílu 26, potom vnitřní konec spirály přilepte. Hotová kola nasuňte na osu 22, nastavte správnou rozteč kol a kola vycentrujte. Přilepte je k ose. Hotová dvojkolí vložte do podvozků a nasuňte na osy 3 v rámu vozu. Celek zajistěte podložkou 27, přilepte ji k ose 3. Pozor, ať se nepřilepí i podvozek! Podvozek uzavřete dílem 21.
Z dílů 13, 14, 15 a 16 sestavte pantograf. Sběrač můžete nastavit spuštěný nebo zdvižený už při slepování dílu 13. Po proschnutí lepidla zůstane tvar zachovaný. Z dílů 17 a 18 sestavte izolátory a nalepte je do otvorů v díle 14. Celou sestavu vlepte na střechu do připravených otvorů.
Nepovinné díly 30, 31, 32, 33, 34 a 35 znázorňují izolátory vedení vysokého napětí. Díl 32 nalepte na díl 35, ostatní díly vystřihněte, stočte do trubičky kolem špendlíku a trubičku nalepte na střechu podle návodné kresby.
Z dílů 28 a 29 sestavte přechodové měchy, které použijete na propojení jednotlivých vozů vlaku. Způsob zpracování je v návodné kresbě.
Příště: vůz č. 683
Slepení a konstrukce modelu