Model železniční jednotky 680 ČD

Sdílej
 
V seriálu papírových modelů ABC si můžete slepit jednotlivé vozy pendolina. Seriál začal v ABC č. 11 a bude pokračovat až do č. 15.

Díl 4 - vůz 684 jednotky 680 ČD Pendolino

Přípravné práce

Díly 1, 5, 6, 14 a 21 podlepte kancelářským papírem. Díly 2 a 16 podlepte hladkou čtvrtkou. Ze špejlí průměru 3 mm si připravte díly 3 – 2x, z kulatých párátek o průměru 2 mm připravte osy dvojkolí 20 – 4x. Na rub dílů přeneste úsečky: na díl 4 úsečku A-A, B-B, na díl 1 úsečky C-C, D-D, E-E, na díl 5 úsečku G-G a na díl 6 úsečku F-F.
Červené šipky na některých dílech ukazují směr orientace, všechny označené díly lepte jedním směrem.
Stavba modelu
Začněte rámem vozu. Do dílu 1 prorazte otvory pro otočné čepy podvozků. Narýhujte ohybové čáry a díl 1 vystřihněte. Bočnice dílu 1 ohněte. Zpracujte díly 2 a nalepte je z rubu na díl 1 na úsečky C-C, D-D, E-E. Nejprve lepte vodorovné chlopně. Po proschnutí postupně přilepte i svislé chlopně. Lepte přesně, díl 1 musí ležet plochou na rovné podložce a nesmí se kroutit. Díl 1 na okrajích a ve středu zatižte a nechte proschnout. Potom vlepte do dílu 1 otočné čepy podvozků 3.
Na dílu 4 lehce narýhujte ohybové čáry, díl vystřihněte a vytvarujte, střechu vozu mírně ohněte do oblouku. Bočnice v místech ohybových čar mírně prohněte. Takto připravený plášť vozu nalepte na rám 1. Pracujte pozorně, nelepte celé plochy naráz. Díl 1 přilepte na úsečky A-A a B-B dílu 4. Přesně vyrovnejte hrany dílu 4 a dílu 1, dolní okraje musí lícovat. Potom přilepte odzadu nejprve jeden bok vozu, potom druhý. Je potřebné neustále kontrolovat přesnost lícování obou stran, jinak se bude vůz kroutit.
Slepenou sestavu položte na bok a po celé délce zatižte, aby lepené plochy ležely na podložce. Nechte proschnout.
Do čel vozu vlepte přechodové stěny, díl 5 a 6. Úsečky F-F a G-G musí být rovně s hranou rámu vozu. Na spodek vozu nalepte díl 8, krajní části spodku uzavřete díly 7. Zpracujte jednotku klimatizace a brzdových odporníků 12 a nalepte je na vyznačené místo na dílu 4. Pozor na orientaci! Z dílů 9, 10 a 11 sestavte přechodové můstky a nalepte je na díly 5 a 6. Nezapomeňte v dílech 10 a 11 prorazit špendlíkem otvory pro klíny zajišťující propojení vozů.
Vystřihněte a zpracujte podvozky, díl 14, 15. Z dílů 16, 17, 18, 19 a 19A sestavte kola. Díl 19A natočte na špejli, takto vzniklou spirálu vložte a volným koncem vlepte do slepeného dílu 19. Spirálu rozviňte a přitlačte po obvodě slepeného dílu 19, potom vnitřní konec spirály přilepte. Hotová kola nasuňte na osu 20, nastavte správnou rozteč kol a kola vycentrujte. Potom je k ose přilepte. Dvojkolí vložte do podvozků, podvozky nasuňte na osy 3 v rámu vozu. Celek zajistěte podložkou 21 a přilepte k ose 3. Pozor, ať se nepřilepí i podvozek!
Podvozek uzavřete dílem 22. Z dílů 23 sestavte přechodové měchy, které použijte na propojení jednotlivých vozů vlaku. Způsob je ukázán v návodné kresbě.

Návod na sestavení vozu 082 jednotky 680 ČD Pendolino

Přípravné práce

Díly 1, 5, 6, 19 a 27 podlepte kancelářským papírem. Díly 2 a 24 podlepte hladkou čtvrtkou. Ze špejlí průměru 3 mm si připravte díly 3 – 2x, z kulatých párátek o průměru 2 mm připravte osy dvojkolí 22 – 4x. Na rub dílů přeneste úsečky: na díl 4 úsečky A-A, B-B, na díl 1 úsečky C-C, D-D, E-E, na díl 5 úsečku G-G a na díl 6 úsečku F-F.
Červené šipky na některých dílech ukazují orientaci, to znamená všechny takto označené díly lepte jedním směrem.
Stavba modelu

Začněte rámem vozu. Do dílu 1 prorazte otvory pro otočné čepy podvozků. Narýhujte ohybové čáry a díl 1 vystřihněte. Bočnice dílu 1 ohněte. Zpracujte díly 2 a nalepte je z rubu na díl 1 na úsečky C-C, D-D, E-E. Nejprve lepte vodorovné chlopně. Po proschnutí postupně přilepte i svislé chlopně. Lepte přesně. Díl 1 musí ležet celou plochou na rovné podložce a nesmí se kroutit. Díl 1 na okrajích a ve středu zatižte a nechte důkladně proschnout. Po proschnutí vlepte do dílu 1 otočné čepy podvozků 3.
Na dílu 4 lehce narýhujte ohybové čáry, díl vystřihněte a vytvarujte, střechu vozu mírně ohněte do oblouku. Bočnice v místech ohybových čar mírně prohněte. Plášť vozu nalepte na rám 1. Pracujte pozorně, nelepte celé plochy naráz. Díl 1 lepte na úsečky A-A a B-B dílu 4. Přesně vyrovnejte hrany dílu 4 a dílu 1, dolní okraje musí lícovat. Potom přilepte odzadu nejprve jeden bok vozu, potom druhý. Je potřebné neustále kontrolovat přesnost lícování obou stran, jinak se bude vůz kroutit.
Slepenou sestavu položte na bok a po celé délce zatižte, aby lepené plochy ležely na podložce.
Do čel vozu vlepte přechodové stěny, díl 5 a 6. Úsečky F-F a G-G musí být rovně s hranou rámu vozu. Na spodek vozu nalepte díl 8, krajní části spodku uzavřete díly 7. Zpracujte jednotku klimatizace a brzdových odporníků 12 a nalepte na díl 4. Pozor na orientaci! Z dílů 9, 10 a 11 sestavte přechodové můstky a nalepte je na díly 5 a 6. Nezapomeňte v dílech 10 a 11 prorazit špendlíkem otvory pro klíny zajišťující propojení vozů mezi sebou.
Vystřihněte a zpracujte podvozky, díl 19, 20. Z dílů 23, 24, 25, 26 a 26A sestavte kola. Díl 26A natočte na špejli, takto vzniklou spirálu vložte a volným koncem vlepte do slepeného dílu 26. Spirálu rozviňte a přitlačte po obvodě slepeného dílu 26, potom vnitřní konec spirály přilepte. Hotová kola nasuňte na osu 22, nastavte správnou rozteč kol a kola vycentrujte. Přilepte je k ose. Dvojkolí vložte do podvozků, podvozky nasuňte na osy 3 v rámu vozu. Celek zajistěte podložkou 27, kterou přilepte k ose 3. Pozor, ať se nepřilepí i podvozek! Nyní podvozek uzavřete dílem 21.
Z dílů 13, 14, 15 a 16 sestavte pantograf. Sběrač můžete nastavit spuštěný nebo zdvižený už při slepování dílu 13. Po proschnutí lepidla zůstane tvar zachovaný. Z dílů 17 a 18 sestavte izolátory, které nalepte do otvorů v díle 14. Celou sestavu vlepte na střechu do připravených otvorů.
Nepovinné díly 30, 31, 32, 33, 34 a 35 znázorňují izolátory vedení vysokého napětí. Díl 32 nalepte na díl 35, ostatní díly vystřihněte, stočte do trubičky kolem špendlíku a trubičku nalepte na střechu podle návodné kresby. Z dílů 28 a 29 sestavte přechodové měchy, které použijete na propojení jednotlivých vozů vlaku.
Slepení František Sochor