Model železniční jednotky 680 ČD - Pendolino

Sdílej
 
Seriál papírových modelů ABC - vlak Pendolino, který začal v ABC č. 11, končí modelem vozu 682 a dokončením návodu na vůz 082.

Vůz 682 jednotky 680 ČD Pendolino

Přípravné práce

Čísla nepovinných dílů jsou podložena červenou barvou. Díly 10, 14, 23 a 30 podlepte kancelářským papírem. Díly 12 a 27 podlepte hladkou čtvrtkou. Ze špejlí o průměru 3 mm připravte díly 11 (2x), z kulatých párátek o průměru 2 mm připravte osy dvojkolí 25 (4x). Na ruby dílů přeneste úsečky: na díl 1 a 5 úsečky X-X a Y-Y, na díl 8 úsečky A-A, B-B, na díl 10 úsečky C-C, D-D, E-E, F-F a na díl 14 úsečku G-G.
Červené šipky na některých dílech ukazují směr orientace. Všechny díly s červenými šipkami, kromě dílu 4, se lepí směrem k čelu vozu.
Stavba modelu

Stavba modelu je shodná se stavbou vozu 681. Čelo vozu je nejsložitější částí modelu, proto díly 1 až 5 najdete dvakrát. Když se práce nepovede napoprvé, máte možnost chyby napravit.
Na dílu 1 lehce narýhujte ohybové čáry, díl vystřihněte a kolem úseček X-X a Y-Y ohněte tak, abyste vytvořili "kulatý roh", například kolem vrtáku. Ohyb je na průměru 1 mm, středem ohybu je úsečka X-X (Y-Y). Výsledný tvar dílu 1 je v návodné kresbě. Nyní na díl 1 nalepte chlopně 2 a 3. Vystřihněte díly 4 a 5. Pozor, díl 4 je označen červenou šipkou, její směr si na rub dílu označte! Podle úseček X-X a Y-Y díly ohněte a vytvořte "kulatý roh" podobně jako u dílu 1. Díl 4 přitom postupně "kulatý roh" vyrovnává. Díly 1, 4 a 5 musí při přiložení tvořit jednotný „kulatý roh“. Ohyby řádně sjednoťte a teprve potom díly 4 a 5 přilepte na chlopně 2 a 3 těsně k dílu 1. Díl 4 lepte červenou šipkou směrem k zádi vozu.
Zpracujte a vystřihněte díl 8. Střechu vozu mírně ohněte do oblouku. Na díl 8 z rubu nalepte chlopně 6 a 7. Bočnice v místech ohybových čar mírně prohněte. Nyní spojte sestavené čelo vozu s dílem 8, dbejte na přesné lícování dílů. V místě spojů bočnice i střechu tvarujte tak, aby mezi spoji nevznikly mezery. Po proschnutí na spodek čela nalepte díl 9.
Celek odložte a zpracujte rám vozu, díl 10. Do dílu prorazte otvory pro osy podvozků a díl vytvarujte. Položte díl lícem na rovný stůl a z rubu na úsečky C-C, D-D, E-E a F-F nalepte výztuže 12. Přilepte vodorovné chlopně, po proschnutí lepte svislé chlopně. Díl 10 musí být stále na rovné ploše a nesmí se kroutit. Konce dílu a střed zatižte a sestavu nechte dokonale proschnout (hrozí její zkroucení). Vlepte do otvorů dílu 10 osy 11.
Spojení sestaveného pláště a rámu vozu: díl 10 vsuňte do sestaveného pláště vozu na doraz k čelu. Díl 10 lepte na úsečky A-A a B-B dílu 8. Přesně vyrovnejte hrany dílu 8 a dílu 10, dolní okraje musí lícovat. Potom lepte odzadu nejprve jeden bok vozu, potom druhý. Slepenou sestavu je potřeba položit na bok a po celé délce zatížit tak, aby lepené plochy ležely na podložce. Nechte proschnout. Nakonec na díl 10 přilepte chlopeň dílu 9.
Do zadní části vozu vlepte díl 14, úsečka G-G lícuje s hranou rámu. Na spodek vozu nalepte díl 16, zadní část uzavřete dílem 15. Z dílů 17, 18, 19 slepte reflektor a nalepte ho na střechu vozu. Zpracujte jednotku klimatizace a brzdových odporníků 13 a nalepte ji na vyznačené místo na dílu 8. Pozor na orientaci! Z dílů 20, 21 a 22 sestavte přechodový můstek a nalepte ho na záď na díl 14. Nezapomeňte v dílech 21 a 22 prorazit špendlíkem otvory pro klíny zajišťující propojení vozů mezi sebou.
Vystřihněte a zpracujte podvozky (díl 23 a 24). Z dílů 26, 27, 28, 29 a 29A sestavte kola. Díl 29A natočte na špejli, takto vzniklou spirálu vložte a volným koncem vlepte do slepeného dílu 29. Spirálu rozviňte a přitlačte po obvodě slepeného dílu 29, potom vnitřní konec spirály přilepte. Kola nasuňte na osu 25, nastavte správnou rozteč kol a kola vycentrujte. Přilepte je k ose. Hotová dvojkolí vložte do podvozků, podvozky nasuňte na osy 11 v rámu vozu. Zajistěte podložkou 30 a přilepte k ose 11. Podvozek uzavřete dílem 31.
Z dílů 32, 33, 34 a 35 sestavte pantograf. Sběrač můžete nastavit spuštěný nebo zdvižený už při slepování dílu 33. Po proschnutí lepidla zůstane tvar zachovaný. Z dílů 36 a 37 sestavte izolátory a nalepte je do otvorů v dílu 32. Celou sestavu vlepte na střechu do připravených otvorů. Pluh sestavte z dílů 38 a 39, vytvarujte ho do oblouku a přilepte zespodu pod čelo vozu na vyznačené místo na dílu 9.
Nepovinné díly 40 a 41 znázorňují izolátory vedení vysokého napětí. Díly vystřihněte, stočte do trubičky kolem špendlíku a trubičku nalepte na střechu podle návodné kresby.Vůz 082 - dokončení z ABC č. 14
Slepenou sestavu položte na bok a po celé délce zatižte, aby lepené plochy ležely na podložce.
Do čel vozu vlepte přechodové stěny, díl 5 a 6. Úsečky F-F a G-G musí být rovně s hranou rámu vozu. Na spodek vozu nalepte díl 8, krajní části spodku uzavřete díly 7. Zpracujte jednotku klimatizace a brzdových odporníků 12 a nalepte na díl 4. Pozor na orientaci! Z dílů 9, 10 a 11 sestavte přechodové můstky a nalepte je na díly 5 a 6. Nezapomeňte v dílech 10 a 11 prorazit špendlíkem otvory pro klíny zajišťující propojení vozů mezi sebou.
Vystřihněte a zpracujte podvozky, díl 19, 20. Z dílů 23, 24, 25, 26 a 26A sestavte kola. Díl 26A natočte na špejli, takto vzniklou spirálu vložte a volným koncem vlepte do slepeného dílu 26. Spirálu rozviňte a přitlačte po obvodě slepeného dílu 26, potom vnitřní konec spirály přilepte. Hotová kola nasuňte na osu 22, nastavte správnou rozteč kol a kola vycentrujte. Přilepte je k ose. Dvojkolí vložte do podvozků, podvozky nasuňte na osy 3 v rámu vozu. Celek zajistěte podložkou 27, kterou přilepte k ose 3. Pozor, ať se nepřilepí i podvozek! Nyní podvozek uzavřete dílem 21.
Z dílů 13, 14, 15 a 16 sestavte pantograf. Sběrač můžete nastavit spuštěný nebo zdvižený už při slepování dílu 13. Po proschnutí lepidla zůstane tvar zachovaný. Z dílů 17 a 18 sestavte izolátory, které nalepte do otvorů v díle 14. Celou sestavu vlepte na střechu do připravených otvorů.
Nepovinné díly 30, 31, 32, 33, 34 a 35 znázorňují izolátory vedení vysokého napětí. Díl 32 nalepte na díl 35, ostatní díly vystřihněte, stočte do trubičky kolem špendlíku a trubičku nalepte na střechu podle návodné kresby. Z dílů 28 a 29 sestavte přechodové měchy, které použijete na propojení jednotlivých vozů vlaku.

Slepení modelu František Sochor