Kostel sv. Mikuláše ve Vinci

Sdílej
 
Kostelík sv. Mikuláše najdete na dohled od Mladé Boleslavi. Vypíná se nad romantickým údolím Jizery a je jedním z našich nejstarších a také nejzvláštnějších kostelů. Byl postaven v románském slohu někdy kolem r. 1240. Údolím pod kostelem vede zajímavá cyklotrasa.

Přípravné práce ¨
Model na první pohled není konstrukčně složitý vyžaduje však velkou zručnost a trpělivost. Nejdříve si celou vystřihovánku narýhujte. Lomové hrany, které budete nařezávat z líce tisku, jsou naznačeny bílou šipkou. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou naznačeny černou šipkou. Červenými úhlopříčkami jsou označena místa výřezů. Nárožní polosloupy díl 26 jsou označeny písmeny A, B, C, D pro správné umístění, barevnou shodu kvádříků.

Návod na slepení

Stavbu začněte kompletací zdi čtvercové lodi kostela. Díly 3, 4, 5 a 6(2x) podlepte díl 2. Do obvodové zdi vlepme okna složená z dílů 29 (2x), 30 (2x), kruhové okno díl 31 a 32 a okénko díl 27 a 28. Do obvodové zdi zbývá vlepit vstupní portál.
Podle pomocné kresby na půdorysu sestavte portál. Díl 39 podlepte dílem 40 dále na díl 39 nalepte díl 38 po obvodu nalepte díl 37. Do dílu 37 vlepte díl 36 dále pokračujte dílem 35, na který přilepte díl 34 a celý portál ukončete dílem 33. Hotový portál můžete vlepit do obvodové zdi, tu uzavřít a přilepit na půdorys. Pokračujte polygonální apsidou - díl 7 podlepte díly 8, 9 (2x), 10 a 11. Dále do apsidy vlepte okna 23 (3x), 24(3x) celek vytvarujte a přilepte k dílu 2 a k půdorysu. Apsidu zaklopte dílem 12, zkompletujte střechu díly 13, 14, 15 a 16 a střechu přilepte na díl 12 a 2. Díl 2 zaklopte dílem 17, z dílů 18(4x) vyrobte střechu, kterou přilepte na díl 17, střechu uzavřete dílem 19, na který přilepte bedněnou věžičku díl 20. Celou vížku uzavřete stříškou Díl 22 (4x).
Stavbu osaďte římsami, apsidu dílem 25 a hlavní loď díly 41, 42 a 43. Zbývá přilepit nárožní polosloupy 26 (a, b, c, d) na díl 7. Na závěr osaďte kostel dvěma kříži, které vyrobte z drátu o průměru 1 mm a z korálku o průměru 2 mm. Místo a velikost nám určují pomocné a návodné kresby. Tímto je celá stavba kostelu hotova.