Kostel P. Marie v Mohelnici nad Jizerou

Kostel P. Marie v Mohelnici nad Jizerou
Sdílej
 
Se stavbami autora vystřihovánky románského kostela v tomto ABC, Ondřejem Hejlem, jste se letos už setkali: v čísle 11 nad rotundou z Holubic a v ABC č. 21 vyšla jeho stavba kostela sv. Mikuláše ve Vinci.

PŘEDLOHA MODELU
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mohelnici nad Jizerou byl vystavěn v románském slohu v poslední čtvrtině 12. století. Stavbu tvoří tři části: čtvercová věž, pravoúhlá loď s apsidou a sakristie. Model je v měřítku ???.

Přípravné práce

Model na první pohled není konstrukčně složitý, vyžaduje však zručnost a trpělivost. Nejdříve si celou vystřihovánku narýhujte. Lomové hrany, které budete nařezávat z líce tisku, jsou naznačeny bílou šipkou. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou naznačeny černou šipkou. Červenými úhlopříčkami jsou označena místa výřezů.
Návod na slepení

Stavbu začněte kompletací věže kostela. Díl 2 osaďte dveřmi 26 a dílem B, který vlepte za sdružená okna podle návodné kresby. Díl uzavřete a osaďte podezdívkami 21 (2x) a podstřešní římsou složenou z dílů 24 a 25. Věž zaklopte dílem 37 a střechou 38. Celek přilepte na půdorys a prozatím odložte.
Další částí bude kompletace obvodových zdí. Díl 5 vlepte do dílu 3, postupným lepením dílů 34, 35 a 36 na sebe vyrobte dveře, které vlepte do dílu 5. Pokračujte vlepením oken složených z dílů 31 (2x) a 32 (2x). Podle návodné kresby na díl 5 přilepte podstřešní římsu 23 a celek odložte.
Díl 8 vlepte do dílu 7, dále z dílů 31 (2x) a 32 (2x) vyrobte okna vlepte je do dílu 8, na celek přilepte římsu 23.
Vytvarujte díl 18 a přilepte jej na díl 6, do něho vlepte díl A. Nyní začněte kompletovat zdi, díl 19 vytvarujte a přilepte k dílu 7, dále k nim připojte díl 6, k němu přilepte díl 3. Vytvarujte díl 20 a přilepte jej na celek. Ten přilepte k věži a k půdorysu. Do dílu 9 vlepte díl 10, vytvarujte apsidu a vlepte do ní okno (díl 27 a 28), osaďte zeď římsou 33 a celek přilepte na díl 6 a půdorys.
Apsidu zaklopte střechou 39, místo pro přilepení střechy není na díle 6 naznačeno. Pozor, vrchol střechy není ostrý, ale obloukový!
Další částí stavby je předsíň. Do dílu 11 vlepte díl 12, dále zkompletujte okna díly 29 (2x) a 30 (2x) a vlepte je do dílu 12, díl 17 vytvarujte a přilepte na díl 11. Do dílu 15 vlepte díl 16, osaďte ho římsou 42 a celek připojte k dílu 11. Do dílu 13 vlepte díl 14, vytvarujte římsu 42 a přilepte ji na díl 13. Dveře - díl 26 - vytvarujte a vlepte do dílu 13, celek pak přilepte k dílu 11. Předsíň zaklopte střechou 40 a celek přilepte k dílu 8 a k půdorysu. Střechou 41 zaklopte hlavní stavbu.
Poslední částí stavby je nalepení parapetů na římsy - dílů 19 a 20, a to díly 42 (2x), díl 43 na díl 17 a díl 44 na díl 18. Podle návodné kresby přilepte kříž 45.