Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích
Sdílej
 
V loňském roce jste v ABC č. 11 a 21 našli vystřihovánky románských staveb, kostel sv. Mikuláše ve Vinci a rotundu Narození P. Marie v Holubicích. K těmto dvěma stavbám vám dnes přinášíme další památku románského stavitelství, tismický kostel Nanebevzetí P. Marie.

PŘEDLOHA MODELU
Obec Tismice naleznete nedaleko Českého Brodu. Uprostřed obce stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je zařazován mezi nejvýznamnější památky české románské architektury. (Románský sloh se ve středověku, v 11.-13. století, rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v zemích západní, jižní a střední Evropy.)


Dodnes není jasné, proč byl v takové malé raně středověké vsi postaven tak velký trojlodní bazilikální chrám. Je 13,2 metru dlouhý a 8,50 m široký. Za Jana Lucemburského (1296-1346) byl nedaleký Kostelec nad Černými lesy spolu s Tismicemi královským majetkem. Není vyloučeno, že tomu tak bylo i dříve, a tudíž mohl kostel založit král nebo někdo z královské rodiny na svém prozatímním sídle. Přesné údaje o době vzniku kostela se různí, nejpravděpodobnější období je přelom 12. a 13. století.
Zdroj: http://www.romarch.wz.cz/SOC/Tismice.htm

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Nejdříve si celou vystřihovánku narýhujte. Lomové hrany, které budete nařezávat z líce tisku, jsou označeny bílou šipkou. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou označeny černou šipkou. Červenými úhlopříčkami jsou označena místa výřezů.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Stavbu modelu začněte kompletací obvodové zdi 2, na kterou osaďte podstřešní římsy 4 a 5. Na plášť nalepte rám dveří 12. Vyříznutí otvoru pro dveře doporučujeme až po nalepení na díl 2. Z dílu 10 a 11 zkompletujte dveře a vlepte je do dílu 2. Do dílu 2 vlepte i dveře 9 a vlys 8. Okna, díl 13 (6x), jsou doplněna červenými čísly, která usnadní rozlišení špalet a jejich shodu s pláštěm baziliky. Do pláště vlepte okna 14 (14x). Plášť vytvarujte a uzavřete věže. Přilepením dílu 3 uzavřete celou obvodovou zeď a tvarově ji zafixujte přilepením na půdorys 1. Vytvarujte díly 6 (2x), 7 (2x) a nalepte je na čelní stranu kostela.

Pokračujte stavbou sakristie. Díl 15 podlepte díly 16, 17 a 18. Na díl 17 nalepte rám okna 24 a rám niky 22, na díl 16 nalepte rám dveří 26. Otvory opět vyřízněte až po nalepení. Nyní do stěny vlepte dveře 27, okno 25 a niku 23. Plášť vytvarujte a nalepte na něj podezdívku 19 a římsu 20. Celek přilepte k plášti a zaklopte dílem 21. Přilepte schůdek 28.
Další částí stavby jsou apsidy. Díl 29 podlepte dílem 30. Plášť vytvarujte a vlepte do něj okna 39 (3x) a 40 (3x). V horní části dílu 29 přilepte římsu 31 a celek přilepte na díl 3. Střední apsidu zaklopte dílem 32. Boční apsidy, díly 33 (2x), podlepte díly 34 (2x) a vlepte do nich okna 39 (2x) a 40 (2x). Vytvarované apsidy přilepte na díl 3. Zaklopte je díly 35 a 36, na které přilepte střechy 37 a 38.

Vytvarujte díl 42 a osaďte na něj římsu 45 a okna 46 (4x). Celek přilepte k plášti 2 a 3 a zaklopte pravou boční loď. Vytvarujte díl 41, osaďte římsu 45 a okna 46 (4x). K prodloužené části střechy přilepte díly 43, 44 a celek přilepte k dílům 2 a 3. Zaklopte levou loď a zároveň sakristii. Střední část kostela zastřešte dílem 47.

Zaklopte věže díly 48 (2x) a zastřešte je díly 49 (8x) a 50 (8x). Vytvarujte spodní část střechy a nahoře ji zaklopte díly 51 (2x). Na ně nalepte stříšky složené z dílů 52 (16x).

Podle návodné kresby vyrobte kříže, nabarvěte je zlatou modelářskou barvou a umístěte na model.