Hájovna

Sdílej
 
Dalším přírůstkem do sbírky historických vystřihovánek je hájovna z německé produkce přelomu 19. a 20. století.

O době vzniku vystřihovánky
Konec 19. a počátek 20. století papírovým modelům velmi přál a v Evropě nebyla téměř žádná země, kde by neznali papírové vystřihovánky. Během padesátiletého vývoje se modely dostaly na vysokou úroveň. Jejich tvůrci zpracovávali atraktivní náměty a modely často zabíraly i několik stránek. Vyznačovaly se kvalitním papírem a dokonalým barevným tiskem. Detailně prokreslený model hájovny, který vám přinášíme, je dokladem kvality německé produkce zmiňovaného období.

Návod na slepení

Vystřihovánka není náročná, ale vyžaduje trpělivost a preciznost při lepení. Začněte přípravnými pracemi, tedy narýhováním všech ohybových hran, vystřižením jednotlivých dílů a retušováním všech stříhaných a ostře ohnutých hran z viditelné lícové strany.
Sestavování objektu hájovny je velmi snadné a nemá žádná úskalí. Na slepenou obvodovou zeď osaďte střechu a na ni komín, který předem z rubu začerněte. Zručnější a zkušenější modeláři přilepí opatrně vyřezané ozdobné jelení hlavy s parožím na místo již namalovaných ozdob v obou štítech.
Slepený objekt hájovny přilepte na barevně upravenou pevnou podložku, i tentokrát se nám osvědčil pivní tácek. Kolem domu můžete osázet stromy, keře, květiny a postavit figurky pana hajného s jeho psem i zajíce běžícího kolem.