Motocykl Jawa Dandy 50

Motocykl Jawa Dandy 50
Sdílej
 
Model v měřítku 1:15 je poměrně složitý a je určen zejména pro zkušenější papírové modeláře. Motocykl má přední i zadní odpružení a natáčecí přední vidlici.

Jawa Dandy 50
Malý motocykl Dandy 50 začala v roce 1996 vyrábět vodňanská firma Motor Jikov. Původně byl stroj osazován motory Fichtel a Sachs, jež se licenčně vyráběly v Českých Budějovicích. Ty měly výkon pouze 2,6 kW a motocykl tak dosahoval maximální rychlosti 70 km/h. Později byl výkon motoru zvýšen na 4,1 kW a maximální rychlost vzrostla na 85 km/h. Stroj měl pětistupňovou převodovku, přední kolo o zdvihu 170 mm bylo bržděno kotoučovou brzdou, zadní bubnovou. Sedmnáctipalcová litá kola byla charakteristická třemi loukotěmi. V roce 1997 výrobu převzala firma Jawa a motocykly Dandy 50 začala vyrábět pod označením Jawa Union. Místo původního Sachse začal být motocykl osazován motorem Minarelli o výkonu 4,4 kW, který stroj dokáže hnát až stokilometrovou rychlostí.
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Před stavbou si pročtěte návod a během stavby se orientujte podle návodných kreseb. Hrany, které budete ohýbat z tisku vystřihovánky, jsou značeny plnou čarou a mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Ohyby do rubu vystřihovánky jsou značeny čerchovanou čarou (-.-.-.-). Přerušovanou čarou (----) jsou značeny obrysy ploch, na něž se budou jednotlivé díly lepit. Čísla těchto dílů jsou vždy vepsána uvnitř ploch. Výřezy a prořezy jsou značeny červenou úhlopříčkou, nebo krátkou čarou, u dílů 4x 71 červenými body. Z kulatého párátka o průměru 2 mm si připravíte: osu zadní vidlice, díl 10, délka 18 mm, čepy zadního odpružení, díly 2x 14, délka 5 mm, osu předního kola, díl 38, délka 20 mm, osu zadního kola, díl 37, délka 18 mm, a čep opěrky, díl 75, délka 10 mm. Párátko o průměru 1 mm použijte na osičky blikačů, díly 4x 72, délka 10 mm. Ze špejle o průměru 3 mm si připravte díly přední vidlice 2x 33 a 2x 34. Tvar těchto dílů je zakreslen ve vystřihovánce. Špejli také použijte na čep přední vidlice, díl 36, délka 18 mm. Dále si připravte měkké pružinky o vnějším průměru 2,5 mm a použijte je na díly 2x 35, délka 12 mm, a na díl 16, délka 8 mm. Z hliníkového drátu o průměru 2,5–3 mm vytvarujete řídítka, díl 88, a výfukové potrubí, díl 86. Oba díly jsou zakresleny ve vystřihovánce. Na rukojetě řídítek, díly 2x 92, délka 8 mm, a na koncovku výfuku, díl 85, délka 3 mm, použijte umělohmotné brčko černé barvy. Držáky zpětných zrcátek, díly 2x 95, vyrobte z kancelářské svorky.
NÁVOD NA SLEPENÍ

Začněte rámem 1, ke kterému přilepte spodní díl 2. Zadní část rámu ukončete dílem 4, do kterého vlepte vnitřní díl 5. Do dílu 2 vlepte také vnitřní díl 3. Rám dokončete vlepením vnitřních dílů 6, 7 a nechte proschnout. Dbejte na to, aby se rám nezkroutil do vrtule.
Zpracujte zadní vidlici z dílů 8 a 9. Na vidlici přilepte vytvarovanou horní část 11 a celek zpevněte přilepením vzpěry 12. Slepte zadní blatník z dílů 17 a 2x 18. Na boky blatníku přilepte stočené vymezovací válečky 2x 19 a hotový blatník vlepte na vyznačená místa na vnitřních stranách horní části vidlice 11. Pokračujte prodlouženou částí rámu 13, kterou přilepte na vyznačené místo na dílu 4. Na čepy (párátka) 2x 14 namotejte a zalepte pásky 2x 15 a tyto díly přilepte na vyznačená místa na dílech 13 a 11. Hotovou zadní vidlici vsuňte do rámu, díl 4, a zajistěte čepem (párátkem), díl 10. Proti vysunutí zalepte konce párátka lepidlem. Připravenou pružinku, díl 16, nasaďte na oba čepy 2x 14. Nyní ověřte funkci zadní vidlice, měla by jít volně stlačit a po uvolnění se vrátit do původní polohy.
Stočte a spojkou 45 slepte plášť zadního kola 44. Na plášť přilepte z jedné strany bok kola 46. Stočte a slepte vnitřní ráfek 47 a přilepte ho k boku 46. Kolo uzavřete přilepením druhého boku 46 a nechte pod mírnou zátěží proschnout. Vnitřek kola, díly 48P a 48L, slepte k sobě a vsuňte do proříznutých otvorů v ráfku 47, kde ho po usazení bodově přilepte. Slepte náboje kola, díly 2x 49 a 2x 50, a přilepte je na vyznačená místa na bocích 48P a 48L. Pozor, u zadního kola jsou obě čela náboje žlutá! Černožluté čelo 50 bude u předního kola z pohledu řidiče nalevo. Osu zadního kola 37 prostrčte levou stranou vidlice, dále vsuňte do vidlice hotové zadní kolo a zpracovaný řetěz, díl 20. Osu protáhněte těmito díly a po usazení a vycentrování kola konce osy zalepte. Konce řetězu přilepte na vyznačená místa na vidlici 8. Tím je zadní část motocyklu hotová a pustíme se do stavby přední vidlice.
Stočte a slepte pláště tlumičů 2x 31 a přilepte na ně spodní čela 2x 32 a zpevňovací pásky 2x 41. Na osazené části dílů 2x 33 a 2x 34 nasaďte a zalepte připravené pružinky 2x 35. Hotové celky nasuňte a usaďte do zpracovaných držáků („brejlí“) 29 a 30. Pozor, mezi oba držáky se musí vejít krk rámu motocyklu! Tuto část vidlice zatím odložte stranou a zpracujte přední kolo. Slepte ho stejným způsobem jako zadní, z dílů 44, 45, 2x 46, 47, 48P, 48L, 2x 49 a 2x 50. Osu předního kola 38 prostrčte jedním tlumičem, dále na osu nasaďte hotové kolo, brzdový kotouč, díly 39, 40, a druhý tlumič. Díly opět vymezte tak, aby se kolo otáčelo, a osu na koncích zalepte. Do takto připraveného celku vsuňte do tlumičů již hotovou horní část vidlice a zkontrolujte funkci odpružení. Pokud je vše v pořádku, nasaďte celou přední vidlici na krk rámu motocyklu a zajistěte ji čepem 36. Poslední prací na vidlici bude slepení předního blatníku, díly 42, 2x 43, a jeho přilepení mezi oba tlumiče, viz návodná kresba.
Nyní sestavte motor. Na zpracovaný díl 21 přilepte boční díly 22, 23, 24 a 25. Zpracujte hlavu válce, díl 26, a přilepte na ni pásky 2x 27. Palivovou soustavu 28 vsuňte do proříznutého otvoru v zadní části válce a zalepte. Nyní hotový motor vsuňte do rámu motocyklu, usaďte na vyznačených místech a přilepte.
Pokračujte horní částí motocyklu. Slepte sedadlo, díly 51, 52, 53 a 54. Sedadlo usaďte a přilepte na díly 1 a 13. Vytvarujte a slepte nádrž, díly 55 a 56. Horní část nádrže dokončete přilepením uzávěru, díly 57, 58 a 59. Hotový celek pak nasaďte na rám 1, na doraz k sedadlu, a přilepte.
Vytvarujte a slepte zadní kapotáž 60 a nasuňte ji podél rámu 13 pod sedadlo a přilepte k spodnímu dílu 51. Zpracujte zadní díl 62 a zespodu ho přilepte k zadní části dílu 13 a kapotáži 60. Pokračujte dokončením zadní části sedadla, díl 61, a přilepte ji k dílu 60 a 51. Všechny rubové strany, které budou vidět, začerněte barvou! Totéž platí i u ostatních dílů kapotáže. Slepte zadní brzdové světlo 63 a přilepte ho na vyznačené místo na dílu 62. Na tento díl ještě přilepte SPZ 65 a zástěrku 64.
Pokračujte přední kapotou motocyklu. Pečlivě vytvarujte a slepte díl 66. Zpevněte ho vlepením spodního dílu 69. Zpracujte přední světlo, díly 67, 68, a vlepte ho do vyříznuté přední části kapotáže. Do horní části kapoty vlepte přístrojovou desku 103. Hotový celek nasuňte shora na přední vidlici a přilepte chlopněmi na vyznačená místa na bocích nádrže 56. Pozor, kapota musí být vytvarovaná tak, aby se v ní vidlice mohla volně natáčet do stran! Střed kapotáže motocyklu dokončete díly 70P, 70L. Vsaďte je a přilepte k dílům 66, 55, 52, 53 a 60.
Zpracujte držák stojánku 74, vlepte do něj osu 75. Držák přilepte zespodu na rám 2. Stočte a slepte opěrku, díl 76, a přilepte k ní horní čelo 77 a spodní díl 78. Hotovou opěrku nasaďte na čep 75 a zajistěte maticí, kterou slepíte z dílů 80 a 81. Matici dotlačte na čepu tak, aby šlo stojánkem ztuha pohybovat. Dále přilepte na levou stranu motoru startovací páku 97 a řadicí páku, slepenou z dílů 98, 99 a 100. Na pravou stranu přilepte pedál brzdy 101. Zpracujte stupačky 4x 79 a přilepte je na vyznačená místa na rámu 1 a na zadní vidlici 11. Na jeden konec osiček blinkrů 4x 72 namotejte pásky 4x 73 a na druhý konec nasaďte na doraz a zalepte zpracované blinkry 4x 71. Hotové celky pak přilepte na vyznačená místa na dílech 61 a 66. Stočte a slepte plášť výfuku 82 a uzavřete ho díly 83 a 84. Na díl 84 dále přilepte koncovku (brčko), díl 85. Hotový výfuk vsaďte mezi díly 60, 62 a bodově přilepte. Orientujte se podle návodné kresby.
Z hliníkového drátu vytvarujte výfukové potrubí 86, jehož přibližný tvar je zakreslen ve vystřihovánce a jeho usazení je patrno z návodné kresby. Ze stejného drátu vytvarujete řídítka 88. Na vyznačená místa na řídítkách nasuňte a zalepte držáky páček a zpětných zrcátek slepených z dílů 2x 89 a 4x 90. Na konce řídítek nasuňte rukojetě (brčka), díly 2x 92, a zalepte je. Zpracujte páčky spojky a brzdy 2x 91 a přilepte je na vyznačená místa na držácích 89.
Slepte zpětná zrcátka, díly 2x 93 a 2x 94. Z kancelářské svorky vytvarujte díly 2x 95, jsou zakresleny ve vystřihovánce. Na spodní část drátku namotejte a slepte díl 2x 96 a na horní část osaďte zrcátka. Hotová zrcátka pak přilepte zesílením na vyznačená místa na držácích 2x 89. Nádobku na brzdovou kapalinu 102 přilepte na pravou stranu řídítek na doraz k dílu 90. Zpracujte úchyty řídítek 2x 87 a přilepte je na vyznačená místa na dílu 29. Po zaschnutí do úchytů vložte a upravte kompletní řídítka a napevno je zalepte.
Motocykl je hotov. Pro zpevnění a zvýraznění barev jej můžete natřít nebo nastříkat bezbarvým lakem. Pozor, pohyblivé části modelu lakujte zvlášť!