Malostranské mostecké věže

Sdílej
 
11. června jsme si připomněli 170 let od úmrtí Antonína Langweila, který v letech 1826-1834 vytvořil papírový model Prahy. Takto starou vystřihovánku náš archiv bohužel nenabízí, ale věříme, že vystřihovánka mosteckých věží, pocházející "až" z roku 1888, vám udělá také radost.

O VYSTŘIHOVÁNCE
Motiv pražské architektury se v nabídce papírových modelů neobjevoval příliš často. Langweil svůj model Prahy nepostavil jako stavebnici, ale jako jeden jediný originální kus. První známou vystřihovánkou inspirovanou pražskou architekturou jsou právě Malostranské mostecké věže. Arch s modelem pochází z Francie z vydavatelství Imagerie D́Épinal, Pellerin & Cie (majitelem rodinného podniku byl Jean-Charles Pellerin). Za povšimnutí stojí výrobní pořadové číslo archu - Nr. 1352. Označuje počet do té doby vydaných archů s vystřihovánkami v typové řadě Petites Constructions. Épinalské vydavatelství mělo těchto řad několik, např. Nouvelles constr., Grandes constr. či Le petit architecte. V Épinalu se archy s vystřihovánkami tiskly od roku 1840 do začátku první světové války.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Na první pohled jde o velmi jednoduchou vystřihovánku, která má ale několik úskalí. Před započetím stavby doporučujeme jednotlivé díly pečlivě prostudovat a představit si, jak a které díly k sobě patří. Upozorňujeme na drobné chyby ve značení čar pro ohýbání. Na vystřihovánce vidíte tři typy čar: Podle plné čáry stříháte nebo tato čára vyznačuje místa pro nalepení jiného dílu. Čára přerušovaná označuje ohyb od sebe a čára přerušovaná s křížky označuje ohnutí k sobě. Právě tímto typem čáry jsou omylem označeny chlopně na dílu střechy vyšší věže a vnitřní stěny průchodu. Proto si dejte pozor, až budete jednotlivé čáry hran rýhovat.
Začněte s lepením obou věží a spojovací bránou mezi nimi. Pro usnadnění práce si můžete vlaječky na vrcholu menší věže před slepením střechy oddělit a dodatečně je natupo přilepit. Pokračujte sestavením nárožních věžiček. Po slepení všech čtyř vikýřů zjistíte, jak nepřesně jsou nakresleny. Budete je muset mírně sestřihnout včetně chlopní. Pokud byste tak neučinili, vznikne velká mezera mezi střechou a spodním okrajem vikýře. Nyní zbývá poslední fáze a tou je nalepení obou věží na podložku a oživení figurkami.
Netroufáme si říci, že díly s terénem byly épinalskou specialitou, ale je pravda, že jiné nám doposud známé vystřihovánky architektury z konce 19. a počátku 20. století takové díly neobsahují.


HISTORICKÉ VYSTŘIHOVÁNKY V ABC

Lesovna 20/2004
Mešita s minaretem 22/2004
Most 3/2005
Hrad Papírštejn 7/2005
Plovárna 13/2005
Zámek 23/2005
Pevnost 24/2005
Městská brána 20/2006
Středověký hrad 1/2007
Hájovna 5/2007