FIREBOX CAS 24 Tatra 815 6x6

FIREBOX CAS 24 Tatra 815 6x6
Sdílej
 
Po jeřábech a tahači v měřítku 1:300 (ABC č. 2) si dnes můžete slepit další model ve vámi žádaném měřítku, tentokrát 1:100.


Model lze navíc slepit v jednoduché a složitější verzi, takže si na své přijdou snad opravdu všichni.

Předloha modelu


Předlohou naší vystřihovánky je konkrétní hasičský vůz, jenž patří dobrovolnému hasičskému sboru ve Rtyni v Podkrkonoší. Jde o přestavbu klasické Tatry 815, jejíž kabina byla vyměněna za prostornější, protože byla pro potřeby hasičů příliš malá. Podobných přestaveb hasičských vozů u nás mnoho nenajdete. Vůz CAS 24 je postaven na podvozku Tatry 815 6x6.

Technická data

Délka vozidla: 8570 mm
Šířka vozidla: 2500 mm
Výška vozidla: 3300 mm
Výkon motoru: 235 kW při 2200 ot./min.
Počet míst k sezení: 1+5
Nádrž na vodu: 6000 l
Nádrž na pěnidlo: 400 l


PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Model je možné sestavit ve dvou variantách - díly podložené oranžovou barvou jsou určeny k sestavení jednoduché verze, díly podložené modrou barvou jsou určeny pro složitější verzi.

Na stavbu modelu budete potřebovat: nůžky, pravítko, nožík (odlamovací nůž) na nařezávání hran a vyřezávání dílů z plochy listu, pinzetu, disperzní lepidlo (např. Herkules), vteřinové lepidlo pro lepení kovových dílů, špejle o průměru 2 mm a 3 mm, drátek o průměru 1 mm.

Místa ohybu papíru označená černými trojúhelníčky budete nařezávat z líce tisku a ohyby značené bílými trojúhelníčky budete nařezávat z rubu tisku (počátek a konec čáry si přenesete propíchnutím). Před slepením dílu je vhodné jeho hrany zatřít patřičným odstínem vodové barvy. Každý díl po vystřižení vytvarujte na sucho. Ověříte si tím správnost nařezání hran i sestavení. Oblé části tvarujte přes hranu stolu nebo pomocí např. tužky. Výřezy z ploch jsou značeny červenou úhlopříčkou a místa nastřihnutí červenou úsečkou.

Ze špejle o průměru 2 mm si připravte díly 14, 15. Ze špejle o průměru 3 mm vytvořte díl 16. Špejli zbruste tak, aby příčný řez tvořil elipsu. Z drátku o průměru 1 mm si připravte díl 31. Díly 5 a 10 podlepte kartonem o tloušťce 1 mm. Pokud budete stavět složitější variantu, připravte si ještě osy kol z drátku natřeného na černo o průměru 1 mm a délce 24 mm. Dále si připravte z drátku o průměru 1 mm díl 30c. Díly 23 a 32 podlepte kartonem o tloušťce 1 mm.

NÁVOD NA SLEPENÍJednoduchá verze (oranžové díly)


Práci na modelu začněte slepením podvozku 1. Slepenou kabinu 2 osaďte na hotový podvozek 1. Pokračujte nástavbou 3. Nezapomeňte naříznout chlopeň uprostřed dílu, naříznutí není vyznačeno. Rubovou stranu zábradlí ohněte a přilepte na rub nástavby. Po zaschnutí lepidla vystřihněte (vyřízněte) horní část zábradlí.

Dále si připravte podlepený díl 5. Před jeho vyříznutím udělejte otvory pro vodní dělo a výfuk (jsou vyznačeny červenými úhlopříčkami). Vyříznutý díl 5 vlepte do dílu 3. Tento celek doplňte v zadní části dílem 4. Hotovou nástavbu přilepte na podvozek 1. Lepte postupně, nejprve jeden bok a pak druhý. Vzájemná poloha dílů je na dílu 1 vyznačena bílými blatníky.

Nástavbu doplňte bednou 6 a žebříkem 7. Na zadní část nástavby můžete nalepit žebřík - díl 12. Z dílu 8 slepte rezervní kolo a nalepte ho na vyznačené místo na dílu 1, za kabinu 2. Pokračujte vzduchovým filtrem 9. Sání 11 před nalepením podlepte třemi vrstvami kreslicí čtvrtky.

Čtvrtky na sebe nelepte přímo, ale díl vždy vytvarujte a teprve pak nalepte další vrstvu čtvrtky. Kdyby se díl rovnou nalepil na tak silnou vrstvu papíru, nedal by se pak tvarovat. Hotové sání nalepte na střechu 2 a bodově přilepte na filtr 9. Vodní dělo sestavte z dílů 13, 14 a 15. Model dokončete nalepením výfuku 31 a majáku 16. Na model můžete nalepit podlepený nárazník 10.


Složitější verze (modré díly)


Práci začněte narýsováním úsečky z rubu dílu 21. Koncové body jsou vyznačeny krátkými čárkami na krajích dílu. Na rub dílu 21 v oblasti spodní části dílu (pod vyznačenou úsečkou) nalepte pásek tmavě šedého papíru a nechte pod zátěží proschnout. Dále udělejte otvory v dílu 18 vyznačené červenými puntíky.

Podvozek 18 slepte a osaďte na rám 17. Hotový celek nechte zaschnout pod lehkou zátěží, aby se nezkroutil. Na kabinu 19 nalepte nárazník 20. Lepení začněte přilepením chlopničky na díl 19. Hotovou kabinu s blatníky nalepte na podvozek z dílů 17 a 18.

Dále si připravte podlepený díl 23. Před jeho vyříznutím udělejte otvory pro vodní dělo a výfuk. Otvory jsou vyznačeny červenými úhlopříčkami. Vyříznutý díl 23 vlepte do dílu 21. Dále nalepte do dílu 21 na přenesenou úsečku podlepený díl 32 tak, že bílý obdélník bude v přední části nástavby, po směru jízdy.

Vzniklý celek doplňte v zadní části dílem 22. Hotovou nástavbu přilepte na podvozek. Na nástavbu nalepte krabici 24 a žebřík 25. Vodní dělo sestavte z dílů 13, 14 a 15. Nástavbu můžete v zadní části doplnit žebříkem z dílu 26.

Do podvozku vlepte připravené osičky. Na kola si připravte kancelářský papír nařezaný na pásky široké 3 mm. Kolo vytvořte natáčením pásku na špejli o průměru 2 mm. Pásek na špejli nepřilepujte! Na stočené pásky nalepte boky kol 33 (6x) a 34 (6x). Běhouny natřete černou temperou nebo tuší. Hotová kola přilepte na osičky. Rezervní kolo sestavte stejně, z pásku, dílů 28 a držáku 27. Vzduchový filtr sestavte z dílu 9. Sání 11 před nalepením podlepte třemi vrstvami kreslicí čtvrtky.

Čtvrtky na sebe nelepte přímo, ale díl vždy vytvarujte a teprve pak nalepte další vrstvu čtvrtky. Kdyby se díl rovnou nalepil na tak silnou vrstvu papíru, nedal by se pak tvarovat. Sání 11 nalepte na kabinu 19 a bodově na díl 9. Dále na podvozek nalepte nádrž z dílu 29. Poloha je dána kresbou na dílu 1 z jednoduché verze. Výfuk sestavte z dílů 30a, 30b a 30c. Hotový výfuk přilepte bodově, podle kresby na dílu 1, na díl 17. Nakonec osaďte maják 16.

Konstrukce a slepení modelu František Sochor