Mafián, závěs na kliku v gangsterském stylu

Mafián, závěs na kliku v gangsterském stylu
Sdílej
 NÁVOD

Po obvodu vystřihni obrys klikovky. Klikovku přelož v místě označeném plnou čarou, slep ji k sobě a nech pod zátěží proschnout. Klikovku najdeš v ABC č. 20