Petronas Towers

Petronas Towers
Sdílej
 
Slep si originální sérii mrakodrapů z ABC! Třetí největší mrakodrap světa v měřítku 1:1750.


Tento mrakodrap je výškou 378 m, podle kritéria měření budovy bez antén, třetí nejvyšší budovou světa (s anténami měří 452 m). Dvě věže se tyčící k nebi od roku 1998 a jakoby vedou až mezi bílé mraky honící se po modré obloze. Jsou ocelově šedé a připomínají věže chrámu. To bylo cílem malajské vlády. Pro ni se mrakodrap stal nejen symbolem nově budovaného moderního centra Kuala Lumpuru, ale i výrazem islámské architektury. Díky architektovi Cesarovi Pellimu zůstanou Petronas Towers navěky vstupní branou do "megapole budoucnosti".

Budovu jste mohli vidět také ve známém filmu Past (1999), kde Catherine Zeta-Jonesová měla za úkol přistihnout Seana Conneryho při vyloupení banky umístěné právě v Petronasových věžích.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Návod (pdf)


Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovanou čarou (-.-.-), opatřenou mimo kresbu dílu bílou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen. Párové díly jsou označeny shodným číslem s písmenem L – levá strana nebo P – pravá strana.

NÁVOD NA SLEPENÍ


Návodná kresba 1 (pdf)
Návodná kresba 2 (pdf)
Podstavec (pdf)Celá stavba je tvořena dvěmi samostatnými věžemi, které vycházejí z poměrně velké základny a jsou propojeny mostem.

Stavbu začněte zpracováním věží. Jsou téměř shodné, liší se pouze v plášti spodního dílu věže 1P a 1L, kterým jsou věže spojeny se základnou a propojovacím mostem. Proto popíšeme stavbu pouze jedné z nich.

Věž se skládá ze čtyřech zmenšujících se osmibokých hranolů, na něž nasedá zakulacený osmiboký jehlan zakončený stožárem. Začněte spodním největším hranolem, který vytvarujte z pláště 1P (1L), zevnitř připojte spodní základnu 2 a shora uzavřete dílem 3. Obdobným způsobem pokračujte u dalších hranolů. Druhý hranol je tvořen pláštěm 4 a základnami 5 a 6, třetí pláštěm 7 a základnami 8, 9 a nakonec třetí vytvořte z pláště 10 a uzavřete díly 11 a 12. Vytvořené hranoly slepte k sobě tak, aby byly v ose. Pečlivě zpracujte vrch věže, který je tvořen zakulaceným jehlanem 13. Na jeho vrchní část umístěte stožár, jenž vytvoříte přeložením a slepením dílu 14. Těsně k věži přiléhá tubus, sahající do tří čtvrtin spodního hranolu. Plášť tohoto válce vytvarujte z dílu 15. Pro lepší uchycení k dílu 1 zafixujte rozteč chlopní pomocným dílem 16. Zespodu válce 15 připojte základnu 17 a shora uzavřete dílem 18. Tubus opatrně připojte k věži a nechte důkladně proschnout. Obdobně postupujte při stavbě druhé věže.

Konstrukci základny začněte střechou 19, ke které připojte vstupní část 20, levou stranu 21, pravou stranu 22 a zadní vstup 23. Vytvořený celek provlečte vystřiženým otvorem v podstavci 24 a spojte pomocí chlopní. Na střechu základny umístěte na vyznačené místo pečlivě zpracovanou kopuli 25. Po proschnutí můžete k základně připojit již zhotovené věže. Pozor, aby nedošlo k jejich prohození! Nakonec zbývá věže propojit spojovacím mostem 26, který je zespodu podepřen vzpěrami. Ty vytvořte slepením rubových stran dílů 27 a 28 k sobě.
NÁVRH, KONSTRUKCE A SLEPENÍ: Antonín Krejčíř


SÉRIE MRAKODRAPY V ABC(1. Taipeo 101 - ABC 24/2008 )


2. Petronas Towers - ABC 25-26/2008
3. Sears Tower - ABC 1/2009
4. John Hancock Center
5. Bank of China Tower
6. Mrakodrap ABC