Motorový vůz M 286.0

Motorový vůz M 286.0
Sdílej
 
Motorové vozy řady M 286.0 byly určeny pro provoz motorových rychlíků a osobních vlaků. Jako řada 850 jezdí v Česku i na Slovensku dodnes.

První prototyp s původním označením M 283.1 (později byl po konstrukčních úpravách přeznačen na M 286.0) byl vyroben v roce 1964. První prototyp vozu je stále v provozu, je v současnosti označen řadou 850 001 - 9 a posloužil jako vzor pro tento model.

TECHNICKÁ DATA
Max. rychlost: 110 km/hod.
Hmotnost obsazeného vozu: 59 100 kg
Délka: 24,790 m
Výkon motoru: 515 kW
Přenos výkonu: hydrodynamický
Počet míst k sezení: 48
Počet míst k stání: 50

Dokončení vystřihovánky najdete v příštím ABC č. 9

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Model lze sestavit i ve složitější variantě s prosklenými okny a vnitřním vybavením. Čísla dílů pro složitější variantu jsou podložena modrou barvou.

1. Z kulatých párátek o průměru 2 mm připravte osy dvojkolí 42 (4 kusy), osy nárazníků 31 (4 kusy), rozměry a zbarvení najdete v kresbě vystřihovánky. Ze špejle o průměru 3 mm vyrobte otočný čep podvozku 57 (2 kusy). Z drátu o průměru 0,5 mm vyrobte hák 87 a madla 83, 84, 85 a 86, rozměry a tvarování jsou opět v kresbě.

2. Díly 21 a 45 podlepte čtvrtkou. Pro složitější variantu nebudete používat díly 21. Díly 15, 16, 35 a 39 podlepte kancelářským papírem.

3. Na rub dílu 14 přeneste pomocné úsečky A-A, na rub dílů dílů 15 a 16 úsečky B-B, na rub dílu 10 úsečky C-C, D-D, E-E, a na rub dílů 3 a 6 úsečky F-F.

4. Model má několik variantních dílů. Lze použít variantní hák 87, madla 83, 84, 85 a 86, tabulky s řadovým číslem 76.

5. Středy na dílech jsou označeny krátkou úsečkou. Vždy dbejte, aby středy na slepovaných dílech navzájem lícovaly.

6. Orientace vozu a jednotlivých dílů je naznačena červenými šipkami.

Následující platí jen pro složitější variantu:

1. Podlepte díly 1, 4 a 7 světle šedým papírem (např. ze sady barevných papírů), neměl by být hrubší než 80 g/m2. Po dokonalém proschnutí opatrně vyřežte okna v dílech 1, 4 a 7.

2. Na průhlednou fólii okopírujte nebo nakreslete zasklení oken, díly 77 (2 kusy), 78 (2 kusy), 79 (4 kusy), 80 (2 kusy), 81 (2 kusy) a 82 (1 kus). Fólii 77 lepte sekundovým gelovým lepidlem zevnitř na díly 1, 4. Do dílu 7 fólii vlepte až po jeho slepení a vytvarování skříně vozu.

3. V návodné kresbě není vyznačeno umístění jednotlivých dílů vnitřního zařízení, je ale přehledně označeno přímo na dílech 2, 5, 15 a 16, na které se toto zařízení bude lepit.

4. Z rubu začerněte díly 57.

 

Motorový vůz M 286.0 •  Václav Jirásek

NÁVOD NA SLEPENÍ

SKŘÍŇ VOZU

Společný postup:

1. Sestavte čelo vozu. Vystřihněte a vytvarujte díl 1, k němu zespodu přilepte slepený díl 2 tak, aby byl z vnitřní strany dílu 1. K horním chlopním dílu 1, opět z vnitřní strany, přilepte rozložený díl 3. Dbejte na přesné lícování středů jednotlivých dílů. Po proschnutí díl 3 slepte. Chlopně dílu 3 musí směřovat nahoru, bude se na ně lepit střecha. Sestavu nechejte pod malou zátěží dobře proschnout.

2. Stejným způsobem zpracujte záď vozu z dílů 4, 5, 6.

Složitější varianta:

1. Na podlahu přídě nalepte díly 50, 51, 52 a na podlahu zádě díly 53, 54, 55.

2. V dílu 7 vyřežte otvory pro ventilaci, z dílů 58, 59, 60, 61 a 62 sestavte žaluzie a vlepte do otvorů v dílu 7. V dílu 7 vystřihněte nakreslené schody pode dveřmi pro nástup cestujících.

Společný postup:

1. Na díl 7 nalepte chlopně 8 a 9. Ke chlopním přilepte sestavené čelo a záď, pozor na orientaci. Lepte přesně, jinak se vám skříň zkroutí. Celek položte na bok a lehce zatižte, nechejte dobře proschnout.

2. Následující práce dělejte pomalu a přesně, závisí na ní symetrie skříně. Vždy si postup vyzkoušejte bez lepení, střechu musíte postupně tvarovat a přizpůsobovat tak, aby se vytvořil co možná nejhladší oblouk střechy. Buďte trpěliví.

3. Vystřihněte střechu 10, průsečík úseček C-C, D-D, E-E označuje, kam až bude třeba krajní výřez prostřihnout. Do výřezů vlepte chlopně 12 a 13 a střechu vytvarujte do oblouku, ale NESLEPUJTE! Připravený díl 10 nalepte na chlopeň 8 na doraz k dílu 7, nejprve díly přilepte v místě středů, přesně je vyrovnejte a potom přilepte zbytek. Nechejte krátce proschnout. Střední část dílu 10 přilepte k chlopním dílu 3 tak, aby středy dílů přesně lícovaly. Zároveň díl 10 tvarujte a dbejte, aby díl nezasahoval do již hotového čela vozu. Po proschnutí přilepte k dílu 3 zbylé části střechy postupně od středu k okrajům. Lepte střídavě vždy levou a pravou stranu. Nesnažte se ohýbat díl násilím, vhodným tvarováním se střecha přizpůsobí.

4. Stejným postupem sestavte a přilepte střechu zádě z dílu 11.

5. Celek položte na bok a pod lehkou zátěží nechejte proschnout.

Složitější varianta: Nyní vlepte do skříně příčky 65 a 68. Chlopně těchto dílů lepte zespodu na díl 2 (5). Vlepte do sestavené skříně okenní fólie, řiďte se návodnou kresbou. Fólii 79 (WC) z rubu natřete bílou barvou.

RÁM VOZU

Složitější varianta:

V díle 14 vystřihněte otvory pro schody, jsou vyznačeny pouze čarami.

Společný postup:

1. Vystřihněte díl 14 a z rubu na něj mezi úsečky A-A nalepte díly 15 a 16. Díly 15 a 16 musí díl 14 přesahovat na obou koncích v místech označených úsečkami B-B. Díly orientujte podle červených šipek. V místech přesahu nalepte z rubu na díly 15 a 16 díly 17. Celek dobře zatižte a nechejte proschnout. Podélníky 18 zpracujte a slepte do tvaru písmena T. Slepené díly podélně po obou stranách dobře zatižte a nechejte dokonale proschnout, jinak se budou kroutit.

2. Hotové podélníky 18 přilepte na díl 14, opět dobře zatižte a nechejte proschnout. 3. Z dílů 19 a 20 sestavte čelníky a ty nalepte zespodu na čela rámu 17. Do otvorů v rámu vlepte osy otáčení podvozků 75.

Jednodušší varianta:

Výztuže 21 nalepte na díly 15 a 16, lepte na místa určená pro díly 63, 64, a 66. Boční chlopně přilepte na okraje rámu.

Složitější varianta:

Po proschnutí nalepte na rám příčky 63, 64, 66, 67, skříň 70, stěny WC 69, motor sestavený z dílů 73 a 74 a sestavené sedačky 71 a 72.

Společný postup:

1. Následuje nasazení skříně vozu na rám a její přilepení. Opět pracujte pomalu a předem všechno zkoušejte bez lepení.

2. Skříň a rám správně orientujte. Nasaďte skříň na rám, zarovnejte je podle vystouplé části pod středními vstupními dveřmi, musí přesně lícovat levá i pravá strana. Přitom dbejte, aby čela skříně dosedala na rám. Nejprve přilepte skříň k rámu v místě levých dveří, nelepte hned celou bočnici, opět vše vyrovnejte a sestavu slepte v místě pravých dveří. Sestavu položte na bok a nechejte pod zátěží dobře proschnout.

3. Nyní vyrovnejte čelo skříně s čelem rámu, středy obou dílů musí lícovat a oba díly k sobě přilepte. Spoj nechejte proschnout tak, aby se vám neposunul. Následně vyrovnejte a slepte zádě obou dílů. Po proschnutí k sobě slepte skříň i rám po celé délce. Sestavu položte na bok, dobře vyhlaďte lepená místa, celek zatižte a nechejte důkladně proschnout.

4. Zpracujte nadstavbu 28 a přilepte ji na vyznačené místo na střechu vozu. Červený pás 29 nalepte na střechu 11 tak, aby vytvořil s červeným pásem na střeše skříně jeden celek.

5. Zpracujte díly 22 a 23 a nelepte je na čelníky, řiďte se návodnou kresbou.

6. Z dílů 31, 32, 33 sestavte nárazníky, na ně navlékněte slepené díly 34 tvarovanou stranou směrem ke skříni a celek vlepte do otvorů v čelnících vozu. Díly 34 natočte tak, aby kopírovaly tvar čelníku a přilepte na doraz k čelníkům. Sestavte světla z dílů 26 a 27 a nalepte je na čela vozu – pozor na barevné rozlišení. Z dílů 24 a 25 vyrobte reflektory a ty přilepte na vyznačená místa na střeše čel vozu. Tamtéž rovněž nalepte kryty houkaček 30. Zpracujte hák a šroubovku 49 a nalepte je na čelníky vozu. Vzduchové hadice 48 rovněž nalepte na místa vyznačená na čelnících vozu.

PODVOZKY

Společný postup:

1. Zpracujte hnací podvozek, díl 35 a 36 slepte, zatižte a nechejte proschnout. Podvozek vytvarujte a uzavřete dílem 37. Na díly 37 nalepte písečníky sestavené z dílů 38. Podobně zpracujte běžný podvozek z dílů 39, 40 a 41. Běžný podvozek písečníky nemá.

2. Z dílů 43, 44, 45, 46 a 47 sestavte kola. Díl 47 namotejte bez lepení na špejli, vložte do slepeného dílu 43, volným koncem díl 47 přilepte zevnitř k dílu 43, díl 47 rozviňte po obvodu dílu 43 a zafixujte lepidlem. Takto vytvořený běhoun kola uzavřete dílem 44 a celek nalepte na slepené díly 45 a 46. Hotová kola nasuňte na osy dvojkolí 42 a vycentrujte. Rozchod kol je 16,5 mm. Kola přilepte.

3. Hotová dvojkolí nasuňte do otvorů v rámu podvozků. Podvozky nasuňte na osy otáčení 75, podvozek hnací musí být na čele vozu.

Složitější varianta:

Z dílů 56 a 57 sestavte schody a vlepte je pod vstupní dveře.

KONSTRUKCE Luboslav Šléška
SLEPENÍ Michal Kavalier
ŘADA technika
SÉRIE vlaky
NÁZEV Motorový vůz M286.0
ROZMĚRY V CM D 29 V 5 Š 4
DOBA PŘÍPRAVY ± 40 hodin
NÁROČNOST 5

 

Motorový vůz M 286.0 •  Václav Jirásek

Klíčová slova:
vlak, model