Londýnský most Tower Bridge

Sdílej
 

Londýnský most Tower BridgeMost, který vám chceme naší vystřihovánkou představit, zná asi většina z vás. Nachází se v Londýně, hlavním městě Velké Britanie, a je nejznámější ze všech devatenácti londýnských mostů, které vedou přes řeku Temži. V letech 1886 - 1894 ho postavili sir Horace Jones a Wolfe Barry. Jeho střední část je tvořena dvěma věžemi spojenými sklápěcími mostovkami, které umožňují proplutí i velkých námořních lodí. Lávka pro pěší je ve výši 43 metrů nad nejvyšší - přílivovou - hladinou. Jeho střední sklápěcí část má šířku 62 m a obě krajní zavěšené příbřehové části mají každá délku 82 m. Most, který se stal světově známým symbolem města, jsme zpracovali jako vystřihovánku v měřítku 1 : 300. Postavení modelu bude náročné na čas i modelářskou zručnost, odměnou však bude atraktivní stavba s funkčním ovládáním obou mostovek. Model doprovázíme technickým výkresem osazení pilířů mostu, který je rozdělen do dvou částí s vyznačením potřebných výřezů pro pilíře. Barevnému odlišení na světlemodrou a žlutou část odpovídá odlišení obou věží: jedna má barevné podložení čísel dílů ve vystřihovánce a návodné kresbě modré, druhá žluté. Technický výkres (dole na této stránce) si nechte zvětšit na 200 procent. Obě věže jsou naprosto stejné, proto označení čísel dílů je platné pro stavbu obou. V průběhu stavby budete potřebovat dvě špejle o délce 45 mm a zátěž, nejlépe ploché rybářské olůvko o váze 20 g - 2 kusy. Nejobtížnější částí stavby bude zpracování předních, zalomených částí pilířů. Jejich osazení na půlkruhové oblouky pilířů jsme záměrně nevyznačili - méně zruční modeláři je dělat nemusí. Podrobně se o těchto úpravách zmíníme při stavbě mostních pilířů. Pokračování návodu a vystřihovánky v příštím čísle