Kolové obrněné vozidlo M20

Sdílej
 
ARMÁDY USA Dokončení návodu a vystřihovánky z minulého čísla

Kolové obrněné vozidlo M20Celek zatím odložte a vyrobte šest stejných kol - popíšeme proto zhotovení jednoho kola. Vytvarujte a uzavřete vnější ráfek 6, do kterého zalepte vnější disk 7, na který přilepte bok kola 3. K běhounu pneumatiky 5 přilepte nejdříve z jedné strany, pak i z druhé zkosení pneumatiky (2x) a vzniklou část přilepte na díl 3. Vytvarujte a uzavřete vnitřní ráfek 2, zalepte do něj vnitřní disk 1 a k němu přilepte druhý bok kola 3. A nyní už můžete vnitřní stranu připojit k vnější, tj. lepíte díl 3 na díl 4. Vytvarujte a uzavřete díl 8, přilepte k němu díl 9 a oba díly osaďte dílem 9 na kolo, tj. na vnější disk 7, kde je místo pro přilepení vyznačeno. Kdo bude chtít, může na kola přilepit ještě vzorek pneumatiky, tj. díl 20 (6x). Způsob přilepení je patrný z návodné kresby. Připomínáme, že díl 20 je o něco delší, než bude potřebné, a proto ho po přiložení "nasucho" zkraťte. Do konstrukce prostřední a zadní osy nasuňte vlastní osu ze špejle, tj. díl 18 (2x); usaďte ji tak, aby z obou stran vyčnívala stejně, a pak ji přilepte napevno k dílům 1 a 2. Po proschnutí na osu 18 navlékněte zpracované zarážky 11 (4x) a přilepte podle nákresu uvedeného ve vystřihovánce. Po proschnutí nasaďte dvě kola na držáky přední osy a zvenčí na osy 16 navlékněte zpracované zarážky 10 (2x) tak, aby se kola na ose volně otáčela, a pak zarážky k osám 16 přilepte napevno. Obdobně nasadíte na prostřední a zadní osu zbylá čtyři kola a stejným způsobem je zajistíte posledními čtyřmi zarážkami, tj. díly 10, které rovněž přilepíte k osám 18 napevno. Vozidlo už máte pojízdné - přední kola mohou zatáčet do stran a obrněnec se pohybuje vpřed a vzad. Kola jsou osazena, a můžete proto pokračovat opět na části "A", která má čísla dílů podložena modrou barvou. Zpracujte levý přední blatník: zkompletujte dolní okraje dílů 93 a 94, pak díl 94 přilepte k 93 a hotový blatník osaďte na vozidlo, tj. díl 93 přilepte na chlopeň dílů 18 a 25 s hvězdičkou a díl 94 k chlopni dílu 63. Stejně zpracujte pravý přední blatník z dílů 95 a 96; přitom díl 95 lepte na díly 26 s hvězdičkou a 19 a díl 96 připojte k chlopni dílu 64. U levého zadního blatníku opět zkompletujte okraje dílů 97 a 98, pak oba díly spojte a osaďte na bok vozidla. Díl 97 lepte na chlopně dílu 28 a k dílu 15; díl 98 lepte na díl 63. Zpracujte pět dílů 72 a přilepte je na vyznačená místa na dílu 47 a na díl 28. Stejným způsobem zpracujte pravý zadní blatník z dílů 99 a 100, přičemž díl 99 lepte na díly 29 a 15 a díl 100 na díl 64. I tady osaďte dalších pět zpracovaných dílů na vyznačená místa na dílu 99 a 29. Z části "A" zbývají díly 60 (2x) a S8 (2x), které zpracujete a osadíte jako poslední. Kolové obrněné vozidlo M20Poslední částí je část "C", jejímž obsahem jsou doplňky a výzbroj. Musíme předeslat, že podle dobových fotografií "obkládali" vojáci přední stranu prázdnými kanystry, truhlíky, chlebníky, složenými stanovými dílci apod., které byly připevněny na pancíři pro zesílení ochrany před kulometnými střelami. Toto dodatečné vybavení se týkalo i zádě, kde se kromě zmíněných předmětů objevovala i náhradní kola. Z těchto předmětů jsme připravili dva chlebníky, dva balíky stanových dílů a dvě bedničky na střelivo. Chlebníky a stanové dílce můžete osadit na vozidlo, pokud budete chtít. Bedničky mohou být umístěny uvnitř bojového prostoru podle návodné kresby, nebo je můžete (pokud je prohlásíte za prázdné) umístit na vozidlo. Pak doporučujeme jednu umístit mezi světla na přídi a druhou položit na záď. Začneme proto s návodem na zhotovení těchto bedniček na střelivo: Zpracujte díl 33 (2x) a na vyznačené místo přilepte zpracované držadlo 34 (2x). Stanové dílce: Vytvarujte a uzavřete díl 40 (2x), ke kterému připojíte oba boky 39 (4x); pro každý balík zkompletujte dva řemeny 41 (4x), které podle návodné kresby přilepíte na vyznačená místa na dílech 40 (2x). Kdo je bude chtít upevnit na vozidlo podle návodné kresby, zpracuje další dva řemeny 42 (2x), přilepí po jednom na řemeny každého balíku - viz návodná kresba - a pak zavěsí na držáky 58 (2x). Chlebníky: Vytvarujte a uzavřete díl 37 (2x), ke kterému přilepte jeden bok 35 (2x) a jeden bok 36 (2x). Zkompletujte řemen 38 (2x), přilepte na vyznačená místa na bocích obou chlebníků a pak je zavěste na vozidlo buď podle návodné kresby (kde jsou řemeny přilepeny zevnitř krytů světel), nebo je uložte do bojového prostoru, případně zavěste někam podle vlastní fantazie. Výzbroj začněte zpracováním oběžného kruhu i s jezdcem pro kulomet. Vytvarujte a uzavřete díl 1, přilepte k němu dolní část kruhu (díl 2) a zakryjte horní částí (dílem 3). Zpracujte hlavní část jezdce (díl 16), pak do zkompletovaného dílu 15 zalepte zpracovaný díl 32. Podle návodné kresby umístěte díl 16 na oběžný kruh a zajistěte připojením spojených dílů 15 a 32. Ověřte funkci: jezdec má po oběžném kruhu popojíždět kolem dokola. Zpracujte nosič kulometu 17, zalepte do něj zkompletovaný díl 18 a pomocí špendlíkové osy S5 jej osaďte na jezdce (z dílů 15, 16 a 32). Osu nasaďte do držáku a protáhněte jezdcem: hlavička špendlíku bude nahoře v nosiči a osu, která bude na dolní straně přesahovat z jezdce, zalijte acetonovým lepidlem. Ověřte funkci: nosič se na jezdci má otáčet kolem osy S5 o 360°. Celek zatím odložte a sestavte kulomet: Díl 20 zalepte do 19 a díl 19 zkompletujte. Zpracovaný díl 21 osaďte na vyznačené místo na dílu 20, ke kterému ještě připojte zpracovanou rukojeť z dílů 22, 23 a zkompletovaný díl 24. Hlaveň ze špendlíku S7 oblepte dílem 25, na který ještě přilepte zpracovaný díl 26. Hlaveň pak nasuňte do dílu 24, ke kterému ji přilepíte - celý postup je přehledně zachycen v návodné kresbě. Pokračujte zkompletováním dílu 27, který připojte k celku na vyznačené místo na dílu 19. Zpracujte díl 30, osaďte jej na zkompletovaný díl 29, kde je místo pro přilepení vyznačeno, a hotový zásobník nasuňte a zalepte do zpracovaného držáku 28. Držák se zásobníkem připojte ke kulometu: díl 28 lepte na 27 a pak už můžete celek osadit na držák z dílů 17, 18 pomocí osy ze špejle S6 (průměr 1,5 mm - získáte sbroušením kulatého párátka). Osu S6 protáhněte levou stranou dílu 17, pak tělem kulometu 19 a nakonec pravou stranou dílu 17. Osu přilepte zvenčí k oběma ramenům dílu 17 tak, aby se kulomet po proschnutí mohl na ose zvedat a sklápět. Oběžný kruh i s kulometem zatím odložte. Kolové obrněné vozidlo M20Zpracujte dvě pušky 13 a po jedné osaďte do držáků A105 (4x) na bocích bojového prostoru. Dva samopaly 12 zkompletujte, jeden osaďte do držáků C106 (2x) na přední části bojového prostoru, druhý položte na lavičku a38 a opřete o skříňku A37. Sestavte tři držáky kruhu, nejdříve ten, který bude osazen na levém boku: díl 4 přilepte na díl 5, doplňte dílem 6 a správný tvar zafixujte zpracovaným dílem 7. Hotový držák osaďte na vyznačené místo na dílu A10. Pravý držák zpracujte stejným způsobem z dílů 7, 8, 9, 10 a osaďte na vyznačené místo na dílu A11. Třetí držák je odlišný: díl 31 zkompletujte, přilepte na zpracovaný díl 11; správný tvar zafixujte zkompletovaným dílem 14 a hotový držák připojte k oběžnému kruhu, kde je místo pro přilepení vyznačeno. Pak tento celek osaďte na vozidlo, a to na vyznačené místo na dílu A6, kam přilepíte třetí držák, tj. díl C11. Současně přilepte kruh, tj. díl C1, na levý držák (díl 5) a pravý držák (díl 10). Ověřte funkci: jezdec kulometu se má na oběžném kruhu pohybovat v rozsahu 360? a kulomet na nosiči zvedat a sklápět. Zbývají antény: Do dvou dílů A60 zalepte díly S8 (2x) - na tyto díly použijte buď slabý drátek, nebo žíně ze smetáku. Hotové antény z dílů A60, S8 osaďte po jedné na vyznačená místa na díly A30 a A31. Obrněné vozidlo je hotovo - víme, že vám dalo hodně práce, ale věříme, že jste ji zvládli jako obvykle úspěšně a že jste s výsledkem spokojeni. Hodně radosti při stavbě modelu vám přeje a na shledanou u dalších vystřihovánek se těší