Rolls - Royce 1912

Sdílej
 

Naše vystřihovánka je věnována autu ze slavné anglické dílny Rolls-Royce z roku 1912. Model je zpracován v měřítku 1 : 32. Vystřihovánka je určena pro zkušené modeláře, ale i jim doporučujeme, aby při stavbě postupovali podle návodu a orientovali se podle návodných kreseb. Pokud si budete chtít model zpevnit, můžete jej nastříkat nebo natřít bezbarvým lakem - pozor na osy kol, aby se nepřilepily k podvozku.

Přípravné práce

Jako vždy začnete přípravnými pracemi. Z kuchyňské špejle si nařežte osy kol - díl 53 2x - a osu volantu - díl 51. Délky os a barva jsou patrny z vystřihovánky. Na rubovou stranu dílu 1 si přeneste úsečky A - A a B - B a na rubovou stranu dílu 28 úsečky C - C a D - D. Hrany, které budete nařezávat z líce vystřihovánky, jsou značeny plnou čarou. Tam, kde by rušily kresbu, jsou jen krátké úsečky opatřené na okraji dílu a mimo něj černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou zakresleny čerchovanou čarou (-.-.-.-). Výřezy ploch dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou, prořezy pro zalepení os černou úhlopříčkou. Pozor! Kdo chce, může vyříznout skla z oken. Upozorňujeme ovšem, že tím si práci na modelu ztíží.

Stavba modelu

Rolls - Royce 1912Stavbu začněte tím, že uzavřete vnitřek kabiny - díl 16 - a do něj vlepte zpracovanou dolní část sedadla - díl 17 - a podlahu kabiny - díl 18. Díly 26, 27 přilepte k vytvarované dolní části kabiny 24, doplňte zadní rovnou plochou 25 a celek připojte k vnější části kabiny 23. Vnější část dílu 23 teď přilepte k vnitřku kabiny z dílů 16, 17, 18. Pokud jste se rozhodli stavět model s otevřenými okny, pak dbejte na to, aby vnitřní a vnější část kabiny na sebe dosedala. Zpracujte boční opěradla zadního sedadla: levé - díl 20, pravé - díl 21, připojte je k opěradlu 19 a celek vlepte na vyznačená místa na dílech 16 a 17. Rozložený díl 6 přilepte na rub dílu 16 - opět dbejte na správné osazení oken. Samostatně zpracujte sedadlo řidiče. Začněte u opěradel - levé slepte z dílů 12, 14, pravé z dílů 13, 15. Opěradla přilepte k dílu 11 a celek postupně připojte k dílu 6 (nejprve díl 11 k podlaze vozu, pak opěradlo pod okénkem a nakonec boky kabiny k opěradlům sedadla). Zkompletujte pomocné sedadlo 20 a vlepte do kabiny na vyznačená místa na dílech 16 a 18. Vnější část kabiny řidiče - díl 4 - připojte k celku, tj. k dílům 6, 11, 14, 15, a doplňte ještě vnitřním dílem přední části kabiny - dílem 10. K němu připojte ještě díl 8 - na levou stranu - a díl 9 na pravou stranu. Současně je připojte i k dolní části zadní kabiny 23. Nyní vytvarujte díl 1, připojte k celku a současně podvozek vyztužte zkompletovanou vzpěrou 55 a vzpěrou slepenou ze dvou dílů 37. Obě vzpěry přilepte na vyznačená místa na dílu 1. Zpracujte motor z dílů 2, 3 a přilepte jej podle návodné kresby k dílům 1 - podvozku - a 4 - přední části kabiny řidiče. Zpracujte volant 52, přilepte napevno k jeho ose 51 a po proschnutí osaďte k přední stěně podvozku. Stejně zpracujte i rychlostní páky 61 a přilepte je na vyznačené místo podlahy na dílu 6. Zkompletujte a vytvarujte střechu 28 a přilepte ji postupně na díly 23 - boky kabiny, 6 - stěnu za řidičovým sedadlem - a 4 - přední stěnu kabiny. Zevnitř doplňte ještě podhledem kabiny řidiče - dílem 7 - a podhledem přední části střechy - dílem 5. Samostatnou prací bude sestavení blatníků. Levou přední - vnější -část blatníků 34 přilepte k vnitřní části 32 a obdobně pravou přední část 35 k vnitřní 33. Díly 30 a 31 vystřihněte tak, jak je vyznačeno ve vystřihovánce - díl 30 je levý blatník, díl 31 pravý blatník. Horní část levého blatníku 30 vytvarujte podle návodné kresby, připojte k němu přední kryt - z dílů 32, 34 - a pak zespodu doplňte druhou částí dílu 30. Opět stejným způsobem vytvarujte pravý blatník 31 - tady ovšem budete ještě tvarovat podle návodné kresby část blatníků pod rezervou. K němu připojte přední část - z dílů 33, 35 - a nakonec zespodu zakryjte druhou částí dílu 31. Zpracujte dva držáky 36 a přilepte je na vyznačená místa k oběma blatníkům. Blatníky teď připojte na vyznačená místa na podvozku 1, k bokům zadní části kabiny (levý blatník k dílu 26, pravý k dílu 27 a ke vzpěře 37, která má rovněž držáky blatníků). Při lepení postupujte opatrně, vytvarování blatníků bude správné tehdy, jestliže držáky budete moci přilepit na vyznačená místa, aniž by bylo nutné blatníky nějak násilně ohýbat. Rolls - Royce 1912K zadní části kabiny - na díl 23 - přilepte nejprve horní část stažené střechy 29 (tento díl má barvu kůže) a pak ji zespodu zakryjte druhým dílem 29, který částečně tvoří karoserii. Tím je auto v hlavních obrysech hotovo. Nechte je dokonale proschnout a zatím můžete začít zpracovávat doplňky a kola. Vytvarujte a uzavřete válec 39, z obou stran zakryjte dvěma díly 38 a celý válec osaďte na dva zpracované držáky 40. Celek přilepte na vyznačená místa na levém blatníku 30. Zkompletujte bedničku na nářadí 41 a rovněž osaďte na levý blatník. Samostatně zpracujte rezervu s držákem. Začněte tak, že vytvarujte a uzavřete válcovou část 43 a z jedné strany zakryjte zkompletovaným držákem 42. Vytvarujte a uzavřete vnitřek rezervy 44 i její plášť 46 a přilepte k bokům 45 - 2x. Podle návodné kresby do hotové rezervy osaďte držák - z dílů 42, 43 - a celek osaďte na vyznačené místo na pravém boku - díl 4. Další prací je zhotovení a osazení reflektorů a bočních světel. Reflektory zpracujte tak, že vytvarujte a uzavřete jejich kuželovou část 48 - 2x. Zepředu reflektor zakryjte zkompletovaným dílem 47 - 2x, zezadu dílem 49 - 2x. Jejich držáky 50 - 2x - zkompletujte a podle návodné kresby nejprve přilepte k reflektorům na vyznačené místo na dílech 49 a pak držáky osaďte na vyznačená místa na bocích motoru 2. Zkompletujte boční světla 65 - 2x - a jejich držáky 66 - 2x. Držáky přilepte na vyznačená místa na dílech 65 a pak osaďte na vyznačená místa na přední stěně auta - díl 4. Vytvarujte a uzavřete kužel trubky 63, zepředu zakryjte zpracovaným dílem 62, zezadu dalším zpracovaným dílem 64 a ten podle návodné kresby přilepte na vyznačené místo na dílu 4. Zbývají kola a jejich osazení. Všechna čtyři kola jsou stejná, popíšeme proto zhotovení pouze jednoho. Vytvarujte a uzavřete ráfek 56, do něj vlepte jeho střední část 57 a celek přilepte k vnější části pneumatiky 58. Vytvarujte a uzavřete plášť kola 59, připojte k dílu 48 a zakryjte vnitřní část pneumatiky 60. Hotová kola zatižte a nechte proschnout. Zpracujte čtyři zarážky osy 54 a připravte si dvě osy 53 pro osazení kol. Nejprve si ověřte, zda se osy podvozku volně otáčejí. Pak z jedné strany osy nasuňte zarážku 54 a přilepte k ose napevno. Ze stejné strany navlečte jedno kolo a rovně přilepte také napevno. Osu teď navlečte do podvozku, z druhé strany nasuňte zarážku, přilepte napevno a potom stejným způsobem přilep-te i druhé kolo. Práce na obou osách jsou stejné. Osazením os je dokončen i celý model. Věřím, že jste pracovali trpělivě i přesně a že jste s výsledkem své práce spokojeni. Na shledanou u dalších vystřihovánek se těší