Katedrála sv. Víta

Sdílej
 
Na Pražském hradě

Katedrála sv. VítaNaše nová vystřihovánka vám chce přiblížit jednu z nejdůstojnějších a nejvýznamnějších staveb na Pražském hradě. Je to metropolitní chrám sv. Víta, který jsme zpracovali v měřítku 1:500 a kterým chceme zahájit řadu modelů významných architektonických památek, které vytvářejí umělecký klenot v srdci Evropy.

Přípravné práce

Začněte tím, že nařežete (narýhujete) lomové hrany. Ty, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čárou, která je mimo kresbu dílu opatřena černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Lomové hrany, které budete nařezávat z rubu vystřihovánky, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-). Výřezy ploch z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou. U některých dílů této vystřihovánky, která je v podstatě velmi malá, vždyť 1 mm se rovná ve skutečnosti 50 cm, jsme se rozhodli nedělat chlopně, to znamená, že je budete lepit natupo. Při této práci postupujte pomalu, dbejte na přesnost a čistotu, aby stavba nebyla znečistěná lepidlem, a dodržujte pracovní postup popsaný v návodu. Těm, kteří tímto způsobem ještě nepracovali, doporučujeme, aby si lepení natupo nejdříve vyzkoušeli. Pro vaši potřebu ještě uvádíme orientaci podle světových stran: hlavní vchod do kostela (mezi dvěma věžemi) je na západní straně; vstup do kostela, tzv. Zlatou branou, je na straně jižní a závěr kostela s věncem kaplí (v závěru je umístěn oltář) je na straně východní.

Návod ke stavbě

Na ruby některých dílů přeneste rysky: A-A na díl 1; B-B na díl 1; C-C na díly 1, 4, 6, 24, 34, 35, 64; D-D na díl 24; E-E na díly 38, 39, 41, 42, 64, 66, 67, 77, 78, 84; F-F na díly 34, 35, 46, 64; G-G na díl 22; H-H na díl 91; J-J na díl 45 a K-K na díly 38, 40. Stavbu modelu začněte postavením příčné lodi, tzv. křížení. Na vyznačené místo dílu 4 přilepte zpracovanou vstupní předsíň 8 a oba díly připojte ke stěnám křížení 1 (na rysky A-A) a ke vstupní stěně Zlaté brány, tj. opět k dílu 1. Nad Zlatou bránu vlepte terasu 5 - lepte na díly 1 a 4. Žebra 2x 7 přilepte podle návodné kresby na díl 1, do prostoru vymezeného vodorovnými ryskami B-B a svislou ryskou B-B. Severní stěnou křížení - dílem 6 - teď uzavřete půdorysně příčnou loď - lepte na díl 1. Pokračování v příštím čísle