Hurá, kamarád!

Sdílej
 
Pětiletý klučina s klíčem na krku lelkuje celé dny v okolí sídliště, kde bydlí. Matka mívá často nějakou návštěvu a chce s ní být sama. Brácha je venku se svou partou , kam malé neberou. Alešovi nezbývá než trávit celé dny na ulici. Za každého počasí.

Pětiletý klučina s klíčem na krku lelkuje celé dny v okolí sídliště, kde bydlí. Matka mívá často nějakou návštěvu a chce s ní být sama. Brácha je venku se svou partou , kam malé neberou. Alešovi nezbývá než trávit celé dny na ulici. Za každého počasí.

Foto
Dětí, které vyrůstají na ulici, je stále dost. Doma na ně nikdo nečeká a nikoho vlastně vůbec nezajímají. Celé dny se toulají bezcílně městem, nevědí, co s volným časem, a neumějí si s mnohými situacemi samy poradit. Často je trápí potíže s rodiči, táta třeba pije, bije mámu, nebo vyrůstají samy s matkou, která je celé dny v práci a nemá na ně čas. Nebo jsou prostě přesvědčeni o tom, že jim rodiče (ani nikdo jiný) nerozumějí a nechtějí je pochopit. Pardubický Klub hurá kamarád vznikl i proto, aby mohl takovýmto dětem pomoci. Jedná se o takzvaný nízkoprahový klub. Patří mezi zařízení, kam můžete přijít, nemusíte platit žádné vstupné nebo školné a nikdo vás nebude nutit, abyste tam docházeli pravidelně. Překročit práh takového zařízení by zkrátka mělo být co nejjednodušší, zejména pak pro ty, kteří se potýkají s nějakým problémem.

VÝTVARNÁ DÍLNA I HUDEBNÍ ZKUŠEBNA

Je velmi důležité, aby se co nejvíce dětí dozvědělo o místě a lidech, kteří se jim mohou věnovat, když to budou opravdu potřebovat. "Zveme si děti při různých příležitostech přímo sem k nám. Samozřejmě bychom mohli besedovat o vztazích ve škole, v rodině, mezi chlapci a dívkami, o drogách a podobně přímo ve školách, ale to by děti nezjistily, že se u nás skutečně nenosí bílé pláště a že to tady vypadá docela útulně," usmívá se Eva Halbrštátová, zástupkyně ředitele Klubu hurá kamarád. Pracovníci takovýchto zařízení pro vás připravují různé akce - například v pardubickém klubu se můžete účastnit některého z volně přístupných kroužků v Otevřeném klubu, je v něm k dispozici výtvarná dílna, fotokomora, se svou hudební skupinou si můžete půjčit zdejší zkušebnu. Klub hurá kamarád není samozřejmě v republice jediný - o tom, zda nějaký podobný funguje ve vašem okolí, by měli mít přehled třeba vaši učitelé.

CELÝ DEN SÁM NA ULIC I

Když se tady před dvěma lety objevil malý Aleš, měl uplakanou tvář a nesměle se ptal: "Mohl bych si sem taky chodit hrát?" V té době Klub hurá kamarád neměl stálý program pro menší děti, ostatně pořád sem chodí hlavně dvanáctiletí a starší. Nicméně Aleš se stal každodenním hostem a zdejší pracovníci se rozhodli pro něj a jeho vrstevníky založit "klubovničku" - většinou se koná každý den a pro příchozí jsou zvláště připravené hry a různá překvapení. Aleš postupně získával důvěru v lidi a začal se svěřovat se svými problémy. Ukázalo se, že vyrůstá jen s bratrem a matkou. Máma si bohužel nedokázala poradit s vlastními obtížnými situacemi, a tak na syny neměla čas. Aleš trávil celé dny na ulici. Odborníci z AD Centra (což je poradna klubu) nakonec pomáhali i jeho matce vyrovnat se s různými překážkami. Co konkrétně Aleš získal tím, že začal do klubu docházet? Našel tam zejména lidi, kterým může věřit a povědět jim, že ho něco trápí. "Dali jsme mu pocit zázemí, a to je to nejdůležitější," říká Eva Halbrštátová. "Už ví, že za námi může kdykoli přijít a bude mu pomoženo. Za ty dva roky téhle nabídky ještě nezneužil a s opravdu velkým problémem se objevil asi třikrát." Naposledy dorazil i se svým starším bratrem, oba byli hrozně vyděšení. Večer se měl vrátit jejich otec z vězení a oni i jejich matka se hrozně báli. V klubu mohli zůstat až do pozdního večera, stále se jim měl kdo věnovat. Vše nakonec dopadlo dobře: matka se s jejich problematickým tátou dohodla na tom, že bude žít jinde.

KOHO ZAJÍMÁ NEÚSPĚŠNÉ DÍTĚ?

Dominika přišla poprvé do AD Centra, když jí bylo patnáct. Protože jako dítě prodělala obrnu, měla mírné problémy s chůzí, a hlavně vysoký počet dioptrií, takže musela nosit velmi silná skla. Připadala si nehezká a hloupá a několikrát se dokonce pokoušela upozornit na sebe pokusem o sebevraždu. Dominika má dva sourozence, kteří nikdy neměli žádný vážnější zdravotní problém. Jsou hezcí a ve svých školách úspěšní. Rodičům úspěch těchto dvou dětí stačí a Dominika je už nezajímá, naopak si neváhají přisadit a posmívají se jejím "nedostatkům". "S Dominikou jsme pracovali velmi dlouho. Docházela taky k psychiatričce, která ji nechala i na několik týdnů hospitalizovat, ale umístění v léčebně jí nijak neprospělo. Když se vrátila, rozhodli jsme se poskytnout jí maximální zázemí a péči, aby uvěřila, že nám na ní skutečně záleží a že ji bereme takovou, jaká je," vzpomíná Eva Halbrštátová. Dominičinu utkvělou myšlenku, že je hloupá, se podařilo vyvrátit až na základě několika dobře zvládnutých psychologických testů. Tým odborníků jí ale pomáhal i s drobnostmi, jako je doporučení vhodného účesu. Učili ji oblékat se tak, aby podtrhla přednosti své postavy. Když si zase jednou stěžovala, že je hrozně tlustá, navrhli jí, ať se zkusí věnovat těžké atletice. Dneska patří mezi přebornice a možná se zúčastní i paraolympiády! "Pomoci někomu tak, jako Dominice, to už bychom dneska asi nedokázali, staráme se totiž o mnohem větší počet dětí. Navíc jsme se v poradně daleko více specializovali: kdyby za námi přišla teď, poslali bychom ji po základním pohovoru k jinému odborníkovi," říká Eva Halbrštátová. Krizové poradny totiž nabízejí pouze základní, první pomoc. Když se na ně obrátíte s prosbou o pomoc, najdou spolu s vámi způsob, jak problém dále řešit a s kým. Pokud by se třeba zjistilo, že trpíte poruchou příjmu potravy, hned by vám našli odborného lékaře, který by se o vás dále staral.

____________________

KLUBŮ JE U NÁS VÍC

Nízkoprahový klub - místo, kam může přijít kdokoli. "Překročit práh" je velmi snadné, protože po vás nikdo nic nevyžaduje. Naopak, jedná se o jedno z mála míst, které vám něco zdarma nabízí. Konkrétně Klub hurá kamarád pro vás otevírá výtvarnou dílnu, fotokomoru, hudební zkušebnu, kavárnu, pořádá tábory a výlety. Podobných klubů je v celé republice mnohem víc - zeptejte se svých učitelů nebo na místním úřadě.

______________________

BEZPLATNÁ PORADNA

Poradna Klubu hurá kamarád poskytuje bezplatnou pomoc dětem i dospělým. Její provoz ale samozřejmě něco stojí. Aby tedy poradna, nazvaná AD Centrum, mohla fungovat, hledá své sponzory a dárce. Na letošní činnost mimo jiné získala peníze z veřejné sbírky "Pomozte dětem!". AD Centrum najdete v Pardubicích v Jungmannově ulici 2550. Pokud se dostanete do nějakých potíží, můžete i zavolat na číslo 040/ 651 01 60 nebo poslat e-mail na: krize@khk.cz .